R2016/167: Diskuse LK: Roučka - Průmysl 4.0/2

17. červenec 2016 | 07.00 |

Uveřejňuji další příspěvek v rámci diskuse před 19. ročníkem mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Autorem je Jan Roučka (jedná se o pokračování jeho příspěvku z 10. Července, viz: http://radimvalencik.pise.cz/3614-r2016-160-diskuse-lk-roucka-prumysl-4-0.html ):

Česká republika - vize a vliv průmyslu 4.0

(pokračování)

Jan Roučka

Pokud se na danou problematiku podíváme z dlouhodobého časového horizontu, rozhodujícími faktory jsou zde hospodářský růst, do notné míry i růst lidského kapitálu a technologický pokrok. Konkurenceschopnost ČR bude záviset především na prosazování a implementaci inovací na základě výzkumu a vývoje, vzdělávání a kvalifikace pracovních sil, na investicích do restrukturalizace a optimalizace výrobních kapacit.

Pro to, abychom byli schopni postupně uzavírat mezeru v ekonomické úrovni, je nutné souběžně a kontinuálně uzavírat i mezeru technologickou. Přetrvávání v pozici "low cost economy" by také mohlo skončit uzamčením v pasti chudoby – "low-growth trap".

Současně je dobré se zaměřit na rozvoj dlouhodobých růstových faktorů ČR. Praktické kroky k rozvoji inovační kapacity a technologické absorpční schopnosti se vztahují k širokému spektru aktivit. Zahrnují především investice do znalostí (celoživotního vzdělávání, počítačová gramotnost, zvýšení podílu terciárního vzdělání). Zlepšení přenosu a implementace poznatků z výzkumných zařízení do hospodářské praxe, uvolnění přístupu k venture kapitálu (tzv. rizikovému kapitálu) a dosažení celkové profesní a územní mobility na trhu práce.

Při modernizaci a restrukturalizaci produktivního kapitálu by investice měly být zaměřovány k sofistikovanějším výrobám a službám s vyšší přidanou hodnotou, na technologicky náročnější fragmenty produkčního řetězce a využití kvalifikovaných pracovních sil při vyšším podílu výdajů na výzkum a vývoj. Zaměření specializace je nutno všeobecně pozvednout ze všech hledisek faktorové, technologické i kvalifikační náročnosti. Opravdový obrat v hospodářské strategii ČR ale vyžaduje novou celkovou koncepci, ale především i změnu v postojích podnikatelské sféry a občanů.

ČR může z tohoto procesu mnohé získat, podaří-li se jí optimálně stimulovat svou inovační schopnost.

Závěr

Z historie hospodářských konceptů víme, že tam, kde se projevoval nedostatek kvalifikovaných pracovních sil, se úspěšné ekonomiky uchylovaly k tomu, že nahrazovaly lidskou práci technikou a zaváděly stroje + moderní poznatky do výroby a tak znásobovaly produktivitu práce a v souhrnu i celkový vytvářený produkt.

Ale pouhé zapojení dalšího pracovníka, který bude pracovat stejně usilovně jako ostatní logicky nepřinese takový efekt, jako když je objeveno a implementováno do výrobního procesu nové řešení, nová technologie která v konečném důsledku mnohonásobně zvýší produktivitu.

Proto nesmíme zapadnout do starých již časem prověřených a neefektivních konceptů, ale musíme se vydat dál vstříc novým technologiím a možnostem.

(Pokračování příspěvkem dalšího autora)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/167: Diskuse LK: Roučka - Průmysl 4.0/2 ondrey 18. 07. 2016 - 10:42