Jaké reformy a proč (360) MONOGRAFIE SOUHRNNĚ

31. leden 2015 | 08.13 |

V uplynulých dnech jsem ve 12 na sebe navazujících částech zveřejnil vědeckou monografii "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb", ve které se náš tým působící při VŠFS pokusil odpovědět na otázku, o co jde v dnešní době, jak vznikly a zauzlily se problémy, se kterým se náš svět (nejen naše země) potýká, a co dělat, jak překonat současný historický exces formou komplexních reforem.

Monografie vyjde (odhaduji během dvou až tří měsíců) knižně. Zveřejněný text na mém blogu je verzí, která nyní prochází finálními redakčními úpravami. Rozložil jsem jej na 12 částí z důvodu kapacity, která je na blogu uvolněna pro jednotlivé články.

Uvedu důvody, proč si myslím, že každý, kdo se cítí zodpovědný za řešení současných problémů (přestože má k teorii daleko, přestože mu ekonomická teorie není po chuti a má k ní výhrady či podobně, nebo se domnívá, že má spoustu jiných starostí a na čtení vědeckých výplodů nemá čas), by si ji měl přečíst a případně se k ní vracet. Tím spíše by si ji měli přečíst ti, co se odborně či přímo teoreticky zabývají ekonomickou a sociální problematikou. Monografie je založena na interdisciplinárním přístupu, orientaci na praktické vyústění respektující reálné lokální i globální společenské kontexty. Takových prací není příliš, a pokud chceme porozumět době (ve smyslu výše uvedeného), musíme její teoretickou reflexi pojmout komplexně.

Uvedu důvody, pro které si myslím, že ti, co hledají odpověď na otázky, které klade současná doba, nebo se alespoň vzrušují nad tím, co se odehrává, by si ji měli přečíst (a případně vyjádřit svůj názor na některé její části či na celé pojetí):

1. Nelze ponechat teoretické řešení současných problémů jen na odborné sféře.

Ta trpí stejnými neduhy jako ostatní oblasti společenského života, ve kterých o něco jde. V současné době zde probíhá jen velmi omezená komunikace, pokud jde o teoretické uchopení hlavních problémů současnosti. Převažuje snaha "prodat" výstupy, kterými lze "vykázat" teoretickou práci, ale které nic neřeší. Zcela zjevně se projevuje tendence k ignorování reálných problémů. Čím více normálních lidí bude alespoň částečně vnímat problémy teoretické reflexe současné doby, tím více budou podpořeny snahy v oblasti vědy o řešení těch témat, která k tomu mohou přispět.

2. Je poměrně dost pravděpodobné, že v dohledné době několika měsíců bude velmi silná poptávka po odpovědi na otázku "Jak mohlo dojít k tomu, k čemu došlo?". (Mám na mysli zejména selhání europolitiky na Blízkém a Středním východě, na Ukrajině, vůči Řecku apod., které znamená a bude znamenat nejen obrovské ztráty pro "naši kapsu", ale i přímé ohrožení našeho života globálním konfliktem.) Odpověď není jednoduchá, zejména pokud ji budeme chtít dát s dostatečným nadhledem, abychom pochopili, o jaký civilizační přelom v současné době jde. Bez teoretické opory zůstane šance, která se nabídne, nevyužita. (Tím nechci řídi, že monografie, kterou jsem v uplynulých dnech zveřejnil, je jediným základem pro hledání odpovědi, ale tvrdím, že může být jedním z cenných východisek; tím cennějším, čím více bude podrobena kritickému rozboru.)

3. Žijeme ve světě, ve kterém velmi významnou (a bohužel spíše negativní) roli hrají instituce a prostředky masové manipulace. Nejsou to jen masmédia, ale i organizace určitých akcí různými vlivovými skupinami, nasazování provokatérů, cílené provokace (jejichž účinek je násoben podporou masmédií). Jedním z hlavních cílů masové manipulace je "přesměrovat" rostoucí celkovou nespokojenost k vyvolání nejrůznějších animozit mezi lidmi (etniky, náboženstvími, politickými proudy, zeměmi apod.). Čím více si osvojíme základy korektního odborně či vědecky fundovaného uvažování o současnosti, tím více budeme vůči masové manipulaci odolní, tím větší šance budeme mít, že projdeme současnou složitou dobou, a tím s menšími ztrátami touto složitou dobou projdeme.

Vím, že text monografie není jednoduchý. A to i vinou výkladu. Za neschopností vyslovit se jasně a srozumitelně mnohdy bývá nedostatečné teoretické dořešení problému. Vím, že vůči některým pasážím mohou být výhrady. Zde bych se přimlouval za to, aby čtenář, když na takové místo narazí, si vždy řekl, zda se přece jen neřídí nějakým stereotypem v chápání reality, který mu brání docenit význam některého ze zásadních tvrzení. – Přesto či právě proto se vyplatí text monografie nejen číst, ale i přemýšlet o něm. A hlavně nenechat si případné pochybnosti pro sebe a formou ohlasu, komentáře, alternativní myšlenky či dotazu se k jejímu obsahu vyjádřit.

Pro snadnou dostupnost textu uveřejňuji odkazy na jednotlivé části (doporučuji je stáhnout do jednoho textu):

http://radimvalencik.pise.cz/1992-jake-reformy-a-proc-348-monografie-1-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/1993-jake-reformy-a-proc-349-monografie-2-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/1994-jake-reformy-a-proc-350-monografie-3-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/1998-jake-reformy-a-proc-351-monografie-4-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2000-jake-reformy-a-proc-352-monografie-5-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2001-jake-reformy-a-proc-353-monografie-6-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2002-jake-reformy-a-proc-354-monografie-7-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2007-jake-reformy-a-proc-355-monografie-8-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2008-jake-reformy-a-proc-356-monografie-9-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2009-jake-reformy-a-proc-357-monografie-10-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2010-jake-reformy-a-proc-358-monografie-11-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2011-jake-reformy-a-proc-359-monografie-12-cast.html

(Pokračování odpovědí na otázku, co dál)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář