VIZE/018: MARATHON: Jak se rodí vize?

9. listopad 2017 | 07.00 |

Z hlediska toho, jak se rodí vize orientovaná na řešení současných problémů, je přínosný pracovní materiál "Reflexe voleb z hlediska vztahu teorie a praxe" v 6. čísle časopisu Marathon, viz:

http://valencik.cz/marathon/17/Mar1706.htm#_Toc497029620

Letošní poslední, tedy 6. číslo je trochu atypické. Obsahuje pracovní text Michala Blahouta a reflexi voleb, které proběhly v době dokončování tohoto čísla. Reflexi pojatou z hlediska vztahu teorie a praxe. Úvodní text Pavla Sirůčka. Stručný, ale výstižný. A můj poněkud delší (vlastně nejdelší v tomto čísle), který je upraveným a komentovaným výběrem z článků napsaných mnou a některými členy týmu během roku od minulých "malých" říjnových voleb 2016 k těmto.

Po celý rok od "malých voleb" (tj. krajských a senátních v říjnu 2016) až po "velké volby" (tj. sněmovní v říjnu 2017) jsem sledoval politický vývoj z hlediska možností, které má teorie, pokud chce něco ovlivnit. A také z hlediska nejrůznějších překážek, které jejímu vlivu na reálný vývoj brání. Nashromáždil jsem přitom značné množství empirického materiálu, jehož vyhodnocení bude trvat delší dobu.

Materiály, které jsem pravidelně publikoval, měly různou podobu:

- Teoretické studie.

- Komentování aktuálního dění.

- Rozbory materiálu jednotlivých politických stran, vystoupení politiků, ale materiálů připravených státními institucemi zaměřenými na současné problémy.

- Predikce vývoje i volebních výsledků.

Největší pozornost jsem věnoval programové sterilitě prakticky všech politických stran, které v době, kdy velmi rychle narůstají a vyostřují se současné problémy, vstoupily na politické kolbiště se zastaralým typem programů v podobě definování priorit (což je slušnější slovo pro označení často nepříliš vážně myšlených slibů). Od počátku jsem upozorňoval na to, že setrvačné vidění reality představiteli tradičních politických stran a zejména těch, které jsou svojí podstatou stranami programovými, povede k jejich volební porážce. K té pak došlo v mnohem větší míře, než jsem předpokládal. I to je jedním z výsledků celoroční práce.

Materiál je uspořádán logicky do následujících tematických celků a teprve v rámci nich chronologicky:

O smyslu teorie

Nutnost perspektivní a srozumitelné vize řešení problémů

O podstatě současné moci

Ke krizi programů politických stran a ČSSD zvlášť

(K poslednímu bodu: Podrobnou analýzu programu ČSSD uveřejňuji právě proto, že tato strana nejvíce doplatila na programovou prázdnotu, tj. na to, že její program nevychází ani z rozboru příčin současných problémů, ani nenabízí realistickou vizi. Doplatila na to nejen svým výsledkem, ale i vnitřní demoralizací, jejímž důsledkem bylo vytunelování (někteří říkají vybydlení, což je možná přesnější termín) této strany. Na mém blogu byly ve sledované době od "malých" k voleb k "velkým" publikovány i rozbory dalších politických stran.)

Čtenáři mého blogu materiály znají, zde jsou ovšem vhodně seřazeny, upraveny, je v nich zvýrazněno to nejdůležitější. Dávají ucelenou představu o tom, jak se v kontaktu s praxí ucelená vize řešení současných problémů rodí.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: VIZE/018: MARATHON: Jak se rodí vize? hvzv 10. 11. 2017 - 21:45