Jaké reformy a proč (96): Penze - polovičtost? II.

12. květen 2014 | 07.56 |

Včera jsem uvedl, proč po první veřejné prezentaci přístupu Potůčkovy komise k penzijní reformě (zatím teprve vznikající, takže ještě není nic ztraceno) mám určité obavy. Mám na mysli prezentaci v pořadu Události, komentáře na ČT 24 7.5.2014, viz:

http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/214411000370507/video/

Dnes uvedu, k čemu by polovičatost vedla, tj. k čemu by vedlo, pokud bychom nešli cestou, kterou lze vyjádřit tímto heslem:

Změnit první pilíř v nejbezpečnější a nejefektivnější systém úspor, současně s tím (a právě touto formou) posílit skutečnou solidaritu v penzijním systému.

Konkrétní podobu a přednosti takového penzijního systému jsem popsal již dříve, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/1000-jake-reformy-a-proc-9-jeste-k-penzim.html

S čím tedy musíme počítat v případě polovičatosti?

1. Budou nás čekat nekonečné spory o tom, jakou míru "horizontální solidarity" (tj. solidarity mezi těmi, kteří přispívají různým dílem) do systému zabudovat. Tento problém nemá řešení. Základní ekonomické zabezpečení těch, kteří nezískají dostatek prostředků z plně zásluhového systému, je třeba řešit jednotnou (případně jednotnou s určitými modifikacemi) dávkou ze zdrojů mimo plně zásluhový penzijní systém.

Jakékoli zabudování "horizontální solidarity" zcela a plně zničí ten typ solidarity, o který v systému penzijního pojištění jde - "vertikální solidarity" (tj. solidarity mezi těmi, kteří chtějí a dokážou se uplatnit na profesním trhu i ve vyšším věku, a těmi, kteří to již nedokážou nebo nechtějí). Vždyť přece "pojistnou událostí" v systému penzijního pojištění je, že člověk v důsledku zvyšujícího věku z různých příčin ztrácí schopnost uplatnění na profesních trzích. Toto a nic jiného je pojistnou událostí a tudíž tím, co má penzijní systém řešit. To, že si někdo v rámci tohoto systému z různých důvodů nedokáže vytvořit dostatek prostředků ke svému základnímu ekonomickému zabezpečení ve stáří musí řešit jiný systém.

2. Místo toho, aby OSVČ ve vlastním zájmu z plně zásluhového penzijního pilíře s plným vědomím učinili základ svého zabezpečení ve vyšším věku (oni dobře vědí a chápou, o co jde), budou z přispívání do tohoto systému nadále různými způsoby unikat a nikdo jim v tom nezabrání. Ono to totiž nejde. A budou si úsporová aktiva na poproduktivní část svého života zabezpečovat jinak (vědí jak), i když jak ze společenského hlediska, tak hlavně i pro ně méně efektivně a méně bezpečně.

3. Zrušení druhého pilíře bude bráno jako křivda a bude to mít nepříznivé důsledky, přestože je v tomto pilíři jen 80 tisíc osob. Toto riziko by se přechodem k plně zásluhovému systému zredukovalo na minimum. Vlastně by zcela odpadlo. Penzijní fondy by převedly do systému dosud naspořené částky a stát by uhradil přiměřené transakční náklady.

4. V dobách jakékoli ekonomické nejistoty bude nadále výrazně růst sklon k úsporám, který bude znovu a znovu ohrožovat ekonomický růst, tak jako doposud. Právě vzhledem k nedostatkům stávajícího prvního pilíře mají domácnosti tendenci zvyšovat sklon k úsporám v reakci na nepříznivý ekonomický vývoj. Plně zásluhový systém jako nejefektivnější a nejstabilnější systém úspor na stáří by tuto situaci zásadním způsobem změnil a učinil ČR méně zranitelnou vůči různým ekonomickým krizím, které nás v budoucí době čekají. Přesněji - které nás čekají po dlouhé a složité období přechodu na ekonomiku, jejímž těžištěm jsou produktivní služby.

5. Pozice sociálně demokratické politiky oslabí a místo čistého a srozumitelného řešení na dlouhou dobu bude práce komise odsouzena k revizi po dalších volbách, v nichž se případná polovičatost (k níž stále doufám, že nedojde) projeví, a to i pokud se týká jejich výsledku.

6. A to vůbec nejdůležitější: Nepodaří se převést penzijní systém do podoby, ve které může fungovat jako základ zprostředkovaného uplatnění principu přenesené ceny, viz např.:

http://radimvalencik.pise.cz/1078-jake-reformy-a-proc-17-lazenska-pece.html

Zprostředkované uplatnění principu přenesené ceny je přitom naprosto zásadní a základní podmínkou otevření cesty k postupnému zvyšování role produktivních služeb a přeměně ekonomického systému v takový, ve kterém je možný dynamický a současně trvale udržitelný růst, přesněji v systém, ve kterém působí super intenzivní faktory růstu, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/1078-jake-reformy-a-proc-17-lazenska-pece.html

http://radimvalencik.pise.cz/1286-jake-reformy-a-proc-93-ekonomicky-rust-v.html

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře