Jaké reformy a proč (265) Anketa k monografii

28. říjen 2014 | 06.57 |

Jedním z důležitých výsledků letošního 17. ročníku pracovní části vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání bude vydání monografie

Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb

Plný text pracovní verze jsem uveřejnil jako letošní Zvláštní číslo Marathonu. Najdete ho na:

http://www.valencik.cz/

Včera jsem uveřejnil některé podrobnosti týkající se dopracování monografie a případné účasti zájemců na tomto projektu. K úspěšné realizaci projektu můžete napomoci i tím, že odpovíte na otázky uvedené v následující anketě:

1. Jak je srozumitelná hlavní myšlenka (týkající se přechodu ke společnosti, jejíž ekonomika bude založena na produktivních službách), kterou jsme se snažili do textu monografie vtělit a kterou jsme se řídili při jejím zpracování?

- Máte k této myšlence nějaké výhrady?

- Chtěli byste ji něčím doplnit?

2. Které části monografie považujete za nejlépe zpracované?

3. Které části monografie považujete za problémové?

- Navrhujete je vypustit z monografie.

- Navrhujete je podrobit diskusi a následně přepracovat.

- Stylisticky upravit, zpřehlednit a zkrátit.

4. Co vám v monografii chybí, co doporučuje doplnit?

5. Kterého z našich, případně zahraničních odborníků byste doporučovali přizvat ke spolupráci?

6. Jaké další odborné zdroje doporučujete využít?

8. V čem vás text monografie inspiroval?

9. Co ve vás vyvolalo kritickou reakcí, případně s čím principiálně nesouhlasíte?

10. Pokud se podaří založit tradici každoročně zpracovaných monografií navazujících na tuto a vycházejících z navrhovaného seriálu čtyř konferencí v následujících tří létech, čím se podle vás bude lišit pojetí a obsah monografie v příštím roce od letošní?

- Příliš ne, půjde jen o drobné úpravy a zkvalitnění některých pasáží.

- Podmínky ve společnosti (u nás a zejména v globálním kontextu) se natolik změní, že jako prioritní vyvstanou zcela jiné problémy; otázkou je, zda při jejich řešení bude moci teorie napomoci.

K tomu ještě několik poznámek:

- Na některé z otázek můžete odpovědět velmi stručně, příp. vůbec, v případě některých se můžete rozepsat dle vlastního uvážení.

- Uvítám jakékoli připomínky a náměty i mimo otázky v anketě.

- Zvláště mě pak potěší, když zformulujte představu o svém vlastním zapojení do zpracování monografie.

- Alternativy v bodu 10. ankety berte jako krajní a sloužící k inspiraci, resp. vyprovokování nějaké reakce; pokuste se na základě nich zformulovat svůj expertní odhad toho, jak to bude.

Pro úplnost:

Teze zveřejňované v rámci přípravy konference jsou pravidelně aktualizovány a najdete je i na stránkách konference:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2172-teze-prispevku

Zde najdete i ostatní informace o konferenci:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2170-rocnik-2014

Vyplněnou anketu dejte jako komentář k tomuto materiálu příp. pošlete na mou adresu valencik@seznam.cz

(Pokračování dalšími materiály)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře