REFORMY 2015 (2) Selhání eurorepezentace, co s tím

2. únor 2015 | 07.00 |

Jako jeden z cílů v rámci seriálu čtyř navazujících vědeckých konferencí na téma "Lidský kapitál a investice do vzdělání" na rok 2015 jsem uvedl následující:

"Sledovat vývoj z hlediska vytvoření "startovního okna" pro prezentaci výsledků v prakticky využitelné podobě. – O tom podrobně pojednám v dalším pokračování. Předběžně řečeno jde o to, že selhávání současné euroreprezentace a poměrně dramatický vývoj, který je důsledkem tohoto selhávání, povede během několika měsíců k tomu, že bude nutné podstatným způsobem přehodnotit přístupy k řešení problémů. Ty se budou nadále vyhrocovat a doznají nových podob. Jedním z efektů bude to, že se vyvstane, resp. zesílí poptávka po komplexní reflexi doby a návrhu komplexních řešení. Vývoj vedoucí k vytvoření "startovního okna" je nutné monitorovat tak, aby ho bylo možné využít. (Pokud známe logiku toho, čím je určováno současné dění, můžeme předvídat, co se stane.)"

(Uvedl jsem ho jako bod 4, ale patrně půjde v letošním roce o jeden z nejvýznamnějších.)

Někomu se možná bude zdát, že přeháním. Opravdu? Paměť mně ještě docela slouží a tak si pamatuji řadu rozhovorů, které jsem měl s nejrůznějšími lidmi působícími v různých oborech a různého postavení před rokem – konkrétněji v lednu až únoru loňského roku. Nikdo mně tehdy nevěřil, když jsem říkal (a psal), kam až dojde vývoj na Ukrajině, jak se svět přiblíží globální válce a EU ke svému rozpadu. Nechci se dovolávat nějakého prorockého vidění, ale protože znám věčné pochybovače a oponenty, za článkem uvádím příslušné odkazy.

[1]

Ve skutečnosti nejde ani tak o proroctví, ale o poměrně vědecky přesný popis toho, jak je generována současná moc. Sice poněkud těžkopádným jazykem (popularizace vědeckých poznatků si vyžaduje důsledné teoretické dořešení problémů a přichází vždy s určitým zpožděním), ale přesto podle mě srozumitelně je popsáno to, proč selhávají institucionální systémy naší "vyspělé" či "euroatlantické" civilizace v 5. a 6. části naší monografie, viz její 10. a 11. část na mém blogu:

http://radimvalencik.pise.cz/2009-jake-reformy-a-proc-357-monografie-10-cast.html

http://radimvalencik.pise.cz/2010-jake-reformy-a-proc-358-monografie-11-cast.html

Proto si též troufnu tvrdit, že během několika měsíců (v důsledku neudržitelnosti pokračování ve velké ukrajinské lži i v důsledku toho, co se odehrálo v Řecku a k čemu se schyluje v dalších zemích), dojde k započetí procesu přehodnocování způsobu, kterým současná euroreprezentace (selhávající v důsledku své pýchy kombinované s lidskou malostí, omezenosti kombinované se servilitou, v neposlední řadě pak diletantství pocházejícího z toho, že se jí nedostalo kvalitního vzdělání založeného na adekvátním odborném pochopení doby) přistupuje k řešení (či spíše vyvolávání a vyhrocování) současných problémů.

K tomu jen na okraj. "Co jiného jsme mohli dělat?" či "Co jiného můžeme dělat?" říkají dnes velmi často ti, co selhali v řešení ukrajinské krize (kterou sami napomáhali vyvolat), příp. ti, kteří se je snaží obhájit. Problém ukrajinské krize je složitý a komplexní. Přesto však lze (alespoň pro začátek nápravy) dát následující doporučení: Přestaňte používat dvojí metr v hodnocení události a reakcích na ně. Dvojí metr je velmi účinný nástroj moci, ale jen krátkodobě. Střednědobě odstartuje problémy, které převálcují toho, kdo tento nástroj začal používat. (Každá učitelka na základní škole ví, že když začne používat dvojí metr k "narovnání" vztahů mezi svými oblíbenci a neoblíbenci, zakrátko rozloží třídu a bude z ní muset prchnout.) Mj. i dnes se objevující hodnocení událostí prizmatem "stejné viny" je jen pokračováním uplatňování nástroje "dvojího metru" v poněkud více plaché podobě. – Problém je v tom, že současná euroreprezentace nemůže od uplatňování dvojího metru jen tak snadno odstoupit. Velká ukrajinská lež, ke které se propůjčila, by se totiž zhroutila jako domeček z karet. Proto zoufale a přihlouple pokračuje v politice, která nemá a nemůže mít pozitivní vyústění. Může sáhnout až k velkým provokacím spojeným se zneužitím moci (zpravodajských služeb i silových složek, případně dalších represivních nástrojů). Ale na to asi nemá dost sil.

Právě proto je nutné bedlivě (prizmatem dobré teorie) sledovat vývoj, předvídat možné alternativy a využít možnosti pro šíření osvěty, pokud jde o komplexní pochopení toho, co se odehrává, a jak problémy řešit.

(Pokračování)[1] V prvním odkazu jsou uvedeny citace z předcházejících článků od 25.ledna:

http://radimvalencik.pise.cz/1179-ukrajina-jak-to-zacalo-a-kam-to-doslo.html

a  k tomu ještě o kousek později:

http://radimvalencik.pise.cz/1215-ukrajina-eu-se-nepoucila-bude-nas-to-hodne-stat.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: REFORMY 2015 (2) Selhání eurorepezentace, co s tím jura ze šenku 03. 02. 2015 - 15:48