Jaké reformy a proč (92): Ekonomický růst IV.

8. květen 2014 | 08.00 |

Zdálo by se, že v této bouřlivé době není čas na nějakou hodně vysokou teorii. Možná je to právě naopak. Teď je nutné soustředit všechny síly k tomu, abychom vyřešili to, neřešení čehož je příčinou současných problémů. Jedním z takových problémů je představa o možnosti exponenciálního a současně trvale udržitelného růstu. Předcházející třetí díl jsme ukončili v nejzajímavějším okamžiku. V okamžiku zobrazení tempa růstu G(HDP/L) je zobrazen na grafu, který uveřejňují ještě jednou:Tomu, co z něj vyplývá, je věnováno toto čtvrté pokračování:

Text J. Miholy:

Vidíme, že G(HDP/L), (tj. tempo růstu na jednotku práce - moje poznámka), začíná významně narůstat v počátcích průmyslové revoluce a roste až do současnosti. Jeho růst se ale zmírňuje a ustálí se na průměrném meziročním tempu 1,4 %. Znalostní společnost může nastartovat obdobný proces (zvýrazněno mnou).


Moje popularizační a vysvětlující poznámka:

Významný výsledek, kterého J. Mihola dosáhl, si zaslouží podrobnější intepretaci. Pokud jej zjednoduším a trochu zpopularizuji, lze říci asi toto: Nejenže ekonomický růst má z dlouhodobého hlediska exponenciální charakter, ale je ve skutečnosti ještě rychlejší. V tom smyslu, že v určité období se začala exponenciální dynamika tohoto růstu zrychlovat a ustálila se (dodnes) na exponenciálním růstu, který odpovídá průměrnému meziročnímu tempu 1,4 % tempo růstu na jednotku práce (tj. absolutní růst je vyšší v důsledku přírůstku zásoby práce). K tomuto vzestupu tempa růstu, které velmi dobře popisuje graf 7 prezentující zvyšování průměrných dlouhodobých přírůstků, dochází právě v období průmyslové revoluce. Přitom po celé období průmyslové revoluce se příslušná dynamika mírně, ale přece jen zvyšuje.

K tomu dodávám: Mnohem pravděpodobnější než to, že se tempo růstu začne snižovat, je naopak to, že nás čeká obdobný vzestup, k jakému došlo v průběhu průmyslové revoluce, kdy změnou charakteru ekonomického růstu začne růst i jeho meziroční dynamika ze stávajících 1,4 % na vyšší.

J. Mihola vyslovuje tento názor následujícím způsobem: "Znalostní společnost může nastartovat obdobný proces." Podle mého půjde o vzestup založený na radikální zvýšení role produktivních služeb v ekonomice, přesně v intencích toho, čemu je věnován tento seriál. Dovolím si k tomuto prezentovat vlastní graf navazující na graf 7 J. Miholy.


V dalších pokračováních si ukážeme, jak J. Mihola vysvětluje možnost takového zrychlení ekonomického růstu prostřednictvím produkční funkce s klesajícím mezním výnosem.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře