REFORMY (14) Polarity současnosti

14. únor 2015 | 07.51 |

Současné dramatické dění související aktuálně s jednáním o řešení ukrajinské krize dává možnost - zjednodušeně, ale názorně řečeno - "nahlédnout pod pokličku" toho, na čem je založena reálná moc v současné globální společnosti a jakými proměnami prochází.

Jak jsem již dříve několikrát napsal, vznik, reprodukce, fungování a další vývoj moci v současné globální společnosti velmi úzce souvisí s tím, jak fungují jádra vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad a jakými proměnami prochází základní globálně sdílené paradigma, na bází kterého tato jádra fungují.

Metodická poznámka: Někteří si stěžují, že obtížně chápou, co si pod výše uvedeným představit. Často je to tím, že si nedokážou představit, že formální institucionální systém (systém ústavních činitelů, výkonné moci a jejích složek, tak jak tento systém vidíme a jak je nám reprezentován) je v současné době prakticky již plně penetrován globálně působícími strukturami založeným na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Podrobně k tomu monografie, kterou jsme připravili k vydání, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2021-jake-reformy-a-proc-360-monografie-souhrnne.html

zejména tato její část:

http://radimvalencik.pise.cz/2010-jake-reformy-a-proc-358-monografie-11-cast.html

a slovník nejdůležitějších pojmů, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2010-jake-reformy-a-proc-358-monografie-11-cast.html

Malé srovnání situace při poznávání společenské reality s tím, s čím se setkala fyzika

To, co se nyní odehrává, z metodologického hlediska připomíná ostřelování jádra atomu elektrony, které na začátku minulého století umožnilo vytvořit si podloženou představu o tom, jakou strukturu toto jádro i celý atom mají. Proto je dobré zaznamenat všechny jevy, se kterými se teď budeme ještě nějakou dobu setkávat. Umožní to prověřit a kalibrovat teorii zdrojů, mechanismů fungování a geneze současné moci. Praktický význam teoretické analýzy je prostý - snad nám to umožní i přežít, pokud se o to zasloužíme a pokud budeme mít trochu štěstí.

Dominantní polarita současnosti

V prvním přiblížení jde o střet, který se odehrává o modifikacizákladního ideového paradigmatu vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

To je založeno na následujícím (jen pro připomenutí):

- Prosazování silových řešení doslova "za každou cenu".

- Pěstování obrazu nepřítele a výroba reálného nepřítele (právě uplatňováním silových řešení).

- Používání dvojího metru k demonstrování moci a možnosti využívat in-side informace při ovlivňování chování osob.

- Pěstování nekritické představy o výlučnosti a bezchybnosti naší západní civilizace.

- Kontrola chování osob v oblasti politické reprezentace vlastní země i ostatních zemí (jejich monitorování, výroba kompromitujících materiálů, vydírání, protěžování i "měkké" řízení formou poskytování in-side informací, přičemž to poslední je bezprostředně spojeno s prosazením silového řešení za každou cenu).

Podrobněji: http://radimvalencik.pise.cz/617-71-112-hra-co-prinesl-20-9-13-superafera-100.html

Toto paradigma selhává, stává se neudržitelným. V jeho modifikaci bojují dvě tendence:

1. Ta tendence, kterou reprezentuje senátor a bývalý kandidát na amerického prezidenta McCain, což ukazuje i jeden z jeho nejnovějších projevů:

http://www.prvnizpravy.cz/zpravy/politika/mccain-dohoda-neprezije-ani-tyden-to-driv-budou-letat-prasata/

Jedná se o téměř učebnicový extrém: On není jestřábem v důsledku své povahy, ale pod tlakem lumpáren, které se snaží ukrýt podporou rozpoutávání konfliktů (v důsledku který se lumpárny množí a nabývají stále drastičtějších podob, současně však vytvářejí příznivé podmínky pro "tunelování společnosti shora"). Není to dáno rozdělením na republikány a demokraty (Albrightová je typickou ukázkou téhož).

Ti, co se přidali k této tendenci, se budou snažit situaci neustále vyhrocovat, aby překryli důvody i důsledky toho, proč byly vyvolávány stávající konflikty.

2. Ta tendence, jejímiž nositeli jsou ti, co si uvědomují fatální vyústění, ke kterému by vedlo stupňování konfliktů. Nositelé této koncepce se hledají obtížněji, protože (zatím) nemají tak silnou mediální podporu. Z politických veteránů mezi ně patří bývalý ministr zahraničí USA Kissinger. Ze současných evropských politiků k tomu má blízko francouzský prezident Hollande, který ovšem z řady důvodů bude snadno podléhat tlakům a bude zmateně měnit stanoviska. Příslušnou úlohu mohla sehrát německá kancléřka Merkelová, ale ta je zjevně pod tlakem (účinným způsobem vyvírána) a nedokáže se z něho patrně vymanit.

Jakpak je to u nás doma?

U nás se střet mezi těmito tendencemi posunul v oblasti nejvyšší do polohy personifikované polaritou Zeman : Schwarzenberg. (Druhý ze jmenovaných sice nemá tak významnou ústavní pozici, ale disponuje mnohem silnějším mezinárodním napojením.)

Zaorálek bude postavou, která se v tom bude nejvíce "plácat" (z jedné krajnosti do druhé), bude hrát roli určitého indikátoru aktuálního dění.

Hned na začátku dramatického dění poskytla nádherný příklad toho, kam vede zaslepenost z podlehnutí mccainovské ortodoxii poslankyně Němcová z ODS, kdysi významná polička. Je to poučné zejména vzhledem k tomu, že k postupnému hloupnutí bude docházet v logice věci v případě všech, kteří se pokusí plout na vlně první tendence. A to z prostého důvodu. Budou muset před sebou samotnými, před svým svědomím překrývat to, jaké důsledky má jejich snažení. To, že pokud by jejich snaha byla "úspěšná", pak naše civilizace končí. Pokud má člověk dokázat si to nepřiznat, nezbývá mu nic jiného než totálně zhloupnout.

Na to, že vyhrocování situace v souvislosti s děním na Ukrajině k tomu fatálně povede, jsem upozornil již v květnu loňského roku v článku "Zlá ukrajinská nemoc", viz:

http://radimvalencik.pise.cz/1303-zla-ukrajinska-nemoc.html

Zítra připomenu s aktualizovaným kontextem a v návaznosti na problematiku "otevření startovního okna" pro reformy článek, který popisuje, kam až fatální mechanismus zhloupnutí došel v případě Němcové.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře