Teorie her jako bojové umění: PRŮVODCE (003)

21. květen 2013 | 08.00 |

Průvodce "Teorií her jako bojovým uměním" umožňující snadnou orientaci v seriálu na dané téma, který je pravidelně (denně) uveřejňován od 25.1.2013. Tučně jsou vyznačeny významné díly seriálu.

Teorie her jako bojové umění (14)

8. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/70-teorie-her-jako-bojove-umeni-14.html

Příklad kontextuální hry na bázi hry typu Vězňovo dilema. Role reputace.

Teorie her jako bojové umění (15)

9. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/71-teorie-her-jako-bojove-umeni-15.html

Příklad s dělením stokoruny (ultimátní hry) - zdánlivý rozpor mezi tím, co říká teorie a jak se lidé chovají.

Teorie her jako bojové umění (16)

10. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/72-teorie-her-jako-bojove-umeni-16.html

Příklad kontextuální hry na bázi hry spojené s dělením stokoruny, řešení rozporu mezi teorií a experimentem, úvodní zmínka o pozičním investování.

Teorie her jako bojové umění (17)

11. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/73-teorie-her-jako-bojove-umeni-17.html

Typy kontextuálních her, tj. jakým způsobem mohou hry mezi sebou souviset. Souvislost s tím, co považujeme za racionální a co za iracionální.

Teorie her jako bojové umění (18)

12. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/74-teorie-her-jako-bojove-umeni-18.html

O roli jednotlivých složek naší psychiky při racionálním rozhodování: Paměť, představivost, emoce, resp. prožitkový mechanismus, rozum, pochybování, intuice, kalkulace či výpočet, morální hodnocení. Čím je racionální rozhodování omezeno.

Teorie her jako bojové umění (19)

13. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/75-teorie-her-jako-bojove-umeni-19.html

Podrobně o roli prožitkového mechanismu, efekt přenosu prožitků, mechanismus formování prožitků včetně grafického znázornění. Velmi důležité pro pochopení toho, jak funguje naše psychika, jak vzniká to, co označujeme za prožitky či užitky.

Teorie her jako bojové umění (20)

14. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/76-teorie-her-jako-bojove-umeni-20.html

Anatomie omylu z hlediska kontextuálního charakteru her. Jakým způsobem se mýlíme a jaké jsou typy omylu.

Teorie her jako bojové umění (21)

15. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/77-teorie-her-jako-bojove-umeni-21.html

Představení hry typu Tragédie společného.

Teorie her jako bojové umění (22)

16. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/79-teorie-her-jako-bojove-umeni-22.html

Velmi důležitý přechod ke kontextuálním hrám odvozených od hry typu Tragédie společného. Jak může hráč, který zjistil porušování pravidel jiným hráčem, na toto porušení reagovat. Případ vydírání, navazujícího vzájemného krytí a protěžování. První vymezení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad jako určitého typu sociálních sítí. Zmínka o ostatních typech sociálních sítí.

Teorie her jako bojové umění (23)

17. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/80-teorie-her-jako-bojove-umeni-23.html

Naznačení dalšího postupu výkladu, předběžné vymezení pojmu redistribuční systém.

Teorie her jako bojové umění (24)

18. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/81-teorie-her-jako-bojove-umeni-24.html

Vymezení a popis redistribučního systému včetně grafického a formalizovaného vyjádření.

Teorie her jako bojové umění (25)

19. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/82-teorie-her-jako-bojove-umeni-25.html

Analýza vyjednávání v redistribučním systému tří hráčů, Neumann-Morgensternova vnitřně a vnějšně stabilní množina.

Teorie her jako bojové umění (26)

20. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/84-teorie-her-jako-bojove-umeni-26.html

Pokračování analýzy vyjednávání v redistribučním systému, vymezení společně přijatelné rovnováhy. (Jedná se o důležitý pojem, který umožní identifikovat existenci jádra vyjednávání vlivu, jež se vytváří mezi strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.)

Teorie her jako bojové umění (27)

21. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/85-teorie-her-jako-bojove-umeni-27.html

Přechod od popisu vyjednávání v redistribučním systému k vyjádření afinit, na základě kterých vznikají sociální sítě. Velmi důležité východisko popisu struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

(Pokračování průvodce - 4. část - zítra)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře