R2016/154: Diskuse LK: Byčánková o HCC/3

4. červenec 2016 | 07.00 |

Uveřejňuji na pokračování druhý příspěvek v rámci diskuse před 19. ročníkem mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. e o HCC a pojištění proti riziku. Zpracovala jej D. Byčánková.

K FINANCOVÁNĺ PRODUKTIVNĺCH SLUŽEB PODLE ZÁSAD HCC

3. část

Dagmar Byčánková

3.         Omezení financovatelnosti v podobě dodatečného (rozdílového) příjmu

Bez ohledu na zvolený způsob financování služby platí, že toto financování v posledním důsledku závisí na tom, aby kritická část příjemců služby generovala díky službě, i s časovým odstupem, významnédodatečnépříjmy. Takový případ lze – kromě existence odpovídajících pracovních míst – předpokládat při velkém kvalifikačním posunu (např. při získání VŠ vzdělání) a při návratu práce neschopného člověka do stavu zdraví a schopnosti pracovat v pokud možno lukrativně honorované profesi (např. při vyléčení burn-outu známé celebrity). Tyto případy by tedy neměly mít s financováním problém.

Jinak vypadá situace, kdy služba pouze zvýší kvalitu života, ale nepřinese příjemci finanční efekt, takže nelze ocenit příjmy navíc jako základ platby za službu.

Uvažujme možné situace:

-           Pracovník (např. s manuální profesí či sedavým zaměstnáním) pobírá nemocenské dávky kvůli nemocným zádům a díky rehabilitaci či jiné léčbě se problémů zbaví. Budoucí příjmy navíc se rovnají rozdílu mezi nemocenskou a ztraceným (stávajícím) platem.

-           Práceschopný kuřák se libovolným způsobem svého problému zbaví. Příjmy navíc jsou rovny úspoře ve výdajích na cigarety a možná i hypotetickým příjmům z práce, které vyléčenému kuřákovi poplynou déle s ohledem na vyšší předpokládaný věk dožití. Pomáhat kuřákům v odvykání tedy může být finančně zajímavé.

-           Osoba závislá na návykových látkách pobírající sociální dávky se libovolným způsobem zbaví svého problému. Příjmy navíc jsou rovny rozdílu mezi platem z nového zaměstnání a sociálními dávkami. I zde může být pomoc této osobě finančně zajímavá.

-           Pracující osoba s problémem se závislostí se problému zbaví. Příjmy navíc jsou rovny úspoře ve výdajích na návykové látky či hraní na automatech, příp. též příjmům z lépe placeného místa. I tento případ je pro pomáhající profese atraktivní.

-           Obdobně lze ocenit příjmy navíc z přivýdělku vedením účetnictví po absolvování příslušného kurzu.

-           Práceschopná osoba s problémy se žlučníkem se problémů zbaví libovolnou léčebnou technikou. Ocenění rozdílových příjmů, a tedy i platby za službu, nemá v tomto případě řešení, možná jen v podobě peněz případně uspořených za nákup dietních potravin.

-           Obdobně OSVČ, která vede účetnictví a potřebuje se průběžně vzdělávat v nových daňových předpisech, absolvuje školení o novinkách v daňových zákonech. Vzdělávací služba jí tedy nepřináší příjmy navíc, pouze jejich zachování.

-           Obdobně samoplátce si zaplatí lázeňský pobyt ke zlepšení hybnosti, která mu však dosud nebránila ve výkonu práce. Efektem může být snížení budoucích výdajů ze zdravotního pojištění, které lze odměnit snížením pojistného na toto pojištění, ale je sporné, zda jde o dostatečnou kompenzaci.

Problémem je tedy ocenit podle zásad HCC platby za služby, které zvyšují kvalitu života, aniž by vedly k vyšším příjmům (odstranění zdravotního problému nebránícího práceschopnosti), anebo které zachovávají výši stávajících příjmů (průběžné kvalifikační školení). Zde by model HCC zřejmě aplikovatelný nebyl.

d)         Závěr

Obstojí-li v kritice výše uvedený návrh na financování produktivních služeb pomocí pojištění, lze do úvah zapojit pojistného matematika, který by mj. určil, zda lze nějak zobecnit odhad rizika neschopnosti generovat v určité lhůtě vyšší příjmy u kategorií služeb a jejich klientů. Následovat by měl tržní test.

Pokud tento návrh neobstojí, je nutno promyslet jiné, životaschopné a pokud možno tržně konformní způsoby financování produktivních služeb. V opačném případě hrozí, že model HCC bude možno aplikovat jen ve vysokoškolském vzdělávání osob do určitého věku či v omezeném procentu zdravotnických služeb, u jejichž příjemců bude možno vycházet z velkého přírůstku příjmů díky službě.

(Pokračování příspěvkem dalšího autora)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář