R2016/026: TITANIC vyplouvá!/4

26. únor 2016 | 06.07 |

Pokračujeme v kalibrování konceptu a sestavování modelu hry typu TITANIC. Hned na začátku poprosím toho, kdo chce pomoci, aby si přečetl předcházející díly, zejména předcházející (třetí). Zde je na něj odkaz:

http://radimvalencik.pise.cz/3186-r2016-025-titanic-vyplouva-3.html

V tomto (čtvrtém) dílu upřesním smysl velikosti výplat v matici konceptu hry typu TITANIC, který jsem dal v předcházejícím pokračování. Zde je matice:

Tabulka: Jedno z možných schémat výplat

Hráč B (ostatní osoby)

Kooperují

Nekooperují

Neakceptují

Akceptují

Hráč A

(jedna osoba)

Kooperuje

2 : 2

-3 : 3

2 : 3

Nekooperuje

1 : 2

-3 : 3

3 : 3

Vlastní výtvor

Zformulujeme nyní některé další předpoklady (které platí jen v určitém typu her):

pk < pn, příp. pk << pn,

To znamená, že pravděpodobnost záchrany v rámci kooperativního řešení (pk) je menší (a dodejme, že výrazně), než pravděpodobnost záchrany v rámci nekooperativního řešení (pn).

Obecně tomu tak nemusí být. Alespoň ne pro tu část hráčů, kteří nemají šanci dostat se mezi skupinu zachráněných v případě, že se prosadí nekooperativní řešení.

Pokud model hry stavíme na tomto předpokladu, máme k tomu dobré důvody. Jde nám o identifikování hraničního případu mezi možností zachránit se na bázi kooperativního řešení a možností zachránit se na bázi nekooperativního řešení, tj. o to, aby v našem modelu byla obsažena příslušná dilemata. Jedině v tom případě lze na základě přípravných experimentů model kalibrovat tak, aby byl využit k těm experimentům, o které jde (a které umožňují mapovat markery hry typu TITANIC).

pn = pkna + pknn

pn = pnna + pnnn

Tato dvojice rovnic vyjadřuje to dvojí:

- Jednak to, že pravděpodobnost, se kterou se prosadí nekooperativní řešení (pn), je součtem pravděpodobnosti, se kterou nebude hráč A akceptován do skupiny zachráněných, a pravděpodobnost, se kterou bude hráč A akceptován do skupiny zachráněných (pkna + pknn, resp. pnna + pnnn).

- Jednak to, že vliv hráče na to, zda se prosadí kooperativní či nekooperativní řešení, je zanedbatelný, resp. nulový. Obecně tak tomu nemusí být. K tomu by ovšem bylo potřeba zadat jiný model hry, než je ten, se kterým budeme pracovat.

pkna< pnna

Pravděpodobnost, že hráč A se dostane mezi hráče zachráněné v případě nekooperativního řešení, je není menší, pokud on sám bude nekooperativní řešení prosazovat (pnna), než pravděpodobnost v případě, že bude přijato nekooperativní řešení, ačkoli on sám bude prosazovat kooperativní (pkna). Tj. výsledek na jednom z hráčů nezáleží, ale to, zda jej ti, co prosazují nekooperativní řešení, vezmou mezi sebe či nikoli, na jeho aktivitě závislé je.

∆Uk > 0

Korekční člen, který říká, že v případě záchrany v rámci kooperativního jednání má hráč určitý bonus. Pochopitelně existují i lidé, kterým je zcela jedno, zda se zachrání společně s větším množstvím lidí či s menším množstvím lidí. Dokonce mohou být i případy lidí, pro které tento člen bude záporný. Je však dobré vědět, že tento člen existuje a že může být v rámci přípravných experimentů kalibrován. Uvedený člen můžeme interpretovat též jako dobrý pocit, že se udělalo maximum v rámci toho, co považujeme za lidskou slušnost.

∆Un < 0

Tento člen můžeme chápat naopak jako trest za neslušnost. Má zápornou hodnotu a konkrétně pak podobu sankce za to, že se člověk snažil prosadit nekooperativní řešení a ostatní to o něm ví, což mu dají najevo určitým způsobem v případě, že se nakonec prosadí řešení kooperativní.

Model hry, se kterým budeme pracovat, je inspirován hrou typu TRAGÉDIE SPOLEČNÉHO.

Je založen na těchto rovnostech a nerovnostech:

Aa1 = Ba1                                                                 (1)

Ab1 = Ba2 = Ba3 = Bb2 = Bb3                   (2)

Aa3 = Ab3                                                    (3)

Ab1 = Ba2 = Ba3 = Bb2 = Bb3 < Aa1        (4)

Aa1 > Aa3                                                     (5)

Aa1 > Ab2

K tomu podrobnější výklad:

Ad (1) Zde vycházíme z toho, že výplata jednoho hráče (A) je stejná jako průměrná očekávaná výplata každého jednoho z ostatních hráčů.

Ad (2) Zde vycházíme z toho, že hráč, který se rozhodne nekooperovat, má vyšší šanci zachránit se v rámci nekooperativního řešení, než v rámci kooperativního, pokud ovšem ostatní hráči upřednostní rovněž pokus o záchranu nekooperativním způsobem.

Moje prosba tomu, kdo chce pomoci při sestavení, zdokonalení a kalibrování modelu:

- Pokuste se nyní vyplnit hodnoty výplat matice.

- Promyslete si, co vámi navržené hodnoty znamenají, a případně je upravte tak, aby odpovídaly vašemu vidění (i cítění) reality.

- V případě, že jste hráč A, uveďte, kterou strategii zvolíte (příp. zda použijete smíšenou strategii).

Případné připomínky k navrhovanému konceptu hry:

Vámi vyplněnou matici zašlete, ptosím, na moji adresu: vylencik@seznam.cz

Podrobný popis hry typu TITANIC najdete v monografii "Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?" ("Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb - 2015"), jejíž plný text ke stažení je zde:

http://radimvalencik.pise.cz/3089-reformy-351-monografie-uz-dostupna-online.html

Jedná se o podkapitoly:

3.5. Bariéry ekonomického růstu a bariéry změny charakteru ekonomického růstu: Poziční investování a následná ekonomická i sociální segregace přerůstající ve hru typu Titanic

7.1. Hra typu "Titanic" a otevírání oken k prokomunikování reforem

(Pokračování dalším krokem objasnění významu analýzy hry typu TITANIC).

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář