R2016/023: TITANIC vyplouvá!/2

24. únor 2016 | 08.04 |

Z hlediska současné reality můžeme hru typu TITANIC interpretovat různě. Zcela zásadní význam má to, jak vidíme budoucí vývoj, resp. s jakou představou o budoucím vývoji pracujeme, když se rozhodujeme v běžném životě o otázkách souvisejících s dlouhodobější perspektivou.

Na výběr je předloženo větší množství alternativ. Vyberte tu, které je vám nejbližší, a zakroužkujte ji:

1. Nemám žádnou představu o budoucím vývoji, mám dost jiných starostí.

2. Představu o budoucím vývoji si raději ani nedělám.

3. Zdá se mi, že současné problémy se nedají řešit bez velkých konfliktů a tragédií, ale doufám, že přijdou později, než bude mít příležitost být jejich účastníkem.

4. Nechápu, proč se někdo vzrušuje katastrofickým viděním světa; problémy byly, jsou a budou, nic mimořádného se neděje a ani nás nic mimořádného nečeká.

5. Stávající typ vývoje je dlouhodobě neudržitelný, což se dnes projevuje téměř každodenně v konfliktech nejrůznějšího typu, velmi brzy nás čekají velká dramata, ve kterých půjde o přežití.

6. Pokud pochopíme, co je příčinou současných problémů a jak je řešit, můžeme podstatným způsobem omezit současné konflikty a zabránit tragédiím, která nás v případě, že se nebudeme snažit, neodvratně čekají.

7. Už je pozdě snažit se cokoli změnit, vývoj neodvratně směřuje ke katastrofickému vyústění, které může přijít dřív, než tušíme či než si dovedeme představit.

8. Nemá smysl uvažovat ve vznešených celospolečenských kategoriích; jde o to přežít – a zde je na místě jediná otázka: pokusit se dostat mezi vrchnost tím, že sám budu vrchností, nebo alespoň jako slouha vrchnosti.

9. Už mnohokrát v dějinách bylo hodně špatně a nakonec to stejně dopadlo dobře, věřím v to, že slušní lidé se nakonec prosadí.

10. Dějte pokoj s úvahami, jak to může být; zbytečně to člověka zneklidňuje.

11. Snad se objeví někdo rozumný, koho podpoří ostatní, třeba ho podpořím i já, a udělá konečně pořádek.

12. Nemůže být stále jen hůř a hůř, ale nemám představu, jak se ze současné situace dostaneme.

13: Navrhuji vlastní alternativu:

Případné připomínky k navrhovaným alternativám:

Před výběrem alternativy jsem

četl – nečetl

monografii "Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?"

(nehodící se škrtněte).

Podrobný popis hry typu TITANIC najdete v monografii "Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?" ("Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb - 2015"), jejíž plný text ke stažení je zde:

http://radimvalencik.pise.cz/3089-reformy-351-monografie-uz-dostupna-online.html

Jedná se o podkapitoly:

3.5. Bariéry ekonomického růstu a bariéry změny charakteru ekonomického růstu: Poziční investování a následná ekonomická i sociální segregace přerůstající ve hru typu Titanic

7.1. Hra typu "Titanic" a otevírání oken k prokomunikování reforem

(Pokračování dalším krokem upřesnění a kalibrování konceptu hry typu TITANIC).

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: R2016/023: TITANIC vyplouvá!/2 ondrey 24. 02. 2016 - 12:55