Jaké reformy a proč (269) Co chybí Putinovi 2

1. listopad 2014 | 07.00 |

Včera jsem uvedl, co mě schází ve valdajském projevu V. Putina, který je poměrně široce diskutovaný. Především pak to, že mi v něm chybí odpověď na otázku: "Proč v rámci celého globálního vývoje došlo k současnému HISTORICKÉMU EXCESU?"

V negativních reakcích na Facebooku na můj článek o Putinově projevu se bylo možné setkat s dvěma typy názorů:

1. Buď s názorem, že Putinův projev byl určen jen občanům Ruska a jako takový byl z tohoto hlediska dostatečný.

2. Nebo že příčinou jsou odvěké lidské slabosti, jako například sobeckost, touha po majetku apod.

Myslím, že i ti, kteří některý z těchto názorů napsali, když se zamyslí, budou svůj názor revidovat:

Ad 1: Putinův projev zcela zjevně nebyl určen jen o občanům Ruska a tomu, aby si upevnil svou pozici ve veřejném mínění doma. Byl to typický projev typu "Urbi et Orbi" (volně řečeno – nám a světu) z pozice velmoci, která se hlásí ke své odpovědnosti za vývoj ve světě.

Ad 2: Můžeme za příčinu současných problémů vydávat odvěké lidské slabosti (dělá to mj. i  F. Fukuyma ve "Velkém rozpadu", kdy za příčinu současného zla považuje sobectví, krajní individualismus), ale tím neodpovíme na otázku, proč právě v současné době došlo ke specifickému HISTORICKÉMU EXCESU (takto je nutno současnou dobu označovat).

Především je nutno říci, že na otázku "Proč v rámci celého globálního vývoje došlo k současnému HISTORICKÉMU EXCESU?"existuje odpověď.

V určité, zdaleka ne hotové podobě se ji pokoušíme hledat v rámci seriálu čtyř navazujících konferencí na téma Lidský kapitál a investice do vzdělání. Dosavadní výsledky tohoto hledání máme souhrnně vyloženy v pracovní verzi monografie, která je přístupná v elektronickém časopisu Marathon ve Zvláštním čísle tohoto roku (pod ikonkou Mar14z.doc, 127. číslo tohoto časopisu) na stránce:

http://www.valencik.cz/ (vlevo v horní části).

V současné době vrcholí přípravy na první ze seriálu konferencí a v rámci ní uveřejňujeme i ohlasy na anketu k uvedené monografii, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/1759-jake-reformy-a-proc-265-anketa-k-monografii.html

(Uvítám účast každého, kdokoli se touto formou může zapojit do hledání a upřesnění odpovědi na uvedenou otázku.)

Odpověď na otázku, co je příčinou současného historického excesu (jehož některé aspekty či projevy popisuje i V. Putin ve svém projevu), v té podobě, v jaké ji dáváme v monografii nemusí být úplná, nemusí být dostatečná, může dokonce být pojata chybně, ale určitý základ, určitá představa je již na stole. A kdokoli se může pokusit tuto odpověď podrobit kritice, revidovat, dát lepší alternativu. (Hlavní teze jsou uveřejněny již na začátku monografie, na s. 3-5, podrobně pak rozvedeny v následujícím textu.)

Nyní k tomu, proč na otázku "Proč v rámci celého globálního vývoje došlo k současnému HISTORICKÉMU EXCESU?"potřebujeme dát odpověď. Tuto odpověď potřebujeme dát - a to velmi naléhavě - proto, že jedním z atributů současného historického excesu je nárůst intenzity konfliktů a jejich vyhrocování. Konfliktů, kterými je překrýváno selhávání institucionálních systémů vyspělého světa. Konfliktů mezi zeměmi i uvnitř nich. Konfliktů, do kterých jsou lidé vtahováni, aby s nimi mohlo být následně manipulována, a především, aby v situaci, kdy rozlišují svět na ty "hodné" a na ty "zlé", neodhalili, co je příčinou hromadění problémů.

Všimněme si jen, jak naši současnou českou společnost rozpolcuje otázka, zda k nám importovat či neimportovat kyjevský "Majdan", zda k nám importovat či neimportovat strukturu moci založenou na vládě oligarchů ukrajinského kalibru, zda toto je či není ta pravá demokracie. - Když nepochopíme, jaké jsou příčiny současných problémů či přesněji současného historického excesu, do kterého jsme spadli, budou místo hledání reálného řešení narůstat animozity mezi lidmi. U nás a kdekoli na světě. To opravdu chceme?

V. Putin se ve svém nedávném valdajském projevu přihlásil ke globální odpovědnosti Ruska za současné dění. Ale (a o tom se může přesvědčitkaždý, kdo si přečte předcházející část tohoto příspěvku uveřejněnou včera na mém blogu) odpověď na otázku "Proč v rámci celého globálního vývoje došlo k současnému HISTORICKÉMU EXCESU?" nedává. Troufnu si říci, že v současném globálním soupeření vyhraje či alespoň získá obrovskou výhodu nad ostatními ten, kdo s odpovědí na tuto otázku přijde první. Popularita je fenomén dočasný. Znalost toho, o co jde, má trvalou sjednocující roli. A to jak pokud jde o situaci doma, tak i pokud jde o ty síly ve světě, které usilují o řešení současných problémů.

Lze namítnout, že ČR není tou zemí, kde by se mohly rodit nějaké "velké vize", že od toho jsou tu "velcí hráči" globálního dění a jejich odborné týmy či odborné špičky. Na druhé straně se v dnešní době projevuje i určitá tendence k tomu, že "velcí" či "silní" hráči globálního dění mají tendenci přenášet narůstající problémy na ty "menší" či "slabší". Zájmy, které jsou s tím spojeny, mohou různou měrou penetrovat i do odborné sféry, protože i vědecký pracovník se určitým způsobem identifikuje s chováním své země, jejích institucí či různých skupiny, které v ní působí. Proto podle mého názoru má i naše země dost významnou roli při hledání odpovědi na otázku "Proč v rámci celého globálního vývoje došlo k současnému HISTORICKÉMU EXCESU?". A máme právo požadovat od V. Putina, ale i od dalších velkých hráčů globálního dění (v našem případě zejména od euroreprezentace), aby tuto odpověď dali, resp. alespoň hledali či kvalifikované hledání a nalézání odpovědi neignorovali.

(Pokračování dalšími příspěvky obsahujícími odpověď na otázky v anketě k monografii)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře