R2016/109: TITANIC - experiment naostro/1

20. květen 2016 | 07.00 |

Poprvé jsem v terénu vyzkoušel anketu, která měla prověřit jednu z hypotéz týkajících se komplexu her TITANIC. Celkem na poměrně slušném vzorku 33 studentů.

Zde je anketa a výsledky:

Anketa: Jak vnímáme možnost toho, že se hraje hra TITANIC, a jak bychom se v této hře zachovali?

0pt; font-family:"Times New Roman",serif;color:#548235;mso-themecolor:accent6; mso-themeshade:191;mso-style-textfill-fill-color:#548235;mso-style-textfill-fill-themecolor: accent6;mso-style-textfill-fill-alpha:100.0%;mso-style-textfill-fill-colortransforms: lumm=75000">Studenti dostali toto písemné vysvětlení:

Hra Titanic: Jedná se o hru (resp. komplex vzájemně propojených her), ve které část hráčů upřednostní strategii uchování svých výhodnějších pozic v neefektivním systému před řešením příčin neefektivnosti, a to i za cenu obětování velké části ostatních hráčů.
Název vznikl na základě toho, co se na Titanicu odehrálo. Když se zjistilo, že se loď potopí a že není dostatek člunů, někdo zavřel pasažéry třetí třídy v podpalubí (nekooperativní strategie), zatímco jiní se snažili udržet pořádek, organizovat záchranu tak, aby se co nejvíce lidí zachránilo, aby byla dána přednost ženám a dětem, a to i za cenu snížení šance na vlastní záchranu (kooperativní strategie).

V současné době si lze položit otázku, zda se nerozehrávají obdobné hry, ovšem tentokrát pokud jde o vývoj celé globální společnosti. Tj. zda někteří (kteří mají dostatečný vliv, budeme je nazývat "vyvolení") se nesnaží využít ke zvýšení šancí na vlastní přežití obětování části ostatních. V tomto případě:

- Kooperativní jsou ty strategie, které se snaží řešit současné problémy vytvářením rovnosti příležitosti nezávisle na majetkové pozici a na základě toho minimalizovat rizika budoucího vývoje.

- Nekooperativní jsou ty strategie, které mohou použít ti, co mají silnější majetkovou pozici, k tomu, aby formou ekonomické a následně i sociální segregace zvýšili svou šanci na přežití v případě stupňování společenských konfliktů.

První skupina ("nezasvěcení") dostali toto zadání (nevěděli, že jsou dvě odlišná zadání):

Zadání ankety

Čísly od 0 (nemůže se stát), přes 5 (jedna alternativa je stejně pravděpodobná jako druhá) až 10 (stane se s naprostou jistotou) oceňte následující:

1.1. To, že se v současné realitě hraje hra TITANIC o přežití tak, jak je stručně popsána:

     

1.2. S jakou pravděpodobností byste se v případě, že by se hra typu TITANIC hrála, zachránili, pokud byste:

- volili kooperativní strategii:


- volili nekooperativní strategii:


2.1. Pokud by se hrála hra TITANIC, s jakou pravděpodobností byste se dostali mezi vyvolené:

- pokud jim budete sloužit:


- pokud jim nebudete sloužit:


2.2. S jakou pravděpodobností byste se zachránili:

- pokud budete vyvoleným sloužit:


- pokud nebudete vyvoleným sloužit:


Identifikační znaky

Muž – žena

Věk

Bakalářské studium – magisterské studium


Připomínky, náměty apod. k anketě:

Druhá skupina ("zasvěcení") dostali toto zadání (též nevěděli, že jsou dvě odlišná zadání). Červeně je vyznačena otázka "navíc":

Zadání ankety

Čísly od 0 (nemůže se stát), přes 5 (jedna alternativa je stejně pravděpodobná jako druhá) až 10 (stane se s naprostou jistotou) oceňte následující:

1.1. To, že se v současné realitě hraje hra TITANIC o přežití tak, jak je stručně popsána:

     

1.2. S jakou pravděpodobností byste se v případě, že by se hra typu TITANIC hrála, zachránili, pokud byste:

- volili kooperativní strategii:


- volili nekooperativní strategii:


2.1. Pokud by se hrála hra TITANIC a pokud byste dostali nabídku sloužit vyvoleným s tím, že se zachráníte spolu s nimi:

- považovali byste tuto nabídku za závaznou a míněnou vážně:


- považovali byste ji jen za fiktivní, abyste byli jen použiti a zneužiti pro potřeby prosazení nekooperativního řešení:


2.2. Pokud by se hrála hra TITANIC, s jakou pravděpodobností byste se dostali mezi vyvolené:

- pokud jim budete sloužit:


- pokud jim nebudete sloužit:


2.3. S jakou pravděpodobností byste se zachránili:

- pokud budete vyvoleným sloužit:


- pokud nebudete vyvoleným sloužit:


Identifikační znaky

Muž – žena

Věk

Bakalářské studium – magisterské studium

Připomínky, náměty apod. k anketě:


K tomu: Předpokládal jsem, že "zasvěcení", kteří mají vsunutou informaci "navíc", budou mnohem více skeptičtí k tomu, že se mohou dostat mezi "vyvolené".

A jak to dopadlo? – O tom zítra.

(Pokračování zítra)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář