R2016/028: TITANIC vyplouvá!/6

28. únor 2016 | 07.00 |

Na závěr úvodní série článků zaměřených na sestavení a kalibrování konceptů a modelů popisujících komplex her typu TITANIC se pokusím odpovědět na otázku, co od této (zdůrazňuji odborné) práce čekám. Některé očekávané výsledky jsem uvedl v předcházejícím příspěvku, ve kterém jsem hovořil o cílech práce. Nyní se odpověď pokusím posunout do oblasti konkrétních společenských efektů:

- První, co předpokládám, že se podaří, je to, že se lidé naučí v realitě rozeznávat případy, kdy se hra typu TITANIC rozehrává či hraje. Tj. budou více ostražití a budu si také mnohem více uvědomovat rizika, která přináší současný vývoj, budou umět pojmenovat situace, v nichž se ocitají a orientovat se v nich.

- Druhé a nejvýznamnější je, že bude možnost ukázat perspektivu přechodu ke společnosti, jejíž ekonomika je založena na produktivních službách, jako pozitivní řešení hry typu TITANIC. Tj. jako nalezení cesty k tomu, aby nikdo nemusel být vyloučen a následně obětován. To považuji za nesmírně důležité, protože to může napomoci zvrátit některé z her typu TITANIC, které jsou již rozehrány.

- Třetí, které s předešlým bezprostředně souvisí, je udělat čitelnou tu skutečnost, že přes zdánlivě líbivý koncept "Čtvrté průmyslové revoluce" se připravuje ideové zázemí pro spuštění hry typu TITANIC s fatálními následky.

- Čtvrté a rovněž velmi významné z hlediska praxe je to, že se podaří "zviditelnit" ty, kteří se v již rozehraných hrách typu TITANIC dostali do pozice slouhů očekávajích svou záchranu jako odměnu za své slouhovství. Je to velmi nebezpečný typ lidí, které ovládla skupinová konformita (přesněji stádní zblbnutí), lze s nimi snadno manipulovat, mají jednostranné (zapouzdřené) viděni reality, nejsou schopni vnímat fakta či argumenty, mají velmi krátkou paměť. Dovedou být velmi agresivní. To vše je důsledek toho, že vycítili rizika, která hrozí nám všem. Aniž by si to uvědomili, spontánně si ve své hlavě vytvořili jeden z modelů hry typu TITANIC. A to takové hry, ve které je dominantní strategií dostat se mezi vyvolené slouhovstvím s tím, že záchrana je pro ně tím reálnější, čím více normálních lidí bude obětováno. Tomu podřizují své vidění reality, své chování, svou snahu upřít v sobě lidské hodnoty, které považují za přítěž.

- Páté, které s tím souvisí - lidé, jejichž psychika je svým způsobem produktem určitého typu her TITANIC, se předvádějí před těmi, od kterých instinktivně očekávají, že je vezmou mezi sebe, mezi vyvolené a zachráněné. V tomto smyslu jsou užiteční a velmi dobře rozpoznatelní. Srozumitelný výklad a utřídění her typu TITANIC sehraje velmi důležitou roli při rozpoznávání lidí výše uvedeného typu, návazně pak i toho, jak právě svým chováním dokumentují, jaké hry typu TITANIC se již hrají a kdo je rozehrává.

Na závěr:

Čím dříve jasně a srozumitelně popíšeme s využitím konceptů a modelů komplexu her typu TITANIC, co se v současné době odehrává, tím více omezíme rizika, která nás ohrožují a která jsou stále větší. Každý může k odbornému řešení problémů přispět tím, že odpoví na otázky uvedené v předcházejících dílech této série. Zde uvádím odkazy na ty díly, o které jde:

http://radimvalencik.pise.cz/3184-r2016-023-titanic-vyplouva-1.html

http://radimvalencik.pise.cz/3191-r2016-023-titanic-vyplouva-2.html

http://radimvalencik.pise.cz/3186-r2016-025-titanic-vyplouva-3.html

http://radimvalencik.pise.cz/3199-r2016-026-titanic-vyplouva-4.html

Odpovědi, případně kritická stanoviska, doplnění, upřesnění apod. prosím zašlete na tuto adresu

valencik@seznam.cz

či napište do komentáře na mém blogu.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/028: TITANIC vyplouvá!/6 ondrey 28. 02. 2016 - 11:33