R2016/159: Diskuse LK: Kajzar - Cestovní ruch

9. červenec 2016 | 07.00 |

Uveřejňuji další příspěvek v rámci diskuse před 19. ročníkem mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Autorem je Ing. Patrik KAJZAR, Ph.D., který se věnuje problematice cestovního ruchu, odvětví, které hraje stále významnější roli v oblasti nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu:

Vliv cestovního ruchu na ekonomických rozvoj vybrané destinace

Patrik Kajzar

Cestovní ruch je fenoméne nejen dnešní doby.Již objevné cesty Evropanů, přispěly k poznání mimoevropských teritorií, rozšiřovaly vliv evropské civilizace a zároveň přinesly do Evropy nové suroviny, plodiny a zkušenosti. Motivací k zámořským cestám byla dále i touha po bohatství cizích zemí, o nichž ve svém cestopisu vyprávěl např. Marco Polo, a také snaha šířit křesťanství. První zámořské objevy jsou známy ze starověku u Egypťanů (výpravy do země Punt) a Féničanů. Již v 5. století př. n. l. Hanno Mořeplavec, kartáginský cestovatel, se zapsal do dějin průzkumnou plavbou podél afrického pobřeží.

Cestovní ruch se začal rozvíjet mezi koncem XIX. a začátkem XX. století. Tehdy se stal i objektem zkoumání mnoha vědních disciplín jako prostorový, sociologický i ekonomický jev. V současnosti je předmětem zkoumání ekonomiky, geografie, sociologie, lékařství, psychologie, pedagogiky, marketingu a dalších vědních disciplín. Jednotlivé vědecké disciplíny zkoumají cestovní ruch vždy z vlastního zorného úhlu a jím vlastního metodologického aparátu.

Cestovní ruch, který jednotlivé vědecké disciplíny zkoumají, je ve své podstatě jednotný a dynamický jev. Výsledky zkoumání jedné vědecké disciplíny ovlivňují ostatní, což má za následek rozšíření a prohloubení okruhu výzkumu a poznatků o cestovním ruchu. Pro všechny vědecké disciplíny je charakteristický nejen společný předmět zkoumání, ale i určité společné poslání a možnosti, které jsou projevem společensko-ekonomických podmínek. Vědecké disciplíny, které zkoumají cestovní ruch, tvoří jeden celek - teorii cestovního ruchu. Předmětem teorie cestovního ruchu je cestovní ruch jako komplexní jev.

V současné době cestovní ruch představuje významnou součást ekonomik hospodářsky vyspělých zemí. Na rozvoj cestovního ruchu mají významný vliv tři základní podmínky. Tou první podmínkou je bezpečnost v dané destinaci. O tom, která země je v současné době považována za bezpečnou by se dalo polemizovat, protože v dnešní době je ve sdělovacích prostředcích velký počet informací, které dokážou ovlivnit ať už pozitivním či negativním způsobem tvář vybraných destinací v očích potenciálních turistů. Pokud se člověk více zamyslí nad bezpečnosti, tak v podstatě za nebezpečné lze již považovat samotný odchod z domu, kdy se můžete kdekoliv stát oběti krádeže, může Vás přejet auto, nebo udeřit do Vás blesk.  

V současné době velké % lidí dává přednost "bezpečným destinacím" Chorvatska, Bulharska či Španělska. U Španělska se mimořádný zájem týká pláží pevninské části, pak Baleárských i Kanárských ostrovů. S tím, že se klienti přesouvají ve velkém počtu do jiných destinací (např. do Španělska), má kromě pozitivních vlivů spojeným se vrůstajícím počtem ubytovaných klientů i mimo sezonu, zvýšením počtu objednávek pronájmů aut, vzrůstající zaměstnanosti místních obyvatel a zvyšujícím podílu cestovního ruchu, také negativní důsledky spočívající ve vzrůstající regulaci ubytování, kdy mají ubytovacích kapacit, kteří chtějí pronajímat ubytování na déle než čtrnáct dní, musí mít licenci. Toto opatření je zaměřeno zejména na pokoje, které jsou nabízeny na internetu a jejich pronajímatele, kteří většinou neodvádí daně. Dále na Mallorce vymysleli, jak více peněz vytáhnout od turistů, proto přišli na novou ekologickou daň, která by činila 2 eura za noc.

Další podmínkou rozvoje cestovního ruchu v dané destinaci představuje dostatečný fond volného času obyvatelstva a přiměřené disponibilní důchody. Jsou to spojité nádoby, protože aspoň teoreticky, čím více člověk pracuje, tím sice více peněz vydělá, na druhou stanu má méně času se věnovat cestování. A když v práci tráví méně času, aby mohl více cestovat, tak zas na výplatní pásce má méně peněz, tudíž si nemůže dovolit cestovat do destinací, do kterých by se mohl podívat za předpokladu, že by vydělával patřičný finanční obnos. Tudíž je nutné najít kompromis mezi čase stráveným v práci a volným časem, a také si najít zlatou střední cestu mezi svými potřebami a nároky na komfort cestování, a pobytu ve vybrané destinaci. Podíl obyvatelstva na cestovním ruchu patří k důležitým měřítkům životní úrovně země.Rozvoj cestovního ruchu je podporován řadou faktorů, které souvisejí s růstem počtu obyvatelstva naší planety, se zlepšováním jejich zdravotního stavu a se zvyšováním vzdělanosti, díky níž lidé postupně překonávají jazykové bariéry a jsou podněcováni k poznání nových míst, kultur a k prožití neobvyklých zážitků.

Na jedné straně budou existovat vybrané destinace, které budou považovány za "potenciálně nebezpečné" a budou mít negativní mediální obraz, budou tyto destinace muset se vypořádat zhoršujícím stavem svého národního hospodářství díky klesajícímu počtu turistů, se snižování zaměstnanosti jak přímo v oblasti cestovního ruchu, tak i v navazujících odvětvích. Na druhé straně tyto negativní důsledky mohou vést zase ke snižování cen za ubytování, kdy si bude moci 5* hotely dovolit i širší spektrum turistů, dále ve zlepšující kvalitě poskytovaných služeb, ke změně struktury turistů, a přilákání nových turistů s jiných zemí, jenž nejsou považovány za "tradiční" – každým rokem turisté navštěvující danou destinaci.

A "bezpečné destinace" bude muset řešit řadů úkolů a výzev spojených se vzrůstajícím počet turistů, na jejichž velké počty nebyly v minulých letech zvyklí. To bude mít za následek zvyšující regulaci ubytovacích kapacit, zaváďení nových daní, vzrůstající problémy místních obyvatel s turisty, negativní dopady na životní prostředí, znečištění vodních ploch, pláží, hromadění odpadků ve městech apod. a to vše může způsobit vznik demonstrací, tlak na vládu, zaměření masmédií na danou destinaci, na počátky nestabilní situace ve vybrané destinaci a v konečném důsledků, může být "bezpečná destinace" považována v očích potenciálních turistů za méně bezpečnou, což by mělo zase vliv na ekonomickou stránku dané destinace, zaměstnanost, snižování příjmů malých a středních podniků, apod.

Cestovní ruch, bezpečnost, volný čas a disponibilní důchod má vliv na rozvoj cestovního ruchu, v konečném důsledku vliv na i ekonomický rozvoj jednotlivých destinací.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář