Listopad po 25 létech: Jak to bylo a co bude (3)

4. listopad 2014 | 08.20 |

Pro upřesnění a pro větší autentičnost něco o sobě a několik osobních zážitků. V roce 1977 jsem se vrátil z pětiletého studia matematiky na Oděské státní univerzitě (kde jsem strávil nádhernou část svého života) a nastoupil na katedru filozofie na VŠE v Praze. (Matematika mi šla dobře, jediný z fakulty jsem měl samé výborné, filozofie mě však fascinovala a jejímu studiu jsem věnoval velkou část svého volného času.) Oděsa v těch dobách "brežněvismu" bylo svobodné město. Každý zde mohl projevit svůj názor, o citlivých otázkách se otevřeně diskutovala i v rámci výuky společenskovědních disciplín. A také jsem se dozvěděl velmi mnoho zajímavého.

Když jsem přijel do Prahy, choval jsem se podle toho, na co jsem byl zvyklý z Oděsy. Režim u nás byl sice již trochu svobodnější, postnormalizační, ale první průšvihy jsem si vyrobil hned první rok působení. Ty se vyhrotily o něco později, když jsem v roce 1981 publikoval v časopise Politická ekonomie první dva příspěvky. Byl jsem nazván revizionistou a jeden starý jugoslávský partyzán, který musel utéct před Titem, mě ve zveřejněné reakci označil za stejné zlo, jakým byl Djilas. Doba se však již měnila. Dostal jsem možnost mu v polemice na stránkách časopisu Politická ekonomie odpovědět. No a kdo se dá na frontu, musí bojovat. V roce 1981-1989 jsem napsal několik pojednání a celkem více než desítku příspěvků, kde jsem krok za krokem analyzoval příčiny toho, proč "náš" socialismus selhává. (Tehdy jsem byl přesvědčen, že jej lze reformovat.) Určitým vyvrcholením byl pokus dát analýzu ekonomického základu tehdejší odcizené moci v článku napsaném v roce 1988 a uveřejněném v čísle věnovaném odkazu vynikajícího českého ekonoma (M. Tomse, který umřel ve svých 43 létech).

Pokud někdo tvrdí, že nebylo možné veřejně a kvalifikovaně kritizovat tehdejší režim, nemá úplně pravdu. Dalo se to. Veřejně, v tisku, v odborné sféře i na stranických schůzích. Se sankcemi se ovšem muselo počítat. Dvakrát jsem byl vylučován ze strany, stranická organizace na Ústavu marxismu-leninismu VŠE, kam naše katedra patřila, lidem, kteří chodili na seminář mladých ekonomů zakazovala číst Marxovy Rukopisy "Grundrisse", posléze pak mně zakázala publikovat v časopisu Politická ekonomie (což bylo ovšem jen plácnutí do vody, protože jsem tam stejně dál publikoval). Měl jsem toho však dost (člověk se unaví) a v roce 1988 jsem z VŠE odešel do Ústí nad Labem, kde vznikal ústav Akademie věd.

O tom, jaká byla situace ve druhé polovině 80. let nejlépe, svědčí následující historky (které zná již z té doby dostatek lidí, takže mohu zaručit, že nejsou ani vymyšlené ani přibarvené). Probíhal Palachův týden v lednu 1989. Pozvali mě tehdy na něčí doporučení na OV KSČ Praha 3 (pod který spadala VŠE). Povídají. "Prý všechno víš nejlíp. Tak poraď. Demonstranti se na Václaváku shromažďují znovu a znovu. Co s tím?""Co takhle zkusit tradiční postup. Nechat Prahou propochodovat Lidové milice za zpěvu revolučních písní." – navrhl jsem. – "To je dobrý nápad", – povídá na to někdo." – "No, on to zase tak dobrý nápad není", – dodávám – "představte si, že Prahou půjdou Lidové milice a budou zpívat <Pryč s tyrany a zrádci všemi...>. Jak to lidé pochopí?"

Ti chytřejší hned věděli, o co jde. Tehdejší moc už neměla žádnou oporu zdola. Možná, že myšlenku propochodování milic Prahou někdo donesl M. Jakešovi, ovšem bez té pointy. Tak to empiricky vyzkoušeli a dopadlo to přesně tak, jak jsem říkal. Pražští milicionáři přijeli k těm zvenku (např. z Plzně) na místa, kam je přivezli, a říkají jim: "Máte zjednat pořádek v Praze, co vy na to?""Jo", – říkají tátové od rodin z Plně – "půjdeme na ÚV a vyhodíme odtud Jakeše." (To jsou autentické výroky.) No a tak zase milice rychle odveleli z Prahy. Chudák Jakeš si dodnes myslí, že to byla nějaká intrika proti němu. Vůbec ne. On sám nikomu nevadil, jen něco reprezentoval. Reprezentoval totální selhání moci, která měla pocházet od lidí. A lidi si to prostě nenechali líbit.

Málokdo ví, že se spontánně, zdola, připravovala i varianta pro případ, že by někdo chtěl pozvat do Prahytanky. Tehdy došlo ke kontaktům mezi vojenskou částí Obrody a Lidovými milicemi, které měly k dispozici bazuky, a připravovala se blokáda Leninky (dnešní Evropské).

Snad ještě jedna perlička. Krátce po Listopadu se v Praze sešel velký aktiv komunistů. Byl svolán narychlo a zpráva o něm se rychle roznesla. Přijít mohl každý. V Paláci kultury se sešlo na dva a půl tisíce členů strany. Nálada byla povznesená. Konečně to prasklo! Přítomní si vynutili odstoupení M. Štěpána a považovali se za vítěze. Herec Sloup tam stál stranou a ironicky říká "My se tady radujeme a přitom jsme na pohřbu." Pochopitelně měl pravdu. Bylo jasné, že to není nový 68. rok. I vzhledem k mezinárodnímu vývoji. Přesto původní jednota velké většiny všech měla velký význam. V důsledku ní jsme měli lepší startovní pozici než ostatní transformující se země. A v určitém smyslu máme dodnes. A to přesto, že jsme krátce po Listopadu byli podrobeni těžké zkoušce – rozdělní Československa.

Jen pro úplnost – většina těch, co se sešli v Paláci kultury, pak vyrazila na Letnou. Dorazil jsem tam ve chvíli, kdy M. Zeman srovnával naše školství s Nepálem.

Na závěr: Je dobré znát, jak to (taky) bylo. Chápu, že někteří tehdejší dění viděli z jiných pozic a v návaznosti na jiné zkušenosti. Ale každý, kdo tehdy byl účastníkem tehdejšího dění, ví, že tehdy nestála jedna část národa proti druhé. Nejde přitom o to vést spory, kdo měl jako zásluhy.

To, co se odehrálo, nebylo ani výsledkem intrik či konspirací (i když různé zpravodajské instituce si plnily svou roli a mocní byli zahleděni do vzájemných sporů). Vývoj byl výsledkem spontánního a masového protestu proti tomu, co selhalo a nejevilo tendence ke změně. A změna byla nutná. To, jak proběhla, je nejlepším důkazem toho, o čem jsem psal.

(Příště – proč je dobré připomenout si, jak to – taky – bylo)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3 (4x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Listopad po 25 létech: Jak to bylo a co bude (3) prof. jul. kessner 04. 11. 2014 - 12:35
RE: Listopad po 25 létech: Jak to bylo a co bude (3) ondrey 04. 11. 2014 - 23:07