R2016/175: Diskuse LK: Valenčík: EU-TITANIC/3

27. červenec 2016 | 07.00 |

Uveřejňuji další příspěvek v rámci diskuse před 19. ročníkem mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Autorem jsem tentokrát já. Příspěvky jsem připravil a publikoval v původní verzi pod jiným názvem již dříve. Nyní považuji za vhodné uveřejnit jejich dopracovanou verzi v rámci diskuse. Mají tři části. Toto je třetí, závěrečná:

Titanic a zdegenerované hry/3: Cesta k nápravě

Radim Valenčík

Úvodní poznámka k třetí části – kdo a co může udělat

Předcházející dvě části najdete zde

http://radimvalencik.pise.cz/3623-titanic-a-zdegenrovane-hry-je-eu-reformovatelna.html

http://radimvalencik.pise.cz/3633-titanic-a-zdegenerovane-hry-logika-rozpadu-eu.html

Ve třetím pokračování se pokusím dát nástin pozitivního řešení.

Připomínám, jaké potenciální subjekty soupeří o nástupnictví, o obsazení mocenského prostoru, který se zdegenerováním hlavní hry a návazně zdegenerováním moci uvolní. Lze je rozlišit:

1. Podle toho, jak jsou vzdáleni od původních nositelů moc před degenerací. Vytvářejí již druhé centrum (přesněji různá alternativní centra), ale mají vazby na dění uvnitř. Budou ve vrcholném stádiu rozkladu moci vystavováni nejbrutálnějším represím a diskriminacím, protože pro zdegenerovanou moc představují největší nebezpečí jako nosná a pozitivní alternativa.

2. Podle toho, jak se opírají o vnější moc vůči danému systému. O moc v geopolitickém smyslu.

3. Podle toho, do jaké míry reflektují racionálně svoji historickou roli a nabízejí pozitivní řešení, tj. zda jsou jen nositelem jiného typu tmářství, zapouzdřenosti, iracionality, pro jehož agresivní expanzi uvolnil prostor rozpad stávající moci, nebo zda vycházejí z racionálního, o kontinuitu vývoje lidského myšlení (příp. i o vědu) se opírající pochopení toho, o co jde, proč systém selhal a jakou etapou historického vývoje společnost prochází.

4. Podle toho, do jaké míry se do hry promítá řešení založené na rozložení velkého systému na menší (partikularizace) moci (což může vést k tunelování systému, vnitřním bojů atd.), či naopak řešení založené na obnově funkčnosti celého systému na bázi emancipace jednotlivých jeho složek.

5. Podle toho, do jaké míry se promítá střet řádné správy a tunelování systému.

6. Podle toho, do jaké míry se do řešení promítá myšlenka obnovy rovnosti vůči diskriminacím, nebo naopak vytváření ještě větších diskriminací (formou pěstování obrazu nepřítele, který za všechno dosavadní zlo může, zneužívání k tomu nabídky jednoduchých řešení, nastrkování charismatických vůdců, zneužívání náboženských, etnických, rasových apod. předsudků, historických atavismů apod.)

Cesta k nápravě – minimalizace ztrát

Z logiky věci vyplývá, že společnost projde turbulencemi, které vyvolá zdegenerování hlavní hry, tím bezbolestněji (z hlediska výše uvedeného):

Ad 1: Čím jsou subjekty nesoucí změnu blíže původní moci, čím větší vazby mají na zdegenerovanou moc.

K tomu:

- To je mj. jedna z hlavních příčin toho, proč u nás proběhl Listopad tak, jak proběhl. Mimořádně významnou roli v něm hrálo proreformní křídlo KSČ, které se již v prvních dnech po Listopadu spojilo s tehdy velmi vlivnou Obrodou.

- V současné době lze spoléhat na významnou část kvalifikovaného servisního aparátu působících v institucionálním systému EU a v jednotlivých zemích. Bude se sice vůči němu stále zřetelněji uplatňovat taktika cukru a biče (zvyšovány privilegia slouhům a současně trestání jakýchkoli projevů kritičnosti), ale velká část těch, co působí v profesionálním servisu EU, začne uvažovat z hlediska dlouhodobější perspektivy a velmi rychle příslušným osobám bude docházet, že bez zásadní reformy EU ztratí EU schopnost je zaměstnat. Pro změnu postojů bude významný i tlak "zdola", byť i bude mít různou podobu.

Ad 2: Čím více se lze opřít o vnější funkční geopolitickou moc.

K tomu:

- V Listopadu jsme měli to štěstí, že mohutnou podporu změnám poskytoval Západ (zejména USA a země EU), který v té době měl funkční institucionální systém a disponoval velkou převahou ekonomickou, technologickou, informační vůči té moci, ve vztahu k níž jsme v rámci změn museli projít emancipačním procesem. To byl další velmi významný důvod, proč změny proběhly tak hladce.

- V současné době bohužel na nic obdobného spoléhat nemůžeme. Institucionální systém USA je rozložen podobně (ne-li více) jako EU. Navíc EU bude muset projít vůči USA emancipačním procesem. Rusko má dost svých problémů a po celou dobu turbulencí bude neustále v defenzívě. Přesněji bude defenzívně reagovat na různé excesy, k nimž bude v rámci rozpadu současné globální moci docházet.

Ad 3: Čím více se subjekty nesoucí změnu budou moci opřít o kvalifikovanou (teoreticky podloženou) reflexi doby a koncepci komplexních reforem.

K tomu:

- To v Listopadu částečně chybělo, ale vzhledem k tomu, co jsem uvedl v předcházejících dvou bodech, v podstatě ani nebylo potřeba. (Částečně taková opora byla v týmu V. Komárka v Prognostickém ústavu ČSAV a v týmu V. Klause, který se vytvořil při pobočce VTS v rámci Československé státní banky; podrobnější popis toho, jak to bylo, je na delší povídání.)

- Dnes je příprava takové koncepce, a to nejen v měřítku naší země, tím nejnaléhavějším, tím, co je naprosto zásadní.

Ad 4: Čím více bude řešení založeno na obnově funkčnosti celého systému na bázi emancipace jednotlivých jeho složek.

K tomu:

- Dílčí partikularizaci nelze nikdy zabránit. U nás po Listopadu došlo k různým případům tunelování, k rozdělení Československa, ale převládly tendence obnovy funkčnosti systému a emancipace.

- Bude veliké umění těch, co budou v popředí procesu obnovy funkčnosti systému a emancipace, aby dokázali odvrátit všechny pokusy zneužít turbulencí kořistnickým způsobem.

Ad 5: Čím více se do procesu změn zapojí ti, co působí v oblasti správy, v nejrůznějších složkách institucionálního systému.

K tomu:

- U nás se v Listopadu z toho hlediska správa (v širším smyslu tohoto slova, prakticky všechny její složky) chovala naprosto příkladně.

- Lze očekávat, že i v nastávajících turbulencích bude mít nejen naše země, ale i ostatní země EU oporu v národních správách i správním aparátu celé EU. To ovšem závisí na tom, jak rychle v této oblasti bude uzrávat pochopení nezbytnosti změn, jak kvalifikovaný bude odpor zdola, jakou roli sehraje kvalifikovaná reflexe doby.

Ad 6: Jak důrazně budou veřejností odmítnuta řešení, která nebudou založena na obnově rovnosti, která v sobě budou mít zabudovány různé typy diskriminace či vyvolávání animozit.

K tomu:

- V Listopadu se podařilo vtisknout změnám étos založený právě na myšlence rovnosti a svobody i na důrazném odmítnutí zneužití změn k vyvolávání animozit nejrůznějšího druhu.

- Nyní to bude mnohem obtížnější. Současný režim (na rozdíl od toho předlistopadového) základ pro animozity nejrůznějšího druhu vytváří jak svým fungováním, tak některé jeho složky je vyvolávají i záměrně k překrytí podstaty současných problémů. Velmi bude záležet na tom, kdo získá převahu ve vedení odporu zdola, jaké síly se zde prosadí jako dominantní.

Na závěr:

Potud první nástin toho, co dělat a s kým počítat. Doufám, že někoho vyprovokuje k reakcím na tento příspěvek, resp. na celou třídílnou sérii.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář