R2016/179: Diskuse LK: Byčánková: Zdravotnictví/2

31. červenec 2016 | 06.02 |

Uveřejňuji další příspěvek v rámci diskuse před 19. ročníkem mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Autorem je Dagmar Byčánková  (druhá část):

ÚVAHY O INFORMAČNĺCH TOCĺCH VE ZDRAVOTNICTVĺ/2

Dagmar Byčánková

3. Navrhnout odstupňování pojistného u osob s vyšším zaviněným rizikem

V monografii (2014) se na s. 42 uvádí:

"Ukazuje se, že v rozvinutých zemích, které mají své zdravotnictví na vysoké úrovni, jsou náklady na konzumenta v pozdějším věku velmi vysoké, přičemž již nedochází k adekvátnímu zlepšení zdravotního stavu (nicméně dojde k výraznému prodloužení jeho života)."

Z dalších úvah v monografii vyplývá, že řešením konzumního přístupu ke zdraví by byla určitá "reedukace" Konzumenta formou účasti ve vhodném programu prevence či podpory zdraví a za pomoci okolí. Tento přístup jistě může být úspěšný, avšak domnívám se, že může u Konzumenta narazit rovněž na odpor. Platí tedy, že ať již má faktická preference nemoci, zlozvyku či nezdravého životního stylu u jedince jakoukoli motivaci, bude určitá část populace zaujímat k péči o zdraví vždy spíše pasivní postoj.Tuto část populace se nabízí motivovat finančně.

Lze uvažovat o zavedení tarifů zdravotního pojištění odstupňovaných (rovněž) podle parametrů typu kouření, nadměrná konzumace alkoholu, závislost na návykových látkách či obezita nevyvolaná jinou chorobou. Na rozdíl od životního pojištění nejsou tyto údaje ve zdravotním pojištění vyžadovány[9], takže lze souhlasit s argumentem, že zdravotní pojištění je fakticky daní.

Ve stejném duchu by mohli např. pojištěnci, kteří si z vlastních prostředků uhradí léčebný pobyt (lázně, ajurvéda), sportovně zaměřený pobyt či kurz svépomocných léčebných technik, dostat na zdravotním pojistném slevu, příp. dostávat "bonusová plnění", např. nedoplácet při některých úkonech se spoluúčastí.

Tímto způsobem by vznikla zpětná vazba mezi péčí o zdravotní stav a finančními závazky vůči zdravotní pojišťovně.

Lze předpokládat, že zdravotní pojišťovny by se uvedeným změnám nebránily, u poskytovatelů zdravotní péče lze předpokládat podporu v případě, že by jejich finanční ohodnocení bylo více vázáno na efektivitu léčby a udržování pacientů ve stavu zdraví (prevenci), což by byl zřejmě dlouhodobější proces. Reakce některých výrobců a dodavatelů léčiv by mohla být negativní.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší