Jaké reformy a proč (284) Co ukáže Listopad? 1

16. listopad 2014 | 06.13 |

Při vyhodnocování připomínek formulovaných v rámci ankety k pracovní verzi monografie "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb" bylo upozorněno na to, že není dostatečně odpovězena otázka: Za jakých podmínek a jak konkrétně dojde k prosazení nezbytných reforem?

Poznámka: Připomínám, že odkaz na plný text uvedené pracovní verze je přístupný v elektronickém časopisu Marathon ve Zvláštním čísle tohoto roku (pod ikonkou Mar14z.doc, 127. číslo tohoto časopisu) na stránce:http://www.valencik.cz/(vlevo v horní části).V současné době vrcholí přípravy na první ze seriálu konferencí a v rámci ní uveřejňujeme i ohlasy na anketu k uvedené monografii, viz:http://radimvalencik.pise.cz/1759-jake-reformy-a-proc-265-anketa-k-monografii.html

Výše uvedená otázka velmi úzce souvisí s tím, jak letos proběhne polokulaté výročí Listopadu. Proč? Protože:

1. Pokud má dojít k tomu, aby byl odstartován proces realizace komplexních reforem vyúsťujících v nastartování ekonomiky založené na produktivních službách (bezprostředně působících na rozvoj, uchování a uplatnění lidského kapitálu) musí dojít:

- K pochopení možnosti a významu těchto reforem nejen odbornou veřejností, ale i podstatnou částí obyvatelstva.

- Musí dojít k určitému sjednocení lidí s cílem provést nezbytné změny.

- Nesmíme spoléhat na to, že někdo nějak "zvenku" prosadí svůj vliv u nás a tím se změní vše k lepšímu, tj. musíme si být vědomi vlastní síly a vlastní odpovědnosti.

2. Nezbytné reformy nemohou být prosazeny:

- Pokud se bude za zdroj narůstajících lokálních problémů v jejich globálním kontextu považovat to, že dosud ve světě ani u nás "nezvítězila ta správná síla". – Žádná taková totiž není a nebude. (V lepším případě budou jen více či méně úspěšně snahy jít cestou obdobných reforem, jaké jsou nezbytné u nás a v celém světě, přičemž my v tomto hledání nehrajeme okrajovou roli, ale naopak.)

- Pokud připustíme, že z našeho území uděláme kolbiště cizích sil soupeřících o globální moc, aniž by kterákoli ze sil působících ve světě byla schopna řešit současné problémy.

- Pokud na základě zvráceného fandovství o to, zda je lepší přisluhovat té či oné cizí síle (v očekávání či již užívání nejrůznějších "benefitů"), budeme pěstovat vzájemné animozity a ztrácet schopnost komunikovat bez předpojatosti i o těch nejzávažnějších problémech.

Ten, kdo si pamatuje, jak proběhl Listopad před 25 léty, tak ví, že situace popsaná v bodě 1, je reálná:

- Tehdy došlo k ojedinělému a spontánně pociťovanému sjednocení velké většiny obyvatelstva (mj. proto se moc minulého režimu rozplynula skutečně jako "pára nad hrncem", a to pod sjednoceným tlakem zdola).

- Tehdy byla projevena a využitu vůle k odstartování nutných reforem (pro které byly vytvořeny určité – podle mého názoru nikoli dostatečně, ale přesto významné – koncepční základy). Šlo zejména tým V. Klause, který se začal formovat v pobočce Vědeckotechnické společnosti Státní banky Československé, později ve spolupráci se Společností mladých ekonomů působící v Ekonomickém ústavu ČSAV a nedlouho před Listopadem v rámci slavného Prognostického ústavu ČSAV. (Byly i další týmy – např. L. Rusmicha či Y. Streckové, v rámci kterého působila i skupina při Sportpropagu pod vedením M. Zemana apod., ale těm se nepodařilo získat takový vliv. (Nechci tím vyvolat polemiku, zda vše v prosazovaných reformách bylo to nejlepší, ale život běží svým vlastním tempem a určitá koncepční připravenost sehrála významnou pozitivní roli.)

- Tehdy jsme si věřili a nespoléhali, že někdo vyřeší problémy za nás. To bylo rovněž mimořádně významné (zejména pokud srovnáme tehdejší dění s tím, kam Ukrajince zavedla slepá důvěra v to, že jim někdo pomůže, aby je pak následně zneužíval jako pěšáka na šachovnici cynické geopolitické hry).

Letošní Listopad nebude tím, který by takové podmínky vytvořil. Do značné míry však jeho průběh napoví, zda se vydáme cestou postupného navázání na zkušenosti, které Listopad 1989 a další vývoj přinesl, nebo zda se vydáme "ukrajinskou cestou" se všemi důsledky. Pak bychom na možnost realizovat nezbytné reformy museli čekat hodně dlouho, pokud bychom se jich vůbec někdy dočkali. V tomto smyslu bude důležitý postoj každého. Návazně pak bude důležité pozorné vyhodnocení toho, jak připomenutí výročí, které je vždy spojeno s odpovědí na otázku, co bude dál, proběhlo.

Na závěr této úvahy si dovolím následující tvrzení: Ten, kdo alespoň dílčím způsobem pochopí, že bez skutečných reforem se současné problému nepodaří řešit, že bez jejich prosazení budou narůstat jak problémy, tak i konflikty, že řešení problémů cestou komplexních reforem je reálné, že nemůžeme čekat na to, že někdo něco vyřeší za nás – tak ten se nenechá vtáhnout do vyvolávání animozit, které mohou pohřbít všechny naše naděje a všechno naše úsilí. Proto – jakkoli se to může zdát paradoxní – je trpělivé rozpracování a prokomunikování reforem důležitější, než prestižní spory o to, kdo má pravdu (kterou bez pochopení toho, o co skutečně jde, nemá nikdo).

K tomu ještě několik odkazů na dříve zpracované materiály, které považuji za důležité z hlediska aktuálního politického dění:

- K Listopadu:

http://radimvalencik.pise.cz/1791-listopad-po-25-letech-jak-to-bylo-a-co-bude-1.html

http://radimvalencik.pise.cz/1793-listopad-po-25-letech-jak-to-bylo-a-co-bude-2.html

http://radimvalencik.pise.cz/1794-listopad-po-25-letech-jak-to-bylo-a-co-bude-3.html

http://radimvalencik.pise.cz/1795-listopad-po-25-letech-jak-to-bylo-a-co-bude-4.html

- K mezinárodnímu kontextu:

http://radimvalencik.pise.cz/1782-jake-reformy-a-proc-268-co-chybi-putinovi-1.html

http://radimvalencik.pise.cz/1783-jake-reformy-a-proc-269-co-chybi-putinovi-2.html

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře