Jaké reformy a proč (108): Nové - ad 1. téma

24. květen 2014 | 07.39 |

V těchto šesti pokračováních (toto je první z nich) shrnuji a komentuji poznatky z rozpracování témat a dosavadní diskuse k tématům připravované konference a současně i odborné monografie s pracovním názvem Perspektiva a financování odvětví produktivních služeb. Příslušná témata byla zveřejněna ve druhém pokračování seriálu 17. ledna, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/967-jake-reformy-a-proc-2.html

1. Téma:

Nejobecnější příčinou současných problémů je to, že doposud nedošlo k přeorientaci stávajícího setrvačného vývoje směrem ke společnosti produktivních služeb, tj. společnosti, těžištěm ekonomiky které jsou produktivní služby spojené a nabýváním, uchováním a uplatněním lidského kapitálu.

Témata:

- Vymezení společnosti produktivních služeb v kontrastu ke stávajícímu typu ekonomického růstu a společenského vývoje.

- Zdůvodnění, proč je pojem "společnost produktivních služeb" přesnější než pojmy "vzdělanostní společnost", "znalostní ekonomika" apod.

- Srovnání zrodu společnosti produktivních služeb s průmyslovou revolucí.

Co se podařilo a které nové otázky se objevily:

Již v prvních dílech tohoto seriálu o reformách se ukázalo, že představa o možnosti exponenciálně dynamického a současně trvale udržitelného růstu bude narážet na setrvačné myšlení. Někteří lidé si nedokážou představit a někteří si ani nechtějí představit, že takový růst je možný.

Proč nechtějí? Protože s představou o omezenosti růstu spojují určité představy o uspořádání společnosti. Představy naivní, příp. i nebezpečné, protože nahrávají těm, co se v současné době snaží vyhrocovat konflikty a co mají zájem na tom, aby vývoj v budoucích desetiletích měl podobu permanentních, intenzivních a globálně plošných konfrontací právě pod vlivem představy "nevyhnutelného boje o přírodní zdroje".

Proto je pozitivní představa o možnosti exponenciálně dynamického a současně trvale udržitelného vývoje mimořádně významná a nezbytná, pokud jde o možnost pozitivním směrem ovlivnit základní globálně sdílené paradigma (čemuž se budu podrobněji věnovat v souvislosti s 5. a 6. tématem).

Nesmírně přínosné z hlediska konkretizace představy o možnosti exponenciálně dynamického a současně trvale udržitelného vývoje výsledky přinesla analýza, kterou zpracoval J. Mihola, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/1280-jake-reformy-a-proc-89-ekonomicky-rust-i.html

http://radimvalencik.pise.cz/1282-jake-reformy-a-proc-90-ekonomicky-rust-ii.html

http://radimvalencik.pise.cz/1283-jake-reformy-a-proc-91-ekonomicky-rust-iii.html

http://radimvalencik.pise.cz/1284-jake-reformy-a-proc-92-ekonomicky-rust-iv.html

http://radimvalencik.pise.cz/1286-jake-reformy-a-proc-93-ekonomicky-rust-v.html

http://radimvalencik.pise.cz/1287-jake-reformy-a-proc-94-ekonomicky-rust-vi.html

a návazně

http://radimvalencik.pise.cz/1308-jake-reformy-a-proc-101-diskuse-o-rustu.html

Zabýval se modelováním růstu z hlediska jeho dynamiky a působní extenzivních a intenzivních faktorů od počátku letopočtu (tj. v období přes dva tisíce let). Výsledek analýzy ukázal:

1. Růst má skutečně exponenciálně dynamický charakter, přitom v období průmyslové revoluce došlo ke zvýšení koeficientu exponenciální dynamiky. Tento koeficient se od té doby udržuje na té úrovni, ke které jej přivedla průmyslová revoluce. Tj. nejenže z dlouhodobého historického hlediska nepozorujeme útlum exponenciální dynamiky, ale lze identifikovat i období, ve kterém došlo k vzestupu této dynamiky. To mj. nastoluje otázku, zda před námi není období dalšího možného vzestupu exponenciální dynamiky růstu.

2. Pokud použijeme tradiční růstové účetnictví k analýze poměru extenzivních a intenzivních faktorů růstu, tak intenzivní faktory růstu vstupují do ekonomiky právě v období průmyslové revoluce a právě v důsledku nárůstu jejich poměru dochází ke zvýšení exponenciální dynamiky růstu. To mj. nastoluje otázku, zda po vyčerpávání možností zvýšení podílu intenzivních faktorů růstu v rámci průmyslové revoluce nedojde k intenzifikaci intenzivních faktorů růstu.

Otázce možného vzestupu exponenciální dynamiky růstu a možnosti intenzifikace intenzivních faktorů růstu se budu věnovat v rámci 2. tématu.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře