R2016/180: Diskuse LK: Výsledky 1. měsíce diskuse

1. srpen 2016 | 07.00 |

Právě byl završen první měsíc přípravné diskuse k 19. ročníku mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Úspěšně: Každý den jeden díl diskusního seriálu, do diskuse se zapojilo 19 autorů.

Doufám, že do diskuse vstoupí i další. Máme možnost udělat v naší vědě něco, co se tak často nestává – posunout pohled na současnost o kousek dál. Doba si to vyžaduje. Jdeme do turbulencí a ztráty ve všech rovinách (nárůst rizika přežití, dopady na společenské i mezilidské vztahy, materiální situaci) budou tím menší, čím kvalifikovanější teoretické zázemí pro zvládnutí toho, co za nás nikdo neudělá, budeme mít. A ani to teoretické zázemí za nás nikdo neudělá.

Zde připomínám, o čem diskuse je, včetně odkazů na dvě zásadní monografie, které vzešly z předcházejících ročníků:

R2016/150: Na úvod předkonferenční diskuse

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3586-r2016-150-na-uvod-predkonferencni-diskuse.html

0pt;font-family:"Times New Roman","serif"">

Tady jsou dosud publikované příspěvky. Pro inspiraci uvádím názvy příspěvků, jména jejich autorů a odkazy na ně:

R2016/151: Diskuse LK: Mertl o zdravotnictví

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3587-r2016-151-diskuse-lk-mertl-o-zdravotnictvi.html

R2016/152: Diskuse LK: Byčánková o HCC/1

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3588-r2016-152-diskuse-lk-bycankova-o-hcc-1.html

R2016/153: Diskuse LK: Byčánková o HCC/2

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3590-r2016-153-diskuse-lk-bycankova-o-hcc-2.html

R2016/154: Diskuse LK: Byčánková o HCC/3

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3589-r2016-154-diskuse-lk-bycankova-o-hcc-3.html

R2016/155: Diskuse LK: Černík: Rovné příležitosti

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3591-r2016-155-diskuse-lk-cernik-rovne-prilezitosti.html

R2016/156: Diskuse LK: Mihola-Wawrosz: Prod.spotř.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3598-r2016-156-diskuse-lk-mihola-wawrosz-prod-spotr.html

R2016/157: Diskuse LK: Bartkák a Červenka: VŠV

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3599-r2016-157-diskuse-lk-bartkak-a-cervenka-vsv.html

R2016/158: Diskuse LK: Štědroň: LK a trendy

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3600-r2016-158-diskuse-lk-stedron-lk-a-trendy.html

R2016/159: Diskuse LK: Kajzar - Cestovní ruch

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3606-r2016-159-diskuse-lk-kajzar-cestovni-ruch.html

R2016/160: Diskuse LK: Roučka - Průmysl 4.0

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3614-r2016-160-diskuse-lk-roucka-prumysl-4-0.html

R2016/161: Diskuse LK: Všetečka - Průmysl 4.0

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3615-r2016-161-diskuse-lk-vsetecka-prumysl-4-0.html

R2016/162: Diskuse LK: Šnajdar - "Velký rozklad"

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3616-r2016-162-diskuse-lk-snajdar-velky-rozklad.html

R2016/163: Diskuse LK: Sirůček - Ek a sluníčkáři/1

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3407-r2016-163-diskuse-lk-sirucek-ek-a-slunickari-1.html

R2016/164: Diskuse LK: Sirůček - Ek a sluníčkáři/2

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3400-r2016-164-diskuse-lk-sirucek-ek-a-slunickari-2.html

R2016/165: Diskuse LK: Sirůček - Ek a sluníčkáři/3

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3408-r2016-165-diskuse-lk-sirucek-ek-a-slunickari-3.html

R2016/166: Diskuse LK: Byčánková: K průmyslu 4.0

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3643-r2016-166-diskuse-lk-bycankova-k-prumyslu-4-0.html

R2016/166: Diskuse LK: Klán: Globální kapitalismus

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3625-r2016-166-diskuse-lk-klan-globalni-kapitalismus.html

R2016/167: Diskuse LK: Roučka - Průmysl 4.0/2

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3642-r2016-167-diskuse-lk-roucka-prumysl-4-0-2.html

R2016/167: Diskuse LK: Bedretdinov: Stav teorie/1

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3655-r2016-167-diskuse-lk-bedretdinov-stav-teorie-1.html

R2016/168: Diskuse LK: Bedretdinov: Stav teorie/2

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3656-r2016-168-diskuse-lk-bedretdinov-stav-teorie-2.html

R2016/169: Diskuse LK: Blahout: Chyby v myšlení/1

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3657-r2016-169-diskuse-lk-blahout-chyby-v-mysleni-1.html

R2016/170: Diskuse LK: Blahout: Chyby v myšlení/2

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3658-r2016-170-diskuse-lk-blahout-chyby-v-mysleni-2.html

R2016/171: Diskuse LK: Blahout: Chyby v myšlení/3

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3659-r2016-171-diskuse-lk-blahout-chyby-v-mysleni-3.html

R2016/172: Diskuse LK: Řezanka: Systém v rozkladu

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3661-r2016-172-diskuse-lk-rezanka-system-v-rozkladu.html

R2016/173: Diskuse LK: Valenčík: EU-TITANIC/1

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3648-r2016-173-diskuse-lk-valencik-eu-titanic-1.html

R2016/174: Diskuse LK: Valenčík: EU-TITANIC/2

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3649-r2016-174-diskuse-lk-valencik-eu-titanic-2.html

R2016/175: Diskuse LK: Valenčík: EU-TITANIC/3

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3650-r2016-175-diskuse-lk-valencik-eu-titanic-3.html

R2016/176: Diskuse LK: Hušner: Kam jsme došli/1

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3672-r2016-176-diskuse-lk-husner-kam-jsme-dosli-1.html

R2016/177: Diskuse LK: Hušner: Kam jsme došli/2

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3673-r2016-177-diskuse-lk-husner-kam-jsme-dosli-2.html

R2016/178: Diskuse LK: Byčánková: Zdravotnictví/1

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3644-r2016-178-diskuse-lk-bycankova-zdravotnictvi-1.html

R2016/179: Diskuse LK: Byčánková: Zdravotnictví/2

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/3645-r2016-179-diskuse-lk-bycankova-zdravotnictvi-2.html

K dosavadní diskusi mám následující připomínky:

Zaprvé: Stále jsme se ještě nenaučili vnímavě na sebe navzájem reagovat, důsledně prokomunikovat to, o co jde, pochopit přínosné i zavádějící názory tohoto druhého, silné i slabé stránky jeho argumentace a vyjádřit se k tomu, co ten druhý říká, resp. píše. Snažme se překročit práh vlastních pohledů a pochopit, že poznání posuneme dopředu jen společně, tj. když přínos každého bude zesilován a umocňován tím druhým i dalšími, kdo do řešení dané problematiky vstoupí. – Zde už dochází k pozitivním změnám, jak ukážou příspěvky, které uveřejním v nejbližších dnech.

Za druhé: Nedokážeme ještě dostatečně využívat to, co bylo dosaženo v rámci dosavadního průběhu čtyř na sebe navazujících vědeckých konferencí na téma Lidský kapitál a investice do vzdělání, zejména pak koncepce, která je obsaženo ve dvou již publikovaných a snadno přístupných monografiích. Je to škoda. Posunulo by to úroveň některých příspěvků. A také (zejména pokud by šlo o kritické reakce) inspirovalo k dalšímu rozvíjení koncepce, kterou se snažíme společně rozpracovat.

Za třetí: Nepodařilo se ještě dát do souladu dva typy pohledů na současnou společenskou realitu:

- Pozitivní řešení současných problémů v podobě návrhu toho, jak by to mělo fungovat (jaké reformy provést a co by mělo být jejich výsledkem).

- Kritickou reflexi současného dění (identifikování problémů, které jsou, množí se a množí se i jejich důsledky).

A tak máme na jedné straně příspěvky, které popisují možné cesty řešení problémů, ovšem bez reflexe toho, jaká je současná situace a jak reálně nezbytné změny provést, na druhé straně pak příspěvky, které hovoří o tom, s jakými problémy se potýkáme, které ovšem neobsahují cestu pozitivního řešení. Ucelenou koncepci potřebujeme právě proto, abychom se oběma krajnostem vyhnuli a oba pohledy propojili. Doufám, že během dalšího měsíce předkonfereční diskuse v tomto směru pokročíme dál.

TĚŠĺM SE NA DALŠĺ PŘĺSPĚVKY. Můžete např. reaovat na některý či některé příspěvky a polemizovat s ním, případně rozvinout myšlenku v něm obsaženou.

(Pokračování dalším příspěvkem do diskuse)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář