Teorie her jako bojové umění (23)

17. únor 2013 | 08.00 |

Teorie her jako bojové umění (23) 

Úvodní poznámka 

Pro snazší pochopení toho, čím se budeme zabývat, si uvedeme, jak budeme postupovat (odkud kam v našem výkladu základů teorie her půjdeme). V předcházejícím díle našeho seriálu jsme si řekli, že se ukážeme, jakou roli hrají sociální sítě založené na různých typech afinit (spřízněnosti) mezi hráči. Zvláště nás pak zajímaly sítě založené na vzájemném vydírání a současně i krytí a protěžování hráčů, kteří na sebe něco vědí. Dále:

1. Popíšeme a pojmenujeme ty typy pospolitostí či komunit, v nichž budeme identifikovat roli sociálních sítí (nazveme je redistribučními systémy, protože nás bude zajímat, jak se bude projevovat role různých vlivů na to, jakým způsobem si budou rozdělovat a přerozdělovat to, co společně vytvářejí).

2. Předvedeme, jaké nástroje má teorie her k tomu, aby popsala roli koalic v těchto systémech.

3. Poskytneme aparát, který umožňuje ukázat roli sociálních sítí při určování (predeterminování) toho, jaké koalice mohou vzniknout a jaké dopady na výplaty to přináší jednotlivým hráčům.

4. Zvláštní pozornost budeme věnovat sítím založeným na investování do společenské pozice a sítím spojeným s působením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

5. Tím si otevřeme cestu a analýze anatomie, fungování a vývoje struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

6. Ukážeme, že s existencí těchto struktur jsou spojeny nejvýznamnější hry, které se hrají v současné době ve společnosti (nejen u nás) a které často nevidíme, ze tří důvodů:

- Nechceme je vidět, protože si nechceme připustit, v jak složité době žijeme (stále máme tendenci dělat si iluze).

- Není snadné je vidět, protože jejich existence je založena právě na tom, že ti, co je vytvářejí, původ afinit (tedy to, co na sebe vědí), skrývají, zastírají, snaží se utajit - a to různými formami.

- Normální člověk nemá většinou k dispozici teoretické nástroje, které by mu umožnily zviditelnit, co se "pod pokličkou" vzájemného krytí odehrává (naším cílem bude tyto nástroje poskytnout).

Aparát, který si v následujících dílech seriálu připravíme, využijeme k odpovědi na otázku, proč se lidé nechávají vtahovat do her, v nichž jsou pouhými figurkami, jejichž pravidla neznají ani nemohou ovlivnit a dříve nebo později na to doplatí. (Zavázali jsme se, že tuto odpověď dáme 27.2.2013 v návaznosti na pořádání pravidelného teoretického semináře na VŠFS.)

Efektivní využití aparátu umožňujícího analýzu anatomie, fungování a vývoje struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad klade určité nároky na schopnost názorně si představit určité jevy. Tomu se budeme věnovat v samostatných navazujících dílech našeho seriálu, v nichž se seznámíme s grafickým vyjádřením příslušných her a řekneme si, jak prostřednictvím něj "číst" realitu, resp. "vidět", to, co běžně vidět není.

Uvedenou problematiku jsme popsali na stránkách tohoto blogu již dříve. Zabývali jsme se však spíše matematickým vyjádřením a řešením příslušných otázek, takže sledování textu bylo pro toho, kdo není specialistou v dané oblasti, poměrně náročné. Nyní tutéž problematiku vyložíme tak, aby její pochopení bylo dostupné prakticky každému, kdo projeví trochu snahy. Pro úplnost uvádím odkazy na původní výklad, protože případný zájemce v něm najde zdůvodnění některých tvrzení, která v našem příspěvku uvedeme jen v uživatelsky upravené podobě (tj. bez důkazu, definic, matematického formalismu apod.). Zde jsou odkazy na příslušné materiály:

http://radimvalencik.pise.cz/189819-trochu-teorie-te-neni-nikdy-dost.html

http://radimvalencik.pise.cz/190200-trochu-teorie-te-neni-nikdy-dost-ii.html

http://radimvalencik.pise.cz/190590-dobre-teorie-neni-nikdy-dost-iii.html

http://radimvalencik.pise.cz/190694-dobre-teorie-neni-nikdy-dost-iv.html

http://radimvalencik.pise.cz/190758-teorie-neni-nikdy-dost-v.html

http://radimvalencik.pise.cz/190810-dobre-teorie-neni-nikdy-dost-vi.html

Jak chápeme pojem redistribuční systém

Z praxe víme, že nám příslušnost k nejrůznějším sítím a pozice v těchto sítích může přinášet různé výhody, které běžně pojmenováváme např. jako "známosti". Popsat roli sociálních sítí ve společnosti znamená především ukázat mechanismus, kterým na základě spříznění lidí prostřednictvím sítí může určitá výhoda vzniknout.

Podívejme se na jakoukoli oblast společenského života, kde jsou lidé sdruženi ke společnému výkonu a kde mohou vznikat různé koalice, které své členy zvýhodňují. (V naší terminologii jsme tyto oblasti společenského života nazvali redistribučními systémy, protože zde dochází k přerozdělování pod vlivem koalic, které zde mohou vznikat.) Takovouto oblastí společenského života (tj. redistribučním systémem) může být pracoviště, firma, rodina, instituce, organizace nejrůznějšího druhu, politická strana či její organizační jednotka, neformální sdružení, sportování klub apod. Tedy zkrátka cokoli.

Nyní přejděme k terminologii teorie her, jejíž využití se pro další výklad nabízí. Pokud bude existovat mezi některými hráči (tedy lidmi) určité spříznění, jednostranná či vzájemná sympatie, je zřejmé, že to může podstatným způsobem ovlivnit (předurčit) to, jaká koalice v příslušném redistribučním systému vznikne.

Pro jednoduchost, resp. pro snadnou představu budeme uvažovat případ tří hráčů. Je zřejmé, že pokud mají všichni stejný vliv (což obecně nemusí platit), spojí-li se dva z nich a vytvoří koalici, mohou ovlivnit rozdělení toho, co v daném systému lze mezi hráče rozdělit (co společně vytvářejí, co může mít podobu peněžních i nepeněžních výnosů). Otázka zní, jak se hráči rozdělí a jakou roli v tom hrají sociální sítě.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře