ČSSD - velké zklamání, nebo dojde ke vzkříšení?

27. srpen 2013 | 08.49 |

Jak jsem napsal již včera, volební program, se kterým přišla ČSSD, by bylo možné nazvat programem o něco lepší údržby, váhání a bezkoncepčnosti. Ani jeden z bodů neorientuje na kvalifikovaně a zodpovědně prováděné reformy (které bude v příštích čtyřech létech nutné provést). Příslušný dokument není svým obsahem program, ale konglomerát sestávající se z následujících prvků: a) celkem užitečných dílčích opatření, b) opatření, která budou mít rozporné účinky a mohou napáchat více škod než užitku, c) slibů bez naznačení cesty jejich dosažení, d) prezentace dobrých úmyslů, které zůstanou ovšem jen v rovině úmyslů, e) definování priorit přerozdělení finančních prostředků ve velmi specifických oblastech. K tomu viz: http://radimvalencik.pise.cz/553-cssd-program-udrzby-vahani-a-bezkoncepcnosti.html

Z toho, co uvedly sdělovací prostředky, je zřejmé, že atmosféra (konflikty na jednání ÚVV ČSSD i po něm) v této straně není příliš příznivá pro koncepční myšlení. Přesto jsem přesvědčen, že ČSSD by měla dát vhodnou formou veřejnosti najevo, že jejím programem v současném světě není jen program údržby. Například touto formou (sdělenou při vhodné příležitosti, ale co nejdříve):

"Vyhodnotíme výsledky a dopady tzv. reforem realizovaných bývalou pravicovou vládou. ČSSD bude (na rozdíl od předcházející pravicové vlády) vést intenzivní dialog s veřejností, s odbornou sférou, zástupci tripartity i reprezentací profesních svazů a komor o konkrétní podobě reforem v daňové oblasti a ve veřejné sféře. Bude vycházet z již připravených a v dlouhodobém programu zakotvených konceptů, vývoje ve světě i aktuálních problémů u nás, které vznikly v důsledku způsobu vládnutí předcházející pravicové vlády a její snahy prosadit reformy umožňující vyvádět veřejné zdroje ve prospěch různých lobby. Konkrétním cílem ČSSD bude do dvou let představit vzájemně provázaný komplex reforem, které vytvoří podmínky pro nezbytné změny ve společnosti s důrazem na jejich sociální a humánní aspekt, přesvědčit o jejich nezbytnosti a prospěšnosti většinu společnosti, zahájit dlouhodobý proces jejich realizace."

ČSSD si nemůže dovolit vyklidit prostor v oblasti diskuse o pojetí reforem. Paroubkovo "nejlepší reforma, žádná reforma" již jednou rozhodlo o výsledku voleb v neprospěch ČSSD. Lidé si uvědomují, že určité reformy jsou nezbytné. Pokud by ČSSD šla do voleb bez toho, aby sdělila svou představu o tom, jaké reformy chce připravit a realizovat, jak bude komunikovat s veřejností, umožní zmrtvýchvstání stranám bývalé "stojedničky", které svůj debakl budou vysvětlovat nikoli tím, co napáchal jejich způsob vládnutí, ale tím, že se "obětovaly ve prospěch reforem, které jsou vždy nepopulární". Přitom ani nezbytné reformy v sociální oblasti nemusí "bolet", ale naopak, mohou vést nejen ve svých důsledcích, ale od počátku ke zvýšení kvality života a naplnění jeho obsahu i smyslu.

Poznámka o možnosti reforem, které problémy řeší a přitom nebolí:

Ke konceptu reforem viz např. následující články, které byly sice naspány v jiném kontextu, ale obsahují poměrně dobře propracovaný koncept reforem v oblasti sociální investování a sociálního pojištění, tj. zejména financování a provázání systémů vzdělání, péče o zdraví a penzijního pojištění:

http://radimvalencik.pise.cz/258-58-4-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

http://radimvalencik.pise.cz/259-58-5-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

http://radimvalencik.pise.cz/265-58-6-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

K tomu ještě reakce na různé námitky:

http://radimvalencik.pise.cz/264-58-7-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

http://radimvalencik.pise.cz/266-58-9-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

http://radimvalencik.pise.cz/278-58-8-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

Poznámka úplně na závěr:

Z mé strany nejde o "kibicování", co by měla ČSSD dělat. Jak jsem již mnohokráte řekl, institucionální systém naší společnosti je velmi silně a komplexně penetrován strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. V takové míře, že to vede až k jeho nefunkčnosti, resp. výrazným ztrátám efektivnosti. To vyvolává řadu fatálních rizik. Současný vývoj vytvořil podmínky pro možnost určitých zlepšení. K nim ovšem může dojít jen v případě, kdy dojde k pozitivnímu posunu základního sdíleného ideového paradigmatu, v rámci kterého se na různých úrovních vyjednává rozdělení vlivu. A pokud k tomuto posunu má dojít, je nutné, aby do hry vstoupila alespoň určitá představa o tom, jak lze problémy řešit. Volební program, který ČSSD dosud předložila, takový posun nejen neumožňuje, ale v podstatě mu brání. No a s tím je nutné něco dělat. K tomu viz též:

http://radimvalencik.pise.cz/253-58-1-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

http://radimvalencik.pise.cz/254-58-2-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

http://radimvalencik.pise.cz/255-58-3-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší