R2016/025: TITANIC vyplouvá!/3

25. únor 2016 | 07.00 |

Jak jsme si již řekli, je to, co nazýváme "hrou typu TITANIC" spíše komplexem celé řady her. Není jednoduché z mnoha možností, které se nabízejí, vybrat základní, elementární model, který – pokud jej dobře kalibrujeme – nám umožní provádět experimenty, ze kterých by vyplývaly důležité poznatky jak pro upřesnění modelu, tak zejména pro praxi.

V jednoduchém modelu nemůžeme zohlednit vše, například:

- To, že hru hraje poměrně velký počet hráčů, kteří disponují odlišnými strategiemi.

- To že se hráči podstatným způsobem liší mírou informovanosti.

- To, že každý hráč má velké množství strategií (podpořit kooperativní řešení, snažit se o vlastní záchranu tím, že se bude snažit stát "vrchností", nebo jen "slouhou", snažit se formou vzpoury změnit složení vrchnosti, apod.).

Proto jsme v monografii "Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?" navrhli poměrně jednoduchý model, který považujeme za dobrý základ další práce. Je částečně inspirován a má určitou příbuznost s modelem známým jako TRAGÉDIE SPOLEČNÉHO. Zde jeden z hráčů (hráč A) je určitý hráč (z pozice kterého se na realitu díváme) a druhým hráčem (hráč B) jsou všichni ostatní hráči.

První hráč (A) se rozhoduje mezi dvěma strategiemi:

- "Kooperuje", což znamená: Podporuje kooperaci při nápravě či záchraně, aby zvýšil šanci na společnou záchranu ostatních a v rámci toho i sebe.

- "Nekooperuje", což znamená: Podporuje nekooperativní řešení, což znamená, že jednak podporuje řešení, při kterém se snaží zachránit jen skupina osob a současně se snaží být součástí této skupiny osob.

Hráč B (ostatní hráči) se rovněž rozhoduje mezi třemi strategiemi:

- "Kooperuje", což znamená: Podporují kooperaci při nápravě či záchraně, aby zvýšil šanci na společnou záchranu všech či velké většiny.

- "Nekooperuje neakceptuje" znamená: Prosadí se nekooperativní řešení a přes snahu hráče A o podporu nekooperativního řešení jej ostatní neakceptují

- "Nekooperuje akceptuje" znamená: Prosadí se nekooperativní řešení a na základě snahy hráče o prosazení nekooperativního řešení jej ostatní hráči akceptují

Námi uvedený příklad hry lze zapsat dvojmaticí maticí 2x3.

Tabulka: Jedno z možných schémat výplat

Hráč B (ostatní osoby)

Kooperují

Nekooperují

Neakceptují

Akceptují

Hráč A

(jedna osoba)

Kooperuje

Aa1: Ba1

Aa2 : Ba2

Aa3 : Ba3

Nekooperuje

Ab1: Bb1

Ab2: Bb2

Ab3 : Bb3

Body (výplaty hráče při určité kombinaci použitých strategií) v matici označujeme podobně jako políčka v šachu. K tomu připisujeme A či B podle toho, o kterého hráče se jedná.

Hodnoty v matici vycházejí z frekvenčního pojetí role pravděpodobnosti. V případě, že bychom neuvažovali pravděpodobnost, s jakou nastane některá ze situací, pak největší hodnota výplaty každého by patrně byla v případě, kdy se zachrání všichni (či velká většina) na základě kooperativního řešení (resp. kdy je největší počet zachráněných).

Pokud zahrneme roli pravděpodobnosti (frekvenčním způsobem), pak hodnota v bodech Aa1, Ba1 může být nižší, než v bodech Ab3, Bb3. Tj. v tomto případě si hráč vyhodnocuje pravděpodobnost, že se dostane mezi zachráněné v rámci nekooperativního řešení, jako vyšší, než jako pravděpodobnost, že se zachrání v rámci kooperativního řešení (kdy se také nemusejí zachránit všichni).

Vyjdeme z těchto předpokladů:

Us > 0                       

Užitek hráče je v případě, že se zachrání (Us), kladný.

Un < 0            

Užitek hráče je v případě, že se nezachrání (Un), záporný.

Tyto předpoklady lze považovat za triviální.

Moje prosba tomu, kdo chce pomoci při sestavení, zdokonalení a kalibrování modelu:

- Pokuste se vyplnit hodnoty výplat matice.

- Promyslete si, co vámi navržené hodnoty znamenají, a případně je upravte tak, aby odpovídaly vašemu vidění (i cítění) reality.

- V případě, že jste hráč A, uveďte, kterou strategii zvolíte (příp. zda použijete smíšenou strategii).

Případné připomínky k navrhovanému konceptu hry:

Podrobný popis hry typu TITANIC najdete v monografii "Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?" ("Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb - 2015"), jejíž plný text ke stažení je zde:

http://radimvalencik.pise.cz/3089-reformy-351-monografie-uz-dostupna-online.html

Jedná se o podkapitoly:

3.5. Bariéry ekonomického růstu a bariéry změny charakteru ekonomického růstu: Poziční investování a následná ekonomická i sociální segregace přerůstající ve hru typu Titanic

7.1. Hra typu "Titanic" a otevírání oken k prokomunikování reforem

Pokud mi chcete pomoci – prosím pošlete na moji adresu: valencik@seznam.cz

(Pokračování dalším krokem upřesnění a kalibrování konceptu hry typu TITANIC).

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář