R2016/110: TITANIC - experiment naostro/2

21. květen 2016 | 07.00 |

Poprvé jsem v terénu vyzkoušel anketu, která měla prověřit jednu z hypotéz týkajících se komplexu her TITANIC. Celkem na poměrně slušném vzorku 33 studentů. Studenti si nahodile vybírali první či druhou skupinu otázek.

Zde jsou výsledky:

Odpovědi skupiny "nezasvěcených"

0001pt;line-height: normal">

1.         1.2.a    1.2.b    2.1.a    2.1.b    2.2.a    2.2.b   

4          6          2          5          3          5          3         

            9          7          10        1          0          10       

5          5          5          10        10        10        10       

6                                                                               

8          7          4          6          3          0          8         

8          6          8          0          5          0          8         

6          5          7          5          7          2          8         

5          6          8          1          2          3          5         

4          3          1          3          2          3          2         

6          9          4          10        0          5          9         

Odpovědi skupiny "zasvěcených"

1.         1.2.a    1.2.b    2.1.a    2.1.b    2.2.a    2.2.b    3.1.a    3.1.b

8          7          7          7          1          7          1          6          8

5          2          8          4          2          5          5          5          3

8          8          7          5          6          7          8          8          7

5          7          0          6          2          8          2          10        7

3          5          5          10        10                               2          4

8          9          8          8          7          8          9          5          8

8          6          4          5          5          6          4          6          4

5          5          10        3          8          6          3          6          5

5          5          3          7          2          7          2          9          5

8          6          3          5          0          3          2          0          4

5          4          6          4          6          6          4          1          9

6          5          3          3          8          9          7          7          8

8          10        5          5          5          5          5          5          5

5          6          8                                                         1          2

5          6          7          1          2          3          4          9          10

5          4          7          2          3          7          3          7          5

Pro snazší orientaci připomínám:

Čísly od 0 (nemůže se stát), přes 5 (jedna alternativa je stejně pravděpodobná jako druhá) až 10 (stane se s naprostou jistotou) oceňte následující:

1.1. To, že se v současné realitě hraje hra TITANIC o přežití tak, jak je stručně popsána:

1.2. S jakou pravděpodobností byste se v případě, že by se hra typu TITANIC hrála, zachránili, pokud byste:

1.2.a volili kooperativní strategii:

1.2.b volili nekooperativní strategii:

3.1. Pokud by se hrála hra TITANIC a pokud byste dostali nabídku sloužit vyvoleným s tím, že se zachráníte spolu s nimi:

3.1.a považovali byste tuto nabídku za závaznou a míněnou vážně:

3.1.b považovali byste ji jen za fiktivní, abyste byli jen použiti a zneužiti pro potřeby prosazení nekooperativního řešení:

2.1. Pokud by se hrála hra TITANIC, s jakou pravděpodobností byste se dostali mezi vyvolené:

2.1.a pokud jim budete sloužit:

2.1.b pokud jim nebudete sloužit:

2.2. S jakou pravděpodobností byste se zachránili:

2.2.a pokud budete vyvoleným sloužit:

2.2.b pokud nebudete vyvoleným sloužit:

Červeně zvýrazněná otázky byla zařazena jen skupiny "zasvěcených". Byla zařazena pod číslem 2.1. (a další číslování bylo posunuto). To proto, aby studenti nevěděli, že se jim touto otázkou dostává informace navíc.

Jak jsem včera uvedl, předpokládal jsem, že "zasvěcení", kteří mají vsunutou informaci "navíc" (to, že jim může být vytvořena fikce záchrany), budou mnohem více skeptičtí k tomu, že se mohou dostat mezi "vyvolené".

Když se podíváte na výsledky, opak je pravdou! Jak si to vysvětlit.

                                                                                  Nezasvěcení   Zasvěcení

Průměr 2.1.a

(tj. vyvolení vezmou mezi sebe sloužícího) je           4,1                   5,0

Průměr 2.1.b

(tj. vyvolení nevezmou mezi sebe sloužícího) je       3,7                   4,5

Průměr 2.2.a

(tj. sloužící se zachrání) je                                        3,1                   6,2

Průměr 2.2.b

(tj. sloužící se nezachrání) je                                    7,0                   4,2

Odhad toho, zda vyvolení vezmou sloužícího mezi sebe v poměru s tím, že ho nevezmou mezi sebe je u skupiny zasvěcených i nezasvěcených zhruba stejný (4,1/3,7 je skoro totéž co 5,0/4,5).

Výrazná odlišnost je v případě odhadu, zda se sloužící zachrání. 3,1/7,0 je téměř úplně opačný poměr jako 6,2/4,2. Skupina zasvěcených místo aby byla více skeptická k možnosti záchrany, je naopak mnohem optimističtější.

I když jsme experiment dělali jen na malém vzorku, zaslouží si tento nečekaný výsledek nalezení nějakého přijatelného vysvětlení. Pokuste se o to. Pokusím se i já v některém dalším pokračování.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář