Model hry TITANIC a jeho využití/8

14. květen 2017 | 07.00 |

Ukázali jsme koncept, kterým lze představit hry typu Titanic a který:

- Umožňuje znázornit, co se stane, pokud se budou měnit určité parametry hry.

- Lze rozšířit tak, aby do popisu hry vstoupily nové prvky (např. trestání nekooperujících hráčů, role dominantních hráčů apod.).

- Ukazuje přechod o her typu Titanic k jiným typům her.

- Umožňuje odvodit parametry velkého množství her zadaných matematickým modelem.

To jsou poměrně silné výsledky. Ukazuje se například, že tendence k volbě nekooperativní strategie je větší, než by se dalo předpokládat. Dále pak to, že při určitých parametrech hry je rozehrána hra typu vězňovo dilema.

Nyní je na čase podívat se na problematiku dešifrování reality prostřednictvím aparátu teorie her typu Titanic z opačného hlediska. Podívat se, s čím se v realitě setkáváme, s jakým typem jednání lidí, s jakým typem reálných konfliktů, a to, co se nám podaří identifikovat jako významné a často se vyskytující, pak podrobit pokusu o vysvětlení prostřednictvím aparátu, který máme k dispozici.

Jedná se o podobný úkol, s jakým se setkávají všechny vědy, které využívají abstraktní matematické modely k dešifrování (rozklíčování) reality:

- Na jedné straně zdokonalují svůj aparát.

- Na straně druhé nacházejí typické situace, na kterých ověřují to, zda je aparát, se kterým pracují, dostatečný.

Uvedu jeden z problémů, se kterým se setkávám velmi často a který mě velmi trápí. Jsem přesvědčen, že jeho výskyt má vysvětlení právě v analýze her typu Titanic. Jedná se problém, který lze tematizovat takto:

* Člověk se setkává se spoustou nepravostí a hledá viníka.

* Zjišťuje, že v realitě dochází ke konfliktu, ve kterém jedna strana obviňuje druhou z příčin problémů.

* Místo, aby se trpělivě dopracoval vidění příčin problémů, nachází toho, kdo je podle něj příčinou všeho zla, a je ochoten sloužit druhé straně k tomu, aby bylo zlo likvidováno.

* U toho, koho považuje za příčinu všeho zla, vidí všechny nedostatky, zatímco jeho kritiky si idealizuje.

* Pokud dojde k vyhrocení konfliktu mezi dvěma stranami, z nichž každá je zdrojem problémů, začne k posuzování toho, co se odehrává, uplatňovat dvojí metr.

* Uplatňování dvojího metru k hodnocení jednajících stran konfliktu, konkrétních osob postupně vede ke ztrátě jeho vlastní identity, zapouzdřuje se a stává se figurkou ve hře.

* Je vtažen do konfliktu, který byl vyvolán a který slouží k překrytí podstaty toho, co je příčinou problémů.

S výše popsaným příběhem se setkáváme velmi často. Behaviorální ekonomie by řekla, že je to nedokonalostí lidské psychiky, souhrou určitých psychických faktorů, které člověka vedou k tomu, aby za určitých podmínek systematicky chyboval.

Jsem přesvědčen, že v analýze reality můžeme jít ještě dál. Ukázat typické situace, které nastávají v reálných hrách a které lze popsat elegantním modelem, kdy to, co se jeví jako selhání lidské psychiky, resp. jako projev nedokonalosti lidské psychiky, je výsledkem omylu, který se dá v jazyce teorie her popsat takto:

Příslušná osoba buď nevidí dominantní hru, která se hraje, nebo považuje za dominantní hru jinou hru než tu, která je dominantní.

A nejen to, lze ukázat, že podstatnou součástí komunikace, která probíhá ve veřejném prostoru, je snaha různých subjektů prezentovat určitou představu o tom, jaká hra se hraje, resp. jaká hra je dominantní, aby si člověk udělal chybnou představu o tom, jaká hra se hraje, a posloužil v určité hře jen jako figurka.

Uvidíme, kam až se prostřednictvím zdokonalování konceptu, modelu a aparátu analýzy her typu Titanic dostaneme a jaké praktické závěry nám z toho vyplynou.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář