Jaké reformy a proč (93): Ekonomický růst V.

9. květen 2014 | 08.00 |

Uveřejňuji předposlední část seriálu a povaze ekonomického růstu a možné změně jeho charakteru, ve které jsem využil vynikající materiál J. Miholy. Klíčovou roli v této části jeho materiálu zaujímá horní graf nazvaný "Dynamické parametry intenzity a extenzity". Je odvozen poměrně sofistikovaným způsobem. Celý text (včetně tohoto odvození) najde zájemce v příloze Teoretického semináře konaného 26.2.2014 na těchto stránkách:

http://www.vsfs.cz/?id=1111-archiv

Nejdříve stručný výtah z Miholova text a jeho velmi významný obrázek, poté moje popularizační a doplňující poznámka.       

Text J. Miholy:

Měření kvality vývoje trajektorií vývoje

Pro řešení úlohy dynamické rovnováhy a vyjádření vlivů intenzivních faktorů na vývoj ekonomiky ve smyslu vývoje produktu HDP jsme odvodili speciální dynamické parametry vyjadřující kvalitu ekonomického vývoje. Hlavním smyslem této analýzy je hledání stimulů a aktivace tohoto progresivního a stabilního vývoje zabezpečující vedle výkonnosti ekonomiky též její zdokonalování a bezporuchovost. Tyto parametry jsou na rozdíl od doposud používaných metod velmi univerzální, neboť vyjadřují všechny případy poklesů, růstu, či stagnace produktu při souhlasném i kompenzačním působení intenzivních a extenzivních faktorů růstu. Použitá metodika řeší komplexně problematiku separability produkční funkce.

...

Vývoj intenzity a extenzity světového vývoje od počátku letopočtu je zachycen na horním grafu. Je z něj zřejmé, že významný nástup intenzivních faktorů odpovídá období průmyslové revoluce. Do té doby byl vývoj podstatně mírnější, takže význam dynamických parametrů byl při tomto nepatrném růstu produktu podstatně menší. Tento vývoj se blížil vývoji čistě extenzivnímu.

Dynamické parametry intenzity a extenzity       

Moje popularizační a vysvětlující poznámka:

Miholův graf zapojení intenzivních faktorů růstu na bázi technického pokroku umožňuje, abych konkretizoval svoji představu o vstupu intenzivních, resp. super intenzivních faktorů růstu spojených se zásadním zvýšením role produktivních služeb. Vstup lidských schopností, které se "přetaví" v technický pokrok, je faktorem intenzivního růstu a umíme ho už vyjádřit a na základě toho si ho i představit. Produktivní služby intenzifikují proces celkového využití lidských schopností (formou jejich efektivnějšího nabývání, lepšího uchování i uplatnění) a působí na intenzifikaci intenzivního faktoru. Budoucí rozložení podílu extenzivních, intenzivních a super intenzivních faktorů růstu může mít podobu uvedenou na spodním obrázku.

V příštím pokračování uvedu (pro úplnost) závěr článku J. Miholy (což je přinejmenším slušnost, abych touto formou předal jeho pohled mj. i na širší kontext jeho bádání), literaturu, ze které vychází, i jeho publikace vztahující se k dané problematice.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Jaké reformy a proč (93): Ekonomický růst V. ondrey 09. 05. 2014 - 10:15