(59.2) Hra: Naštvání není řešení

18. květen 2013 | 07.03 |

(Pokračování ze včerejška)

Podívejme se, co KK říká dále: "V roce 1993-1994 jsem křičel ze všech sil jako právník, že velká privatizace je podvod, ODS a pol. krade. Žádné teorie jsem nepotřeboval. Zrovna tak, když v roce 1995 nás prostřednictvím státem garantovaného Státního centra papírů okradli o majetek. Majetek není chráněn právem, soudy nesoudí a nefungují. Žádné teorie jsem k tomu nepotřeboval. Pak Zeman-Klaus uzavřeli satanův pak o neútočení a dali zelenou i oranžovým krádežím a beztrestnost všem. Abych to pochopil, rovněž jsem žádné teorie nepotřeboval... Tak přestaň s teoriemi a začni čistit třeba na stranické schůzi oranžovou stranu od podvodníků, jsou jich tam mraky.

Já jsem do bahna kmotrů vstoupil zabránil megakrádežím určitého kmotra a dostal do pasu: "Osoba nežádoucí, deportační výměr do 60 dnů"."

KK znám. Je to člověk, který má rád naši zemi, přesto, že žil dlouho v zahraničí. Je to člověk vysoce inteligentní, odvážný, čestný. Proto chápu jeho pocity. Z jeho výroků, které cituji, jsem podtrhl "poslání", kterým končí nastínění každého jevu či události. Ano. K tomu, abychom pochopili, že něco je lumpárna, a abychom to vykřičeli, opravdu žádnou teorii nepotřebujeme. Jinak tomu ovšem je, pokud chceme něco změnit. Tam už potřebujeme hodně dobrou teorii a pokud možno akčně osvojenou. (Podobně jako v šachu, boxu, ping-pongu apod. nevystačíme s tím, že se naučíme jen jednu variantu, jeden typ úderů, chování v jedné herní pozici - potřebuje se umět rychle rozhodnout v různých a měnících se situacích.)

Kdo si dá jen trochu záležet, aby se seznámil s popisem toho, jak fungují struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, ví, že "křičet", divit se, že "soudy nefungují" "čistit něco na stranické schůzi"... nic neřeší. Jsou to naivní doporučení. Nas/štvání prostě není řešení.

Jen pro úplnost. Shodou okolností jsem členem té organizace ČSSD, ve které je členem a obvodním šéfem J. Dienstbier (myslím, že jeho snaho bojovat proti pražské mafii v ČSSD je míněna vážně a je obecně známa). Jsem v ČSSD dost dlouho, abych věděl, jak je pražská organizace prolezlá strukturami založenými na vzájemném krytí lumpáren (neprozrazuji tím žádné "stranické tajemství"). Kdo mě zná ví, že jsem se k situaci velmi adresně vyjádřil nejen ve své místní organizaci, ale na všech pražských konferencích, kterých jsem se účastnil - a to i s návrhem řešení. Věděl jsem přitom, že tím nic nezměním (tak naivní nejsem, ale chtěl jsem mít čisté svědomí).

Jak tedy lze něco změnit? Na základě toho, co vím ze zkušeností i jejich analýzy, možností není příliš. Nelze spoléhat ani na instituci ani na osobnost (na kohokoli, kdo by mohl něco ovlivnit, se vždy něco najde a když ne, tak vyrobí) ani na nějaké hnutí (to jako neformálně zrozená instituce je snadno penetrovatelné vlivem uvedených struktur). Pokud má opravdu dojít ke změně, chce to pochopit (ale opravdu pochopit, tj. znát pojmy, umět si pod nimi představit na konkrétních případech jejich obsah):

1. Jak fungují struktury založené vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

2. Jak se vytváří na různých úrovních jejich působení jádro vyjednávání vlivu uplatňovaného uvedenými strukturami.

3. Jakým tlakům je v současné době vystaveno základní ideové paradigma, které jádra vyjednávání vlivu sdílejí, a jak ovlivnit jeho metamorfózy.

Vím, jak je uvedené obtížné pochopit smysl a obsah uvedených doporučení. Tomu, kdo má o to přece jen zájem, jsem se rozhodl alespoň po technické stránce napomoci tím, že jsem všechny dosavadní díly seriálu věnovaného teorii her jako bojovému umění stručně charakterizoval tak, aby čtenář měl vždy k dispozici to, co je v daném kontextu významné a aktuální. Komentovaný přehled toho, co jsem doposud uveřejnil, včetně internetových odkazů začnu uveřejňovat od zítřka. Teď jen ukázka toho, co zde najde zájemce např. v případě, kdy si bude chtít přešit něco podrobněji k tomu, co jsem výše uvedl ve třech bodech o strukturách, jádru vyjednávání vlivu a základním ideovém paradigmatu:

Teorie her jako bojové umění (22)

16. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/79-teorie-her-jako-bojove-umeni-22.html

Velmi důležitý přechod ke kontextuálním hrám odvozených od hry typu Tragédie společného. Jak může hráč, který zjistil porušování pravidel jiným hráčem, na toto porušení reagovat. Případ vydírání, navazujícího vzájemného krytí a protěžování. První vymezení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad jako určitého typu sociálních sítí. Zmínka o ostatních typech sociálních sítí.

Teorie her jako bojové umění (26)

20. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/84-teorie-her-jako-bojove-umeni-26.html

Pokračování analýzy vyjednávání v redistribučním systému, vymezení společně přijatelné rovnováhy. (Jedná se o důležitý pojem, který umožní identifikovat existenci jádra vyjednávání vlivu, jež se vytváří mezi strukturami založenými na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.)

Teorie her jako bojové umění (30)

24. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/88-teorie-her-jako-bojove-umeni-30.html

Vymezení, popis a analýza efektů, které vznikají pozičním investováním a v rámci struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Jedná se o původní a významný výsledek, který umožňuje pochopit způsob fungování struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Teorie her jako bojové umění (31)

25. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/90-teorie-her-jako-bojove-umeni-31.html

Pokračování předešlého. Využití hry typu Tragédie společného při vymezení efektů vznikajících v rámci struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Teorie her jako bojové umění (32)

26. únor 2013

http://radimvalencik.pise.cz/91-teorie-her-jako-bojove-umeni-32.html

Závěrečná a nejdůležitější část analýzy efektů, které vznikají pozičním investováním a v rámci struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, zejména:

- Efektu beztrestnosti.

- Efektu protěžování.

- Efektu predeterminování koalic.

Shrnutí výsledků, jejich význam a vymezení směrů dalšího zkoumání v dané oblast.

Teorie her jako bojové umění (1.6)

3. březen 2013

http://radimvalencik.pise.cz/109-teorie-her-jako-bojove-umeni-1-6.html

Pokračování předešlého s využitím popisu mechanismu fungování struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Definování nejdůležitějších pojmů, kterými lze tyto struktury popsat. Velmi důležité a obecně aplikovatelné, kromě jiného použity a definovány tyto pojmy:pákové a synergické efekty struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, jádro vyjednávání a uplatňování vlivu těchto struktur, základní ideové paradigma tohoto jádra, indiskrece a tlumení indiskrece, apod.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (1x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: (59.2) Hra: Naštvání není řešení karel hušner 31. 05. 2013 - 15:01