Jaké reformy a proč (101): Diskuse o růstu

17. květen 2014 | 08.00 |

Začala diskusní etapa přípravy 18. ročníku konference Lidský kapitál a investice do vzdělání. Nyní máme možnost vrátit se k nejrůznějším otázkám, které budou moci být probrány na mikrosympóziu v souladu s navrženým harmonogramem. Tj. do 31.8.2014 by měly být zveřejněny podkladové teze. Do té doby předpokládám volnější diskusi, do které příležitostně vstoupím. I druhý komentář, kterému budu věnovat pozornost, je od ONDREYE. Týká se problematiky ekonomického růstu. Mimo jiné - potvrzuje předpoklad, že jedním z klíčových problémů souvisejících s pochopením toho, o co jde, je udělat si představu o tom, k jaké zásadní proměně ekonomického růstu musí dojít, pokud má civilizace vybřednout ze slepé uličky neudržitelného setrvačného vývoje, a jak k této proměně může dojít. Zde je komentář od ONDREYE:

ondrey:

Doufám, že se podají návrhy, co tento růst bude táhnout, jaká bude jeho struktura. "Koleno" super intenzivního růstu autor stránek přidal velmi optimisticky. Pokud odpověď bude výkon a tedy dynamiku růstu zaručí ekonomika produktivní spotřeby.

OK, ale při takovém super intenzivním růstu by vydělalo i těch 75 lidí, které drží polovinu světového majetku. Proč tedy již nyní nevzniká nový fundament?

Každý, kdo ekonomiku zpovzdálí sleduje, ví, kolik finanční krize odsála peněz z reálných ekonomik. Zatím to vypadá, že většina ekonomik je pod svými potenciálními produkty a není schopna zaměstnat armádu nezaměstnaných. Školy generují zástupy neuplatnitelných absolventů, jako produkty konjunkturální doby jejich rodičů. Můj odhad je takový, že v EU nemůžeme počítat s nějakou skokově nižší nezaměstnaností.

Mám obavy, že na půdě VŠFS vzniká jen takové šidítko na účastníky konference.

Pokud je zde často skloňována ekonomika produktivní spotřeby. Tak tomu rozumím tak, že záměrem je také změnit spotřební chování firem i konzumentů. To nepůjde bez zvýšení příjmů a jen tak někomu se to v minulosti nepovedlo. To je vždy na úkor něčeho. Známá poválečná výstavba autostrád v Itálii s americkým prezidentem povolených zahraničních investic Američanů - a výsledek kromě Pontiho, Viscontiho, de Sicy či Feliniho filmů enormní státní zadlužení Itálie z kterého se dodnes nevyhrabala.

To co se povedlo např. ve Spojených státech, kde měli po II. středostavovskou společnost s poměrně málo existenčně chudými (výsledek velkého amerického reformátora Franklina Delano Roosevelta a jeho New Dealu či Second Bill of Rights (jak už jsem zde psal 20.04.2014), ale i tam jen na pár dekád. Od té doby růst neudrželi a reálné příjmy Američanu klesají.

V době kdy na spotřebitele i firmy laciný marketing útočí všemi mediálními kanály a EU např. zakazuje olovo v pájce na tištěných spojích či zdražuje elektřinu. Tím se životnost elektroniky, kterou jsou všichni obklopeni, zkracuje cca o 30 %. Když tomu přidám ta lamina a dřevotřísky či prošpikované vozy elektronikou myslím, že produktivně spotřebovávat nebudeme velmi dlouho.

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/1286-komentare.html

1. Ad: "OK, ale při takovém super intenzivním růstu by vydělalo i těch 75 lidí, které drží polovinu světového majetku. Proč tedy již nyní nevzniká nový fundament?" - Vznik nového fundamentu ekonomiky je blokován tím, co nazývám pozičním investováním, tj. investováním do společenské pozice, do přeměny majetkové výhody ve výsadu, která omezuje šance ostatním. Od tohoto fenoménu se odvíjí většina současných problémů. Konkurence v oblasti pozičního investování má dva důsledky:

- Neumožňuje těm, kteří se této konkurence účastní, jednak jinak, protože právě tím by ztratili svoji pozici.

- Přivedla k tomu, že prostředky k pozičnímu investování se ve stále větší míře získávaly porušováním obecně přijatých zásad (okrádáním státu, okrádáním lidí prostřednictvím státu, dokonce i napojením na organizovaný zločin). Návazně pak došlo k rozbujení toho, co nazývám strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

2. Ad: "Koleno" super intenzivního růstu autor stránek přidal velmi optimisticky. - Patrně bude nutné ještě vícekrát z různých úhlů nutné dotvářet a sdělovat představu o tom, jak je vzestup dynamiky ekonomického růstu možný při současné zásadní úspoře naturálních vstupů do ekonomiky. Pokusím se o to i na tomto místě. Jak ukázal J. Mihola ve své analýze intenzivních faktorů růstu, vstoupily tyto faktory do ekonomiky v době průmyslové revoluce. A to tak, že nejdříve se otevřel prostor pro akumulaci kapitálu (ten sám o sobě ještě intenzivním faktorem růstu nebyl), teprve následně se akumulace kapitálu se stala prostorem pro uplatnění inovací spojených s technickým pokrokem. Právě touto formou vstoupily do ekonomiky intenzivní faktory růstu. Intenzita vstupu těchto intenzivních faktorů přitom závisí na úrovni lidského kapitálu (především inovačních schopnostech lidí). Produktivní služby ze své vlastní povahy (urychlením profesní přípravy, dosažením vyšší míry inovačních schopností, prodloužením období jejich nabývání a uplatnění, zvýšením efektivnosti jejich uplatnění) intenzifikují hlavní intenzifikační faktor. Jsou tedy, názorně řečeno, faktorem růstu, který intenzifikuje intenzifikaci, tj. super intenzivním faktorem. Odsud v grafickém vyjádření ta modrá oblast, "koleno" růstu, jak říká ONDRE, viz:

3. Ad: "Každý, kdo ekonomiku zpovzdálí sleduje, ví, kolik finanční krize odsála peněz z reálných ekonomik. Zatím to vypadá, že většina ekonomik je pod svými potenciálními produkty a není schopna zaměstnat armádu nezaměstnaných. Školy generují zástupy neuplatnitelných absolventů, jako produkty konjunkturální doby jejich rodičů. Můj odhad je takový, že v EU nemůžeme počítat s nějakou skokově nižší nezaměstnaností." - Ano. To je ta slepá ulička současného typu růstu, současného typu fungování ekonomiky. Mj. ono "odsávání" (= neproduktivní parazitování na ekonomice na základě porušování obecně přijatých zásad) slouží právě k pozičnímu investování, které pak umožňuje další odsávání...

4. Ad: "To nepůjde bez zvýšení příjmů a jen tak někomu se to v minulosti nepovedlo. To je vždy na úkor něčeho." - Zvýšení produktivity umožňuje mít více, aniž by to bylo na úkor někoho či něčeho. A zde půjde o hodně výrazné zvýšení produktivity.

5. Ad: "To co se povedlo např. ve Spojených státech, kde měli po II. středostavovskou společnost s poměrně málo existenčně chudými (výsledek velkého amerického reformátora Franklina Delano Roosevelta a jeho New Dealu či Second Bill of Rights (jak už jsem zde psal 20.04.2014), ale i tam jen na pár dekád. Od té doby růst neudrželi a reálné příjmy Američanu klesají." - Povedlo se to i v Anglii ve viktoriánské době. Dnes se možnosti setrvačného růstu vyčerpaly a navíc jsou omezovány pozičním investováním. Nejvyšší čas odstartovat změnu spojenou s přechodem k ekonomice založené na produktivních službách.

6. Ad: "V době kdy na spotřebitele i firmy laciný marketing útočí všemi mediálními kanály a EU např. zakazuje olovo v pájce na tištěných spojích či zdražuje elektřinu. Tím se životnost elektroniky, kterou jsou všichni obklopeni, zkracuje cca o 30 %. Když tomu přidám ta lamina a dřevotřísky či prošpikované vozy elektronikou myslím, že produktivně spotřebovávat nebudeme velmi dlouho." - Podobných hloupostí coby projev křečí ekonomiky, která se přežila, bude ještě mnohem víc.

7. Ad: "Mám obavy, že na půdě VŠFS vzniká jen takové šidítko na účastníky konference." - To záleží jen na nás. Mám jasnou představu jak dál (na několik tahů). A doba nazrála.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře