Volby2017/143: Titanic: Model hry a realita/20

2. červenec 2017 | 04.00 |

ANALÝZY A KOMENTÁŘE AKTUÁLNĺHO DĚNĺ PŘED ŘĺJNOVÝMI VOLBAMI DO PS Z HLEDISKA VYTVOŘENĺ PŘEDPOKLADŮ PRO SKUTEČNÉ REFORMY

V rámci seriálu o volbách uveřejním postupně na pokračování sérii o tom, jak číst současnou realitu (u nás i ve světě) prostřednictvím zdokonaleného modelu hry typu Titanic.

Model hry Titanic, efektivní nástroj analýzy současné reality – 20. část

Pokusím se stručně shrnout obsah 19 dílů této série Titanic a upozornit na to nejdůležitější.

1. část: Úvod a předběžné vymezení hry typu Titanic.

http://radimvalencik.pise.cz/4537-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-1.html

2. část: Velmi důležitá část. Zde byl představen základní koncept hry typu Titanic, který se později ukázal jako plně funkční.

http://radimvalencik.pise.cz/4538-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-2.html

3. část: Prezentace modelu rozšířeného o prvek trestní nekooperujících hráčů kooperujícími, což bylo základem pro ukázání přechodu od her typu Titanic ke hrám typu Souboje klanů.

http://radimvalencik.pise.cz/4545-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-3.html

4. část: Grafické vyjádření různé míry trestání nekooperujících hráčů a kooperujícími a podrobnější vyjádření vztahu mezi hrami typu Titanic a hrami typu Souboj klanů.

http://radimvalencik.pise.cz/4546-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-4.html

5. část: Zavedení pojmu dominantní vyvolený hráč, co je další z podstatných rozšíření modelu. Identifikování odlišnosti zájmů mezi dominantními a nedominantními vyvolenými hráči.

http://radimvalencik.pise.cz/4547-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-5.html

6. část: Možnost analyzovat konkrétní situace prostřednictvím modelů se dvěma a více hráči.

http://radimvalencik.pise.cz/4549-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-6.html

7. část: Podrobná analýza důležitých situací vznikajících na bázi základního konceptu prostřednictvím her dvou hráčů. Zjištění, že v řadě konkrétních případů tyto hry mají podobu hry typu Vězňovo dilema, z čeho vyplývají důležité závěry.

http://radimvalencik.pise.cz/4557-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-7.html

8. část: Důležité pokračování. Interpretace dosažených výsledků k odhalení některých psychologických aspektů chování lidí.

http://radimvalencik.pise.cz/4556-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-8.html

9. část: Jeden z nejdůležitějších výsledků – podrobné rozlišení her typu Souboj klanů a her typu Titanic včetně názorného vyjádření přechodu mezi nimi.

http://radimvalencik.pise.cz/4564-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-9.html

10. část: Prezentování "dvojschématu" – velmi názorného vyjádření rozlišení her typu Souboj klanů a her typu Titanic včetně názorného vyjádření přechodu mezi nimi.

http://radimvalencik.pise.cz/4572-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-11.html

11. část:Přehled otázek, které vznikají v souvislosti svyjádření přechodu mezi hrami Souboj klanů a her typu Titanic.

http://radimvalencik.pise.cz/4572-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-11.html

12. část: Předvedení principu lokalizace hry a jemnějšího rastrování.

http://radimvalencik.pise.cz/4576-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-12.html

13. část: Pokračování charakteristiky rozdílů mezi hrami Souboj klanů a her typu Titanic.

http://radimvalencik.pise.cz/4579-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-13.html

14. část: Velmi důležitá část, která se pokouší o přímou aplikaci dosažených výsledků k analýze příčin a důsledků animozit mezi skupinami obyvatelstva u nás.

http://radimvalencik.pise.cz/4580-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-14.html

15. část: Pokračování analýzy příčin a důsledků animozit mezi skupinami obyvatelstva u nás. Uvedení do kontextu s vývojem ,kterým v současné době prochází jádro globální moci.

http://radimvalencik.pise.cz/4589-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-15.html

16. část: Důležitá interpretace, že které vyplývá, v čem je základní odlišnost mezi hrami Souboj klanů a her typu Titanic.

http://radimvalencik.pise.cz/4594-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-16.html

17. část: Pokus o aplikaci k aktuálnímu dění, resp. k nejvíce vyhroceným otázkám u nás.

http://radimvalencik.pise.cz/4595-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-17.html

18. část: Možnost použití aparátu her s tvorbou koalic.

http://radimvalencik.pise.cz/4598-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-18.html

19. částHra s dominantními vyvolenými hráči Od Ondřeje Černíka si zaslouží podrobnější komentář.

Když aplikujeme teorii her k "surové realitě", máme někdy problém s tím zdánlivě nejjednodušším. Například rozhodnout, koho považovat za hráče. V daném případě mohou být hráči:

- Jednotlivé klany, které se snaží prosadit, k tomu vytvářejí koalice, aby získali rozhodující vliv.

- Dominantní vyvolení hráči v jednotlivých klanech, kteří v případě, že se prosadí koalice, jejíž jsou součástí, mají stoprocentní šanci na záchranu.

- Nedominantní hráči, kteří se rozhodují o tom, do kterého klanu vstoupit, resp. zda nepodpořit to, aby se prosadila hra typu Titanic a v rámci ní kooperativní hra.

- Všechny klany jako jednoho hráče a proti nim jako alternativu ty, kteří prosazují kooperativní řešení.

Svým způsobem se hrají všechny příslušné hry, vzájemně se ovlivňují svým průběhem i svými parametry. A realitu není jednoduché rozklíčovat. Velmi záleží na tom, jak dokážeme spojit vhodný model s reálnou významnou interpretací.

Ukážu příklad jednoho z možných postupů. Za určitých podmínek lze říci, že z hlediska nedominantních hráčů musí pro rovnovážnou situaci platit, že pravděpodobnost záchrany každého z nedominantních hráčů musí být v kterékoli koalici stejná (jinak by přešel z jedné koalice do druhé). V případě že hra může nabýt podobu hry typu Titanic, pak tato pravděpodobnost musí být stejná i jako záchrana v rámci kooperativní strategie. Z toho vyplývají velmi důležité závěry, pokud jde o omezené možnosti dominantních vyvolených hráčů.

Pokud chceme příslušné situace řádně "vypředpokladovat", musíme dobře přečíst realitu a vyhmátnout v ní to nejdůležitější. A to chce invenci i trpělivost.

(Pokračování dalším tématem)
Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/4612-model-hry-titanic-a-jeho-vyuziti-20-shrnuti.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář