R2016/027: TITANIC vyplouvá!/5

27. únor 2016 | 07.00 |

K sérii "TITANIC vyplouvá" jsem dostal od O. Černíka několik poznámek, které upřesňují smysl toho, proč model hry typu TITANIC vytváříme:

"Proč by nás vůbec měla hra typu Titanic zajímat? Je to hlavně ze dvou důvodů. Zaprvé můžeme předpokládat, že každý ideálně racionální hráč svým vlastním způsobem k tomuto řešení hry nakonec dojde. Druhou možností je, že se k němu hráči dopracují metodou pokusu a omylu v jakémsi evolučním procesu, který je pro ně v realitě zničující.

Za schopnost předpovídat výsledky her vděčí teorie her z velké části právě možnosti kombinovat tyto dvě alternativní interpretace. O detailech evolučních procesů toho většinou moc nevíme, ale někdy dokážeme odhadnout, kam tyto procesy směřují, když se zeptáme, co by ve stejné situaci udělali racionální hráči a na tom nám prostřednictvím hry typu Titanic teorie her odpovídá.

Jako každý rozumný člověk, i studenovalečný stratég, jestřáb a "otec teorie her" John von Neumann dával přednost spolupráci před konfliktem. Uvědomoval si však, že občas je výhodnější chovat se agresivně, a tuto možnost nesmíme opomíjet, ani pokud chceme dosáhnout spolupráce. Při takovém množství možných uplatnění by byla teorie her, pokud by dokázala předpovědět lidské chování ve všech hrách, které jsou součástí společenského života, univerzálním prostředkem popisu lidského chování, či dokonce návodem k řešení libovolné situace.

Teorie her ale nedokáže vyřešit všechny problémy světa, protože spolehlivě funguje, jenom pokud všichni hráči hrají racionálně. Proč se tedy hrou typu Titanic zabývat? Lidé se ale často racionálně chovají, takže studovat, co se stane, když jednají s rozmyslem, není zbytečné.

Většina z nás se alespoň snaží rozumně hospodařit s penězi - a většinou to zvládáme poměrně dobře, protože jinak by byly i všechny ekonomické teorie k ničemu, stejně jako hra typu Titanic, ve které jde o rozumnou existenci bez velkých ztrát výchozích pozic. Tedy bez proher."

Navážu na to a pokusím se formulovat čekávaná cíle, které se nám (doufám) podaří dosáhnout:

1. Precizovat popis hry typu TITANIC tak, aby se popis, definování, prezentace kontextů, interpretací této hry, sestavení modelu hry apod. staly snadno síleným (srozumitelným) paradigmatem nahlížení na současnou realitu. Lepším paradigmatem, než různé (sice přitažlivé, ale zavádějící) konspirační teorie či koncepty, které své šíření zakládají na vyvolávání nenávisti.

2. Identifikovat a popsat, co spouští uvažování, které může vést k tomu, že se člověk rozhodne hrát hru typu TITANIC způsobem, kdy upřednostňuje vlastní záchranu před společným úsilím o jiné než katastrofické řešení situace. Tj. stručně řečeno, na jaké představy budoucího vývoje je vázáno to, že člověk (jako člověk) selže. Na základě toho pak vymezit hlavní směry osvěty, která může být prevencí vůči tomuto selhání.

3. Do jaké míry si lidé uvědomují, že se různé hry typu TITANIC reálně rozehrávají či jsou již rozehrány, a jak na to reagují (jaké strategie volí) a čím je jejich reakce (volba strategií) ovlivněna.

4. Jaké jsou markanty her typu TITANIC, tj. kde a jakým způsobem se projevuje, že se rozehrává či hraje hra typu TITANIC. Na jakým jevech a interpretaci jevů lze ukázat, že nebezpečí rozehrání her typu TITANIC s katastrofickým vyústěním je reálné.

5. Jaké hry se od základní hry typu TITANIC odvíjejí, jak je rozpoznat a jak je zařadit co celého komplexu her typu TITANIC.

V této souvislosti připomínám předcházející čtyři díly a uvítám vaše příspěvky, které umožní sestavit a kalibrovat základní model hry.

http://radimvalencik.pise.cz/3184-r2016-023-titanic-vyplouva-1.html

http://radimvalencik.pise.cz/3191-r2016-023-titanic-vyplouva-2.html

http://radimvalencik.pise.cz/3186-r2016-025-titanic-vyplouva-3.html

Prosím zaslat na adresu valencik@seznam.cz nebo vložit jako komentář na blog. Lze i anonymně (pod značkou).

(Pokračováním dalším dílem série)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář