Jaké reformy a proč (112): Nové - ad 5. téma

28. květen 2014 | 08.00 |

V těchto šesti pokračováních (toto je páté z nich) shrnuji a komentuji poznatky z rozpracování témat a dosavadní diskuse k tématům připravované konference a současně i odborné monografie s pracovním názvem Perspektiva a financování odvětví produktivních služeb. Příslušná témata byla zveřejněna ve druhém pokračování seriálu 17. ledna, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/967-jake-reformy-a-proc-2.html

5. Téma

Neschopnost vytvořit si realistickou představu o možnosti exponenciálně dynamického trvale udržitelného růstu je gnoseologickou příčinou vzniku a šíření představ o katastrofickém či silovém řešení problémů spojených s existencí nepřekonatelných bariér růstu (formou reglementace spotřeby, omezení počtu obyvatelstva apod.). Tyto představy následně zvyšují intenzitu pozičního investování, jehož důsledkem je ekonomická segregace a oslabování institucionálního systému společnosti působením struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Návazně pak dochází k deformování reforem v oblastech systémů sociálního investování a sociálního pojištění, zneužívání jejich objektivní nezbytnosti k aktivitám poškozujícím společnost.

Témata:

- Popis projevů katastrofického či silového řešení současných problémů.

- Vymezení a modelování pozičního investování, návazně pak jeho důsledků s využitím teorie her.

- Identifikování a katalogizace forem deformování a zneužívání reforem.

- Popis a modelování působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad s využitím teorie her.

- Neschopnost vytvořit se reálnou představu o možnosti exponenciálně dynamického a současně trvale udržitelného rozvoje jako "spouštěcí" mechanismus eskalace pozičního investování a jeho přerůstání ve vznik a rozrůstání se struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Co se podařilo a které nové otázky se objevily:

Nové v této oblasti bezprostředně souvisí s dramatickým děním na Ukrajině. Pokud chceme pochopit, co se děje na Ukrajině, je nutné vybavit se vhodným "čtecím prizmatem", které umožňuje vidět "pod pokličku" současného dění. Toto jsem uveřejnil již 24.9.2013 (tj. dávno před tím, než byla v době ZOH v Soči rozehrána hra o Ukrajinu). Připomínám tu část, která se týká příčin současných konfliktů:

Koncept, ze kterého vychází analýza a komentování událostí, se opírá o vymezení toho, co jsou struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, jak tyto struktury vznikly a vyvinuly se v globálně provázaný systém, jak si podřídily zpravodajské služby (formou privatizace jejich enkláv), jak penetrovaly institucionální systémy jednotlivých zemí a jaké mají lokální modifikace. Pro fungování těchto struktur jsou mimořádně významná jádra vyjednávání vlivu, přičemž k vyjednávání vlivu dochází v rámci určitého globálně sdíleného základního ideového paradigmatu. To je založeno na následujícím:

- Prosazování silových řešení doslova "za každou cenu".

- Pěstování obrazu nepřítele a výroba reálného nepřítele (právě uplatňováním silových řešení).

- Používání dvojího metru k demonstrování moci a možnosti využívat in-side informace při ovlivňování chování osob.

- Kontrola chování osob v oblasti politické reprezentace vlastní země i ostatních zemí (jejich monitorování, výroba kompromitujících materiálů, vydírání, protěžování i "měkké" řízení formou poskytování in-side informací, přičemž to poslední je bezprostředně spojeno s prosazením silového řešení za každou cenu).

Právě takovéto základní ideové paradigma totiž umožňuje efektivně zastírat a překrývat činnost struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad působících v globálním i lokálním měřítku, viz např.:

http://radimvalencik.pise.cz/295-70-4-thbu-o-co-se-oprit.html

http://radimvalencik.pise.cz/311-70-4-3-hra-odkud-kam-jdu-a-kam-se-snazim-dojit.html

http://radimvalencik.pise.cz/318-71-1-hra-co-prinesl-1-6-2013.html

Pokud chceme v našem světě změnit něco k lepšímu (a je nejvyšší čas, protože teď už začíná jít o přežití), pak je především nutné zformulovat a rozšířit do všeobecného povědomí jasnou a nosnou alternativu ke stávajícímu globálně sdílenému paradigmatu. Platí totiž následující:

- Bez omezení vlivu struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (které se naven projevují jako různá kořistnická lobby, klientelistické sítě, mafie působící v různých složkách státu apod.) se nepodaří řešit žádný významný úkol podmiňující pozitivní vývoj, nepodaří řešit žádný problém, v důsledku kterého vznikají civilizační rizika.

- Bez alternativy ke stávajícímu globálně sdílenému paradigmatu se nepodaří omezit vliv struktur založených na vzájemném krytí, proto ty mají obrovskou regenerační schopnost.

V současné době je stávající globální sdílené základní ideové paradigma v krizi a tudíž změna je možná. Klíčovou úlohu (a to v pravém smyslu slova - úlohu klíče k řešení současných problémů) hraje právě a zejména zformulování a rozšíření do všeobecného povědomí jasné a nosné alternativu ke stávajícímu globálně sdílenému paradigmatu. Kdo si nezapne dobře první knoflík, ten se už dobře neobleče; kdo se pouští do řešení dílčích problémů, aniž by si vyjasnil jejich obecný základ, ten na neřešení těchto problémů v obecné rovině bude narážet na každém kroku, narážet slepě a to ho bude odsuzovat k bezzásadovosti, příštipkaření, k tomu, aby se stal figurkou se kterou se manipuluje, aby byl vtažen do her, kterým nerozumí.
Viz: http://radimvalencik.pise.cz/617-71-112-hra-co-prinesl-20-9-13-superafera-100.html

Doporučuji přečíst celý článek, na který odkazuji (100. pokračování seriálu o superaféře). Je v něm v návaznosti na výše uvedené zodpovězeno, proč právě v toto době je důležité intenzivně se zabývat reformami.

Dění na Ukrajině je:

1. Jednak projevem krize stávajícího základního globálně sdíleného paradigmatu vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

2. Jednak vedlo k určitému posunu (přeměně) tohoto základního globálně sdíleného paradigmatu směrem k permanentnímu vyvolávání, rozšiřování a stupňování konfliktů s cílem překrýt podstatu toho, k čemu došlo a o co jde v dnešním svět, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/1275-jake-reformy-a-proc-87-o-eskalaci-konfliktu.html

Další vývoj může mít různé alternativy, z nichž lze rozlišit dvě základní:

- Buď bude orientace na stupňování konfliktů "úspěšná" a dojde k více či méně pomalému hroucení základů naší civilizace (pak pro nějaké, resp. jakékoli reformy samozřejmě nebudou podmínky).

- Nebo dojde k významné restrukturaci jader vyjednávání vlivu. V procesu restrukturace jader bude vznikat nové paradigma, které bude obsahovat určitou reflexi východisek ze současné situace. To umožní otevřít cestu k realizaci reforem, o které jde, a to diferencovaně v různých částech světa.

Případné uklidnění situace bez proměny základního ideového paradigmatu (jako alternativa mezi těmito dvěma krajními) bude dočasné a bude mít tendenci "překlopit se" v jednu ze dvou výše uvedených základních alternativ. Odsud je mimo jiné zřejmé, proč má takový význam právě v současné době s chladnou hlavou ale i se znalostí a zohledněním reálných společenských kontextů pracovat na těch tématech, která jsou prezentována v rámci série šesti článků věnovaných shrnutí toho nového, co se podařilo dosáhnout od zahájení seriálu. Pro vítězství alternativy umožňující přežití je každý krůček v ujasňování toho, o co jde, a rozptýlení (rozšíření) tohoto poznání velmi významný. Na nic jiného než na rozšířené (rozptýlené) pochopení toho, o co jde, spoléhat nelze.

Poměrně zajímavý a nečekaný poznatek o tom, jak fungují jádra vyjednávání vlivu, poskytl (formou určité indiskrece) K. Schwarzenberg. Jeho výrok v Poslanecké sněmovně stojí za zaznamenání a analýzu (ke které se dostanu v některém z dalších pokračování):

"Rád bych prostřednictvím pana předsedajícího upozornil pana poslance Foldynu, že nasedl falešným informacím. Já jsem nikdy nepodporoval bombardování Srbska. Naopak, to si dobře pamatuju, těsně před tím, než to začalo, bylo zasedání Trilateral Commision ve Washingtonu a tehdy byli tři, bohužel pouze tři přítomní, kteří se postavili proti plánu zahájit bombardování Srbska. To byl, budete se divit, Henry Kiessinger, byl to nynější ministr zahraničí Království švédského Karl Bild a potom jsem byl já v té diskusi. Je něco jiného, když ta válka proběhla a Srbsko ztratilo nadvládu nad Kosovem a nebyla nejmenší naděje možnosti, že by ji získalo zpátky, že jsem uznal Kosovo jako nezávislou zem. Ale bombardování Srbska jsem opravdu nepodpořil. Děkuji mnohokrát."

http://martinprokes.blog.idnes.cz/c/410283/Ustoji-Karel-Schwarzenberg-tento-skandal.html

K tomu viz pro úplnost:

http://en.wikipedia.org/wiki/Trilateral_Commission

V příštím a posledním pokračování této série se budu věnovat otázce nástrojů analýzy toho, co je jak příčinou současné vyhrocené situace, tak současně i vytváří bariéry pozitivním změnám, pro které nazrál čas a které souvisejí s nutností i možností růstu role produktivních služeb.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře