(71.21) Hra: Co přinesl 21.6.2013 – Superaféra IX

25. červen 2013 | 08.00 |

Současný dramatický vývoj u nás přináší nesmírně cenný materiál umožňující testovat teoretický koncept, který lze ve stručnosti tematizovat takto: Struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad – jádra vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím těchto struktur – základní ideové paradigma. (To jsou hlavní pojmy podrobně popsané v dřívějších pokračováních seriálu.)

Jakkoli se politický vývoj 21.6.2013 zdál být poměrně dramatický (proběhla série jednání podstatné části politické reprezentace u prezidenta M. Zeman, koalice se přela o podmínkách nominování svého kandidáta na premiéra, vydávala se různá stanoviska), mnoho nového nepřinesl. Zejména proto, že ODS a většina TOP vůbec nepochopily, co se odehrává a k jakým změnám dojde. Snad nejvýstižněji to, jak je mimo, ilustrovala samotná nominantka na premiéra M. Němcová (cituji):

Řešení krize má být rychlé. Tím nemyslím panické..., nevidím nutnost dělat nějaké velké změny..., ve vzduchu visí ministerstvo kultury, to bude první, o čem se bude muset jednat mezi zástupci TOP 09... Nic smysluplného od policie nebo státních zástupců, kteří by nám to měli udělat jasnější, nezaznělo. Pořád nevíme, čí jsou nalezené peníze, pořád se to míchá nějak dohromady se třemi poslanci, s paní Nagyovou a s Vojenským zpravodajstvím. Ale nikdo neví, co se děje, proč tedy jsou pánové Rittig a Janoušek někde u vody. Takže musím počítat s tím (pokud by se předmětem policejního zásahu stal i nový nebo staronový ministr), že tato kauza ještě bude mít nějaké následky. A v tom případě by onen ministr končil.

Viz "Ve vládě bych nedělala velké změny, říká Němcová", podtrženo mnou, citováno z:

http://aktualne.centrum.cz/domaci/politika/clanek.phtml?id=783196

K tomu poznámka: V době, kdy M. Němcová uvedla to, co uvedla, to tak ještě nevypadalo. Nevypadá to tak ještě ani v době, kdy píšu tyto řádky (23.6. dopoledne), ale velmi brzy, patrně již v úterý, budeme vidět, že je všechno jinak a jak jinak to je.

Poněkud mě překvapil pokus o analýzu současné situace z pera L. Zaorálka, kterého považuji za jednoho z mála vrcholových politiků, kteří si uchovali schopnost nepovažovat za normální to, co normální není. Nejdříve text článku "Zapomeňte na manželský trojúhelník" na jeho blogu (cituji):

"Proč v této zemi nikdo nemluví o příčinách současné politické krize, která nám udělala tak zničující ostudu po celé Evropě? Příčinou této krize přece není nějaký manželský trojúhelník. Příčinou této krize je způsob, jímž se tady vládlo – mocenský kartel, který musel být živen předraženými zakázkami a úplatky. Žádná z vládních stran tuto skutečnost nijak nereflektuje. Místo toho se mluví o tom, že se pro příště musí víc hlídat policie a žalobci. Samozřejmě, že je nenormální stav, pokud muži v kuklách vtrhávají do státních institucí a odvádějí vrcholové zaměstnance Úřadu vlády a tajných služeb. Je naivní si myslet, že krizi způsobu vládnutí vyřeší třeba i stovky zatčených. Řešením ale určitě nemůže být válka mezi politiky a aparátem justice.

Podivné, že v této zemi politická strana nominuje kandidátku na premiérský post uprostřed hluboké krize a ani ona kandidátka, ani nikdo další z vládních stran nenaznačí, co s touto vážnou situací chce dělat.

Kdyby aspoň uznali, že tady něco zřejmě fungovalo špatně. Kdyby na nich bylo vidět, že si uvědomují, jaká rána je pro politiku, když upadá důvěra v základní instituce státu. Když chtějí vládnout, tak by si aspoň měli položit otázku, jak důvěru v instituce obnovit. Nebo si myslí, že paní Němcová sama několika úsměvy tu situaci změní?

Jeden podstatný důvod k předčasným volbám je ona naprostá neschopnost sebereflexe současných vládních stran, které se chovají jako lapená moucha zmateně poletující v láhvi a které nemají kontrolu ani nad sebou samými, natož aby se jim svěřila správa státu v tak nedobré situaci.

Pokud nemají pole veřejné debaty ovládnout ti, kteří budou slibovat, že nahází všechny vládnoucí politiky do Vltavy, tak se musí mluvit o tom, co se dá konkrétně udělat, aby se podobná situace neopakovala.

Potřebujeme kvalitní zákon o státní službě - ne to nedochudče, které předkládá současná vláda. Potom potřebujeme začít budovat stabilní a na odchodech či příchodech politiků do určité míry nezávislou státní správu. Potřebujeme nový zákon o finanční kontrole. Opět – ne ten, který předkládá Miroslav Kalousek a který má jen posílit moc ministerstva financí a kontrolu založit na svévolném rozhodování, kdo se mi líbí a kdo ne. Potřebujeme kvalitní podobu zákona o veřejných zakázkách - ne ten, který schválila vláda a ze kterého si poctiví starostové trhají vlasy, protože postihuje hlouposti a byrokratické chyby, ale není schopen zabránit únikům v miliardách.

Předčasné volby by měly být také výzvou k debatě o těchto věcech. V ní by se ukázalo, kdo si uvědomuje, co se tady stalo a je schopen pomoci najít z této krize cestu."

Podtrženo mnou, citováno z:

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/lubomir-zaoralek.php

Chtělo by to podstatně přesnější analýzu. Pohled prezentovaný v Zaorálkově článku je dost na povrchu a může to vést ke zjednodušenému pohledu na to, s čím se setkávají ti, co propletence vztahů rozplétají, jaká úskalí na ně čekají a jak jim pomoci. Míra, ve které struktury založené na vzájemném krytí prorostly institucionální systém, je mnohem větší, než si snad i on dovede představit. A není to jen lokální problém. To, že se M. Němcové jeví situace tak, že "pořád se to míchá nějak dohromady", to chápu. Nepřipustí si, kam až to stávající vláda dovedla. Ale L. Zaorálek by měl vidět více pod pokličku.

Proto považuji za velmi a velmi důležité využít současnou situaci ke zdokonalení teorie na základě přímé interakce konceptu a nástrojů, kterými disponuje, s realitou. K tomu viz následující článek na mém blogu, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/371-o-co-dnes-jde-a-co-lze-ovlivnit.html

Budu vděčný těm, co ho přečtou a návazně mi pomohou. Zde je v plném znění (mezitím k němu přibyly významné komentáře, o kterých budu pravidelně informovat v rámci tohoto seriálu):

O co dnes jde a co lze ovlivnit

21. červen 2013

(Jako podtitulek bych dal: V čem potřebuji pomoci, jak a proč)

Dlouhou dobu se v určitých sférách považovalo za normální to, co normální není. Bezprostředně to souviselo s fungováním a vývojem struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad. Mezi těmito strukturami vznikají jádra vyjednávání vlivu (rozdělení "teritorií" a výnosů z nich, rozhodování o způsobu reagování na indiskrece, koordinování aktivit při uplatňování vlivu). Vyjednávání vlivu se řídí globálně sdíleným a lokálně modifikovaným základním ideovým paradigmatem. Pokud lze něco pozitivního dosáhnout, tak právě určitého posunu současného základního ideového paradigmatu, které je se přežilo a selhává. V této oblasti může dojít k určitým pozitivním změnám a tyto změny můžeme podstatným způsobem ovlivnit. Taková příležitost se v dějinách nenaskýtá tak často. K tomu je ovšem potřeba mít dobrý teoretický koncept. V našem případě (zde a nyní) je mimořádně významné mít dobře popsán formou konceptu, příp. i modelu fenomén skupinové konformity (omezenosti). Pro zdokonalení tohoto konceptu nabízí současný vývoj řadu podnětů. Mj. i učebnicově průzračnými ilustracemi toho, jak tento fenomén ovlivňuje chování lidí, a to i těch v nejvyšších státních pozicích. Pokusím se o to nejbližších dnech (doufám, že i s pomocí těch, co občas zavítají na můj blog).

Jeden z příkladů:

K tomu formou komentáře k článku "Obávám se o duševní zdraví premiéra Nečase", viz:

http://radimvalencik.pise.cz/348-komentare.html

jsem se pokusil dát některé podněty a vhodně mě doplnil, zejména pokud jde o prameny popisující uvedený jev bloger (jak se sám označuje) jezevec-mrzout:

Informace k lepšímu pochopení pohnutek vládních činitelů a poslanců:

http://elyna.wz.cz/index.htm

http://vimeo.com/40997949      (Hadi v oblecích, heslo fhmovie)

http://www.youtube.com/watch?v=vZSjJ4QKjls           (Koukolík, Vzpoura deprivantů)

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/radkin-honzak.php?itemid=17940&fb_ref=article-bottom&fb_source%20=group                               (Portrét psychopata)

V rámci seriálu Teorie her jako bojové umění jsem se rovněž touto problematikou několikrát zabýval, viz, např.:

http://radimvalencik.pise.cz/120-thbu-skupinova-konformita-20-1.html

http://radimvalencik.pise.cz/121-thbu-skupinova-konformita-20-2.html

http://radimvalencik.pise.cz/122-thbu-skupinova-konformita-20-3.html

Podle mého názoru je však nutné nejen popsat příslušné psychologické faktory, ale i mechanismy toho, jak může člověk vlivu skupinové konformity (omezenosti) podlehnout, nebo naopak jak se může z tohoto vlivu vymanit.

Úvodní poznámka k vytvoření konceptu na bázi teorie her:

Poprvé jsme se takový koncept pokusili vytvořit s kolegou v článku Petr BUDINSKÝ, Radim VALENČÍK:

"Redistribution Systems and Contextual Games" uveřejněném v časopisu ACTA VŠFS 3/2011, viz:

http://www.vsfs.cz/periodika/acta-2011-03.pdf

(plný text, nejdůležitější schéma je na s. 217).

Dnes již je tento koncept překonán, článek však dobře dokumentuje určitou úroveň poznání.

Stručná charakteristika konceptu, o který jde nyní:

1. Základem je dilema hráče vtaženého či vtahovaného do určité hry, kdy má dvě možnosti:

- Podlehnout skupinové konformitě, považovat za normální to, co normální není.

- Vymanit se z toho, aby skupinové konformitě podlehl.

(Jsou to jeho dvě strategie.)

2. V základní hře proti němu stojí hráč specifického druhu - to, co lze nazvat jádro vyjednávání vlivu vycházejícího z působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (pokud se podaří vytvořit vhodný koncept, umožní to jádro vyjednávání vlivu zviditelnit, odhalit, jak funguje).

3. Základní hra se hraje jako hra s opakování, tj. hráč je příslušnému dilematu vystavován opakovaně, přičemž se mění parametry výplat (otázka je jak a jak tuto změnu výplat popsat).

4. Jádro vyjednávání vlivu, které lze v základní hře považovat za druhého hráče, může hájit setrvačnou pozici a podporovat stávající typ skupinové konformity, nebo reagovat ústupkem na snahu hráče vymanit se z ní a změnit paradigma, na kterém je skupinová konformita založena. Jsou to dvě strategie druhéhohráče.

5. Situaci v každém kole hry můžeme popsat maticí – dva hráči (jeden z mnoha hráčů ve struktuře založené na vzájemném krytí versus jádro vyjednávání vlivu jako druhý hráč); dvě strategie, kterými disponuje každý hráč (neměnit paradigma, na kterém je skupinová konformita založena, změnit paradigma, na kterém je skupinová konformita založena); výplatní matice resp. dvoumatice (výplatu každého hráče při každé kombinaci strategií bude tvořit více složek, které je nutné identifikovat, definovat, popsat a kvantifikovat).

6. Dále je nutné popsat, co a jak se mění, když se hra hraje opakovaně, a jak se mění vnější parametry hry.

7. Kontextem hry je proměna jádra vyjednávání vlivu, kdy za určitých podmínek dojde k výměně těch, kteří se snažili udržet základní ideové paradigma, za ty, kteří jsou nositeli nového paradigmatu.

Čím lepší koncept a případně i model vytvoříme, tím lépe pak budeme moci popsat takové jevy jako:

-Vytváření iluzí o sobě a své nepostradatelnosti v rámci struktury založené na vzájemném krytí.

- Duševní zapouzdřování, kdy člověk postupně ztrácí schopnost vidět alternativní možnosti.

- Přeměna hráče, který je schopen samostatně se rozhodovat ve figurku, se kterou je manipulováno (buď někým a nebo  do svého vidění světa zapouzdřenou skupinou).

- Fenomén původního zaháčkování, kterým je hráč vtažen do hry, ve které se mění ve figurku.

Popis toho, co se odehrává, prostřednictvím aparátu teorie her a prakticky zaměřených konceptů, které z ní vycházejí, umožňuje lépe pochopit roli různých psychických i skupinových faktorů a "nastavit zrcadlo" těm, kteří jsou pod vlivem skupinové konformity (omezenosti). A to jak preventivně (aby se do her, v níž se stávají figurkami, nenechali vtahovat), tak i následně (aby se z takových her dokázali vymanit s co nejmenšími ztrátami). Dnešní dění k tomu poskytuje mimořádnou příležitost.

Velmi uvítám odbornou pomoc (nebo aspoň laické kibicování): Pokusím se nastínit, v jakém směru lze koncept popisující to, co se odehrává, vytvořit, resp. zdokonalit. Připomínky, náměty, úvahy či přímo zdokonalení konceptu či modelu (jak na to jít) prosím dát formou komentáře přímo k tomuto článku. Budu jej průběžně doplňovat tím, co se mně podaří v oblasti teorie dále dosáhnout.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře