R2016/124: TITANIC naostro/4

4. červen 2016 | 06.08 |

Ve dnech 20. až 22. května jsem uveřejnil první výsledky empirického testování modelu hry TITANIC. Zde jsou odkazy na příslušnou trojici článků:

http://radimvalencik.pise.cz/3450-r2016-109-titanic-experiment-naostro-1.html

http://radimvalencik.pise.cz/3456-r2016-110-titanic-experiment-naostro-2.html

http://radimvalencik.pise.cz/3457-r2016-111-titanic-experiment-naostro-3.html

Výsledky byly zajímavé. Ukázalo se, že ti, se kterými jsme experiment prováděli (jednalo se o studenty bakalářského i magisterského studia) mají tendenci považovat se za ty, kteří budou patřit spíše mezi "vyvolené" než "odepsané".

Proto jsme anketu trochu upravili. Modře je upřesnění popisu daného typu hry TITANIC oproti původnímu popisu. Červeně je podnět k úvaze (upozornění na důležitý aspekt hry), který je dán formou otázky vsunuté navíc skupině "zasvěcených".

Kdo má zájem, může si anketu vyplnit sám. Velmi by to pomohlo. Nejdříve vyplnit anketu pro "nezasvěcené" (před přečtením ankety pro "zasvěcené") a pak anketu pro "zasvěcené". Pokud výsledek v podobě dvou sad čísel zašlete do komentáře k tomuto článku, uvítám to.

Zde je novější verze ankety:

0001pt;line-height: normal">

Verze pro "nezasvěcené":

Hra Titanic: Jedná se o hru (resp. komplex vzájemně propojených her), ve které část hráčů upřednostní strategii uchování svých výhodnějších pozic v neefektivním systému před řešením příčin neefektivnosti, a to i za cenu obětování velké části ostatních hráčů.
Název vznikl na základě toho, co se na Titanicu odehrálo. Když se zjistilo, že se loď potopí a že není dostatek člunů, někdo zavřel pasažéry třetí třídy v podpalubí (nekooperativní strategie), zatímco jiní se snažili udržet pořádek, organizovat záchranu tak, aby se co nejvíce lidí zachránilo, aby byla dána přednost ženám a dětem, a to i za cenu snížení šance na vlastní záchranu (kooperativní strategie).

V současné době si lze položit otázku, zda se nerozehrávají obdobné hry, ovšem tentokrát pokud jde o vývoj celé globální společnosti. Tj. zda někteří (kteří mají dostatečný vliv, budeme je nazývat "vyvolení") se nesnaží využít ke zvýšení šancí na vlastní přežití obětováním části ostatních (těch, kteří nejsou schopni bezprostředně a efektivně ovlivnit reálné společenské dění, tj. velké části řadových občanů).

V tomto případě:

- Kooperativní jsou ty strategie, které se snaží řešit současné problémy vytvářením rovnosti příležitosti nezávisle na majetkové pozici a na základě toho minimalizovat rizika budoucího vývoje.

- Nekooperativní jsou ty strategie, které mohou použít ti, co mají silnější majetkovou pozici, k tomu, aby formou ekonomické a následně i sociální segregace zvýšili svou šanci na přežití v případě stupňování společenských konfliktů.

Zadání ankety

Čísly od 0 (nemůže se stát), přes 5 (jedna alternativa je stejně pravděpodobná jako druhá) až 10 (stane se s naprostou jistotou) oceňte následující:

1.1. To, že se v současné realitě hraje hra TITANIC o přežití tak, jak je stručně popsána:

     

1.2. S jakou pravděpodobností byste se v případě, že by se hra typu TITANIC hrála, zachránili, pokud byste:

- volili kooperativní strategii:


- volili nekooperativní strategii:


2.1. Pokud by se hrála hra TITANIC, s jakou pravděpodobností byste se dostali mezi vyvolené:

- pokud jim budete sloužit:


- pokud jim nebudete sloužit:


2.2. S jakou pravděpodobností byste se zachránili:

- pokud budete vyvoleným sloužit:


- pokud nebudete vyvoleným sloužit:


Identifikační znaky

Muž – žena

Věk

Bakalářské studium – magisterské studium

Připomínky, náměty apod. k anketě:


Verze pro "nezasvěcené":

Hra Titanic: Jedná se o hru (resp. komplex vzájemně propojených her), ve které část hráčů upřednostní strategii uchování svých výhodnějších pozic v neefektivním systému před řešením příčin neefektivnosti, a to i za cenu obětování velké části ostatních hráčů.
Název vznikl na základě toho, co se na Titanicu odehrálo. Když se zjistilo, že se loď potopí a že není dostatek člunů, někdo zavřel pasažéry třetí třídy v podpalubí (nekooperativní strategie), zatímco jiní se snažili udržet pořádek, organizovat záchranu tak, aby se co nejvíce lidí zachránilo, aby byla dána přednost ženám a dětem, a to i za cenu snížení šance na vlastní záchranu (kooperativní strategie).

V současné době si lze položit otázku, zda se nerozehrávají obdobné hry, ovšem tentokrát pokud jde o vývoj celé globální společnosti. Tj. zda někteří (kteří mají dostatečný vliv, budeme je nazývat "vyvolení") se nesnaží využít ke zvýšení šancí na vlastní přežití obětováním části ostatních (těch, kteří nejsou schopni bezprostředně a efektivně ovlivnit reálné společenské dění, tj. velké části řadových občanů).

V tomto případě:

- Kooperativní jsou ty strategie, které se snaží řešit současné problémy vytvářením rovnosti příležitosti nezávisle na majetkové pozici a na základě toho minimalizovat rizika budoucího vývoje.

- Nekooperativní jsou ty strategie, které mohou použít ti, co mají silnější majetkovou pozici, k tomu, aby formou ekonomické a následně i sociální segregace zvýšili svou šanci na přežití v případě stupňování společenských konfliktů.

Zadání ankety

Čísly od 0 (nemůže se stát), přes 5 (jedna alternativa je stejně pravděpodobná jako druhá) až 10 (stane se s naprostou jistotou) oceňte následující:

1.1. To, že se v současné realitě hraje hra TITANIC o přežití tak, jak je stručně popsána:

     

1.2. S jakou pravděpodobností byste se v případě, že by se hra typu TITANIC hrála, zachránili, pokud byste:

- volili kooperativní strategii:


- volili nekooperativní strategii:


2.1. Pokud by se hrála hra TITANIC a pokud byste dostali nabídku sloužit vyvoleným s tím, že se zachráníte spolu s nimi:

- považovali byste tuto nabídku za závaznou a míněnou vážně:


- považovali byste ji jen za fiktivní, abyste byli jen použiti a zneužiti pro potřeby prosazení nekooperativního řešení:


2.2. Pokud by se hrála hra TITANIC, s jakou pravděpodobností byste se dostali mezi vyvolené:

- pokud jim budete sloužit:


- pokud jim nebudete sloužit:


2.3. S jakou pravděpodobností byste se zachránili:

- pokud budete vyvoleným sloužit:


- pokud nebudete vyvoleným sloužit:


Identifikační znaky

Muž – žena

Věk

Bakalářské studium – magisterské studium

Připomínky, náměty apod. k anketě:

(Pokračování zítra rozborem a prezentací výsledků.)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář