(70.2) THBU: O co se opřít

30. květen 2013 | 09.00 |

V této části testujeme alternativní tvrzení k následujícímu (které považuji za jedno ze tří důležitých východisek k pochopení toho, o co v současné době jde): V současném dění u nás i ve světě hrají rozhodující roli struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, které podstatným způsobem ovládly i národní a nadnárodní institucionální systémy.

Formálně lze alternativu vůči uvedenému tvrzení formulovat takto:

V současném dění u nás i ve světě nehrají rozhodující roli struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, tyto struktury neovládly podstatným způsobem národní a nadnárodní institucionální systémy.

Pokud chceme porovnat původní tvrzení s jeho falzifikací, musíme nejdříve připomenout definici pojmu "struktura založená na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad". Při odhalení fenoménu označeného tímto pojmem jsme vyšli z kontextu hry typu Tragédie společného. Rozlišili jsme několik možností toho, co udělá hráč, který zjistil, že jiný hráč porušuje obecně přijaté zásady využívání společného (např. krade vodu ze společné zásoby vody určené k zavlažování). Ukázali jsme si, že jednou z možností je, že hráč, který zjistil, že jiný hráč porušuje obecně přijaté zásady, jej začne vydírat, současně však i krýt (protože jinak by nemělo smysl jej vydírat) a současně protěžovat v rámci institucionálních struktur, které se nacházejí v kontextu dané hry. Vyvinuli jsme aparát, kterým bylo možno popsat, jak se na bázi afinit (spříznění) odvozených od vzájemného vydírání, krytí a protěžování vytvářejí sociální sítě, identifikovali a popsali, jaké efekty tím hráčům vznikají. Sociální sítě vznikající tímto způsobem jsme pak nazvali struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Současný stupeň rozpracování teorie (i pokud se na to, co již víme, podíváme s potřebnou kritickou reflexí) umožňuje poměrně přesně popsat, jak fungují struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Existují poměrně exaktní nástroje, které umožňují popsat, komu a jaké efekty v rámci působení těchto struktur připadnou v různých hrách. Jejich analýza může pokračovat v rámci teorie her s využitím evolučních modelů, kdy se ukáže jejich souvislost se sociálními sítěmi vznikajícími na bázi pozičního investování, apod. Přehled všech dílů seriálu "Teorie her jako bojové umění", které se týkají popisu struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, s odkazy a s naznačením jejich obsahu uveřejňuji v závěru tohoto dílu.

Alternativními tvrzeními vůči tomu, že tyto struktury podstatným způsobem ovládly i národní a nadnárodní institucionální systémy mohou mít následující konkrétnější podobu:

- Za prvé: Struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad neexistují. – To je ovšem tvrzení obtížně udržitelné. Kdo trochu sleduje společenský vývoj ví, že se s jejich působením setkáváme doslova na každém kroku.

- Za druhé: Vůči strukturám založeným na vzájemném krytí můžeme efektivně postavit institucionální systém (některou z jeho složek, jejichž úlohou je omezit a eliminovat vliv struktur založených na vzájemném krytí) – státní zastupitelství, policii a její složky k tomu určené, prezidenta, parlamentní vyšetřovací komise, BIS, NKÚ... (Bradáčovou, skupinu plukovníků a podplukovníků... apod.). – U nás se tváří v tvář reálnému vývoji ukazuje tato představa již nejen jako naivní, ale směšná.

- Za třetí: Politickou změnou prostřednictvím voleb může dojít k tomu, že institucionální systém bude očištěn a vyčištěn od struktur založených na vzájemném krytí. – To už se u nás také několikrát vyzkoušelo, může to mít vliv jen na míru, nikoli na zásadní změnu.

- Za čtvrté: Vůči strukturám založeným na vzájemném krytí se může postavit spontánně vzniklá instituce v podobě organizace či hnutí (Janečkova nadace, Okamurův Úsvit...). – Schopnost uvedených struktur penetrovat i to, co nově vzniká, a mít to pod kontrolou je ovšem patrně natolik silná, že ani od této cesty si nelze příliš slibovat.

- Za páté: Struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad sice existují a mají významný vliv, ale nejsou tím, co určuje společenské dění. Jsou jen nástrojem (vykonavatelem vůle) toho co stojí "za" či "nad" nimi. Nějakých zpravodajských centrál či esoterických skupin. – Této otázce bude věnována další část, která se přímo týká existence a vlivu toho, co nazývám jádra vyjednávání vlivu.

Pochopitelně má smysl podporovat vše, co přispívá k omezení vlivu toho, co jsme nazvali struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, tj. složky institucionálního systému (včetně těch statečných a poctivých osob, které se dokážou kvalifikovaně vlivu těchto struktur postavit), politické strany, které přijdou s důvěryhodným programem, organizace či hnutí, která vyvíjejí nějakou aktivitu. Pokud se však má něco změnit, musíme vědět, s čím máme co do činění. Tj. jak struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad fungují, jakou mají anatomii, jak probíhá jich vývoj, kde jsou jejich zranitelná místa, jaký širší historický kontext jejich současná podoba má, co se s tím dá dělat apod. Tomu budou věnována další dvě pokračování této série v rámci seriálu Teorie her jako bojové umění.

Nyní slíbený přehled odkazů na ty díly, v nichž jsou struktury založené na vzájemném krytí popsány:

Teorie her jako bojové umění (22)

16. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/79-teorie-her-jako-bojove-umeni-22.html

Velmi důležitý přechod ke kontextuálním hrám odvozených od hry typu Tragédie společného. Jak může hráč, který zjistil porušování pravidel jiným hráčem, na toto porušení reagovat. Případ vydírání, navazujícího vzájemného krytí a protěžování. První vymezení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad jako určitého typu sociálních sítí. Zmínka o ostatních typech sociálních sítí.

Teorie her jako bojové umění (23)

17. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/80-teorie-her-jako-bojove-umeni-23.html

Naznačení dalšího postupu výkladu, předběžné vymezení pojmu redistribuční systém.

Teorie her jako bojové umění (24)

18. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/81-teorie-her-jako-bojove-umeni-24.html

Vymezení a popis redistribučního systému včetně grafického a formalizovaného vyjádření.

Teorie her jako bojové umění (25)

19. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/82-teorie-her-jako-bojove-umeni-25.html

Analýza vyjednávání v redistribučním systému tří hráčů, Neumann-Morgensternova vnitřně a vnějšně stabilní množina.

Teorie her jako bojové umění (26)

20. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/84-teorie-her-jako-bojove-umeni-26.html

Pokračování analýzy vyjednávání v redistribučním systému, vymezení společně přijatelné rovnováhy. (Jedná se o důležitý pojem, který umožní identifikovat existenci jádra vyjednávání vlivu, jež se vytváří mezi strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.)

Teorie her jako bojové umění (27)

21. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/85-teorie-her-jako-bojove-umeni-27.html

Přechod od popisu vyjednávání v redistribučním systému k vyjádření afinit, na základě kterých vznikají sociální sítě. Velmi důležité východisko popisu struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Teorie her jako bojové umění (28)

22. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/86-teorie-her-jako-bojove-umeni-28.html

Aritmetické a grafické vyjádření afinit. Jak analyzovat vnější vlivy působící na proces vyjednávání v rámci redistribučního systému.

Teorie her jako bojové umění (29)

23. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/87-teorie-her-jako-bojove-umeni-29.html

Výklad společně přijatelné rovnováhy v terminologii řešení (S, d) Nashova vyjednávacího problému s využitím NM-modifikovaného Raiffova sekvenčního řešení. Grafické zobrazení umožňuje poměrně náročný problém srozumitelně objasnit. Jedná se o důležitý původní výsledek v oblasti teorie her, který má značný význam při analýze struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Teorie her jako bojové umění (30)

24. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/88-teorie-her-jako-bojove-umeni-30.html

Vymezení, popis a analýza efektů, které vznikají pozičním investováním a v rámci struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Jedná se o původní a významný výsledek, který umožňuje pochopit způsob fungování struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Teorie her jako bojové umění (31)

25. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/90-teorie-her-jako-bojove-umeni-31.html

Pokračování předešlého. Využití hry typu Tragédie společného při vymezení efektů vznikajících v rámci struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Teorie her jako bojové umění (32)

26. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/91-teorie-her-jako-bojove-umeni-32.html

Závěrečná a nejdůležitější část analýzy efektů, které vznikají pozičním investováním a v rámci struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, zejména:

- Efektu beztrestnosti.

- Efektu protěžování.

- Efektu predeterminování koalic.

Shrnutí výsledků, jejich význam a vymezení směrů dalšího zkoumání v dané oblast.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 4 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: (70.2) THBU: O co se opřít ondrey 30. 05. 2013 - 20:24