THBU Skupinová konformita (20.1)

8. březen 2013 | 06.19 |

THBU Skupinová konformita (20.1)

Proč a jak se skupinově mýlíme? Co má společného módní vlna, oslava celebrit a totální válka?

Úvodní poznámka

Následující díly seriálu navazují na díl (20), ve kterém jsme si ukázali, co je z hlediska teorie her podstatou omylu. Pojednáme o skupinové konformitě a informační kaskádě. Ukážeme si, že i v tomto případě to, co se primárně jeví jako psychické, má hlubší základ ve hrách, které se hrají v určitých komunitách či společenských podmínkách. Celkem jsem od 25.1.2013 uveřejnil na tomto blogu již na 40 dílů seriálů, který doporučuji stáhnout a dle možností si postupně osvojovat teorii her jako bojové umění. Stojí to zato. A postupně se naučíme ještě víc.

Co je to skupinová konformita

Jedním z nejvýznamnějších jevů, s nimiž se můžeme setkat v oblasti skupinového jednání lidí, je konformismus, ochota a někdy i vstřícnost nechat se vmanipulovat do názoru sdíleného ostatními a v návaznosti na to i skupinově (stádně) jednat. (1) Dle slovníku cizích slov je skupinová konformita"přizpůsobování se a podléhání tlaku skupiny na chování, jednání, myšlení a prožívání jednotlivého člena skupiny"

0pt;font-family: "Times New Roman","serif"">. Jedná se o jev blízký tomu, který byl pojmenován groupthink a kterému jsme již věnovali pozornost. O tom, jak může skupinová konformita ovlivnit naše chování, vypovídá následující experiment:

"Pokusný subjekt vstoupil do místnosti, v níž bylo devět křesel uspořádaných do půlkruhu, a byl usazen na předposlední křeslo od konce. Pak přišlo postupně osm dalších lidí a každý zaujal jedno místo. Pokusný subjekt nevěděl, že šlo o statisty smluvené s experimentátorem. Asch (americky psycholog) pak všem ukázal dvě karty. Na první byla jediná čára, na druhé tři různě dlouhé čáry. Pak se jednoho po druhém ptal, která ze tří čar byla stejně dlouhá jako čára z první karty. Nebyl to těžký test a odpověď byla jednoduchá, protože délky čar se lišily o plné dva palce.
Jenže pokusná osoba odpovídala až jako osmá, tedy poté, co své mínění nahlas vyslovilo sedm lidí. A ti si k velkému překvapení zkoumaného nejen zvolili jinou čáru, ale dokonce se na ní shodli. Viděl tak na vlastní oči něco jiného, než co vidělo sedm cizích lidí. Čemu má věřit? Při dvanácti sezeních z osmnácti se zkoumaní rozhodli pro většinový názor a označili nesprávnou čáru. Když se jich pak Asch ptal, zda je ovlivnily odpovědi ostatních, většinou tvrdili, že ne! Lidé se nejen přizpůsobili, ale dokonce upřímně změnili svá přesvědčení."
Viz:

http://psychologie.doktorka.cz/muze-snad-milion-lidi/

Protože se tímto příkladem budeme dále pracovat, ukážeme si podobný obrázek, jaký na vlastní oči viděla osoba, s níž probíhal experiment.

Obrázek 1:Se skupinovým konformismem se setkáváme na každém kroku. Příkladem je móda, uctívaní celebrit či vůdců, přejímání fám (i těch nejnesmyslnějších) apod. Drastickým, ale bohužel hodně výmluvným příkladem krajní skupinové konformity je vyhlášení "totální války za konečné vítězství" J. Goebbelsem 18. února 1943, kdy rozjásal speciálně vybrané publikum - následně pak v konečné vítězství téměř až do posledního dne války věřila až nepochopitelně velká část německého obyvatelstva. Dnes máme podobný příklad v podobě Severní Koreji. S mírnějšími formami se setkáváme i v politice vyspělých zemí. Jedním z typických příkladů cíleného zneužití skupinové konformity ve vyspělých zemích - a to "podle pravidel demokracie" a při "uskutečňování vrcholného aktu demokracie", tj. voleb - bývá zveřejňování volebních preferencí. Některé projevy skupinové konformity si uvědomujeme a ptáme se: Proč všichni tak blbnou? Proč jsme takové ovce? Jak to, že jsme národ plný debilů?

Úloha k zamyšlení 1(20.1):

Uveďte některé příklady skupinové konformity.

Úloha k zamyšlení 2(20.1):

Jak vysvětlit fenomén skupinové konformity?

Pět standardních vysvětlení:

1. Ti, co vybočují ze skupinové konformity, jsou trestáni.

2. Kdo se řídí skupinovou konformitou, může počítat s odměnou či výhodou, příp. se vyhne nebezpečí.

3. Lidé spontánně preferují činnosti, které provádějí i ostatní.

4. Realita se někdy jeví jinak, než jaká je - stačí, když několik osob dospěje k mylnému závěru, ostatní se pak přidají.

5. Ti, co se rozhodují první, mají největší autoritu, kterou ostatní uznávají a jejich názor tudíž sdílejí.

Úloha k zamyšlení 3(20.1):

Kterému z uvedených vysvětlení dáváte přednost?

Úloha k zamyšlení 4(20.1):

Jaké jsou slabiny jednotlivých vysvětlení?

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: THBU Skupinová konformita (20.1) strigi 08. 03. 2013 - 22:57
RE(2x): THBU Skupinová konformita (20.1) radimvalencik 09. 03. 2013 - 06:39