R2016/023: TITANIC vyplouvá!/1

23. únor 2016 | 07.00 |

Hra typu Titanic je v monografii "Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?" ("Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb - 2015") definována takto: "Jedná se o hru (resp. komplex vzájemně propojených her), ve které část hráčů upřednostní strategii uchování svých výhodnějších pozic v neefektivním systému před řešením příčin neefektivnosti, a to i za cenu obětování velké části ostatních hráčů."

Název hry vychází z jedné z legend, které uvádějí, co se odehrálo při potopení TITANICU. Ti, co měli informace, že tragédie lodi je neodvratná, že záchranných člunů je nedostatek, a měli i kompetenci a příležitost, neváhali, a aby zvýšili své šance na záchranu, uzavřeli třetí třídu v podpalubí.

Pojem "hra typu TITANIC" je zvolen tak, aby zaujal a provokoval.

Shoda s realitou je mj. i v tom, že velké množství lidí na skutečném potápějícím se TITANICU nebyli hráči hry typu TITANIC, protože vůbec nevěděli, jaká hra se hraje. Stali se oběťmi hry, aniž by dostali příležitost se ji účastnit jako ten, kdo rozhoduje o jejím výsledku.

Základní dilema, těch, kteří vědí či aspoň tuší, že se tato hra hraje, je, zda upřednostnit strategii záchrany co největšího počtu osob (i s přihlédnutím k uznávaným lidským kritériím jejich výběru), tj. strategii, kterou se doložitelně část osob plovoucích na TITANIKU řídila, nebo se přidat ke strategii přežití za každou cenu, a to i za cenu aktivní účasti podílu na obětování velké části ostatních hráčů.

V několika dalších pokračováních série o hře typu TITANIC se pokusím formou ankety a experimentů upřesnit a kalibrovat model této hry. Budu vděčný každému, kdo mě v tom pomůže.

Pokud se rozhodnete napomoci, můžete mi zaslat to, co potřebuji, na mou mailovou adresu:

valencik@seznam.cz

Zde je úvodní anketa týkající se toho, zda je koncept hry srozumitelný:

(zakroužkujte tu alternativu, která je vám nejbližší)

1.

Rozumím konceptu, který popisuje hry typu TITANIC:

a) Zcela srozumitelný a názorný.

b) Je dost těžké si představit, co se má na mysli, i když nějak tak to může být.

c) K prezentovanému popisu hry typu TITANIC mám řadu výhrad, například...

d) To, jak jsou popsány hry typu TITANIC, je zcela chybné vidění světa.

2. Hry typu TITANIC, tak, jak jsou popsány uvedeným konceptem:

a) Nepochybně se hrají, lze to doložit řadou společenských jevů, koncept přesně vystihuje to, o co dnes jde.

b) Zatím existují jen náznaky těchto her, ale existuje velké nebezpečí, že budou rozehrány.

c) Občas se odehraje něco, co může připomínat hru typu TITANIC v té podobě, v jaké byl prezentován její koncept, ale to je jen jeden z možných pohledů na společenskou realitu.

d) Koncept hry typu TITANIC, tak jak byl prezentován, nemá s reálným děním nic společného.

3. Nebezpečí, že hry typu TITANIC ohrozí vývoj u nás i v okolních zemích:

a) Je reálné a značné.

b) Může k tomu dojít, ale zatím nám nic nehrozí.

c) Existuje řada dalších rizik budoucího vývoje.

d) Nic takového nehrozí.

4. Koncept her typu TITANIC:

a) Přesně vystihuje, o co jde, napomáhá pochopit reálný vývoj.

b) Je dost umělá konstrukce, která je jen jedním z možných pohledů na realitu.

c) Spíše odvádí pozornost od toho, co se dnes děje.

d) Nelze ho brát vážně, protože reálný vývoj o něčem zcela jiném.

5. Pokud by se rozehrály hry typu TITANIC:

a) Nepochybně by převládli ti, kteří by nakonec prosadili kooperativní řešení.

b) Není jasné, jak řešení by se prosadilo, záleželo by na každém člověku.

c) Bylo by velmi obtížné zabránit tomu, aby v důsledku těchto her nedošlo k velkým společenským tragédiím.

d) Slušní lidé nemají žádnou šanci.

Případné připomínky k anketě:

Podrobný popis hry typu TITANIC najdete v monografii "Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika produktivních služeb?" ("Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb - 2015"), jejíž plný text ke stažení je zde:

http://radimvalencik.pise.cz/3089-reformy-351-monografie-uz-dostupna-online.html

Jedná se o podkapitoly:

3.5. Bariéry ekonomického růstu a bariéry změny charakteru ekonomického růstu: Poziční investování a následná ekonomická i sociální segregace přerůstající ve hru typu Titanic

7.1. Hra typu "Titanic" a otevírání oken k prokomunikování reforem

(Pokračování dalším krokem upřesnění a kalibrování konceptu hry typu TITANIC).

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář