THBU Skupinová konformita (20.2)

9. březen 2013 | 06.33 |

THBU Skupinová konformita (20.2)

Názor skupiny si necháme vnutit z obavy před trestem, v očekávání výhody, nebo z jiných důvodů?

Úvodní poznámka:

Celkem jsem od 25.1.2013 uveřejnil na tomto blogu již na 40 dílů seriálů, který doporučuji stáhnout a dle možností si postupně osvojovat teorii her jako bojové umění. Stojí to zato. A postupně se naučíme ještě víc.

V předcházejícím dílu jsme uvedli pět standardních vysvětlení skupinové konformity. Připomeňme si je:

1. Ti, co vybočují ze skupinové konformity, jsou trestáni.

2. Kdo se řídí skupinovou konformitou, může počítat s odměnou či výhodou, příp. se vyhne nebezpečí.

3. Lidé spontánně preferují činnosti, které provádějí i ostatní.

4. Realita se někdy jeví jinak, než jaká je - stačí, když několik osob dospěje k mylnému závěru, ostatní se pak přidají.

0pt;font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"">5. Ti, co se rozhodují první, mají největší autoritu, kterou ostatní uznávají a jejich názor tudíž sdílejí.

Podívejme se nyní, proč žádné z nich není dostatečné (i když každé samozřejmě určitý moment reality postihuje). Tím současně dáme odpověď na otázky k zamyšlení 3(20.1) a 4(20.1):

Ad 1. Existuje řada případů skupinové konformity, kdy nedochází k žádným sankcím. Ale i tam, kde k sankcím dochází, tím nevysvětlíme, proč názor přejímáme. Pokud např. během tzv. "totální války" byli tvrdě trestáni ti, co pochybovali o "konečném vítězství", očekávali bychom spíše to, že si ostatní alespoň budou myslet svoje a ne přejímat to, co jim vnucovala propaganda.

Ad 2. Skupinová konformita může v některých případech přinášet výhody, nicméně by se dalo očekávat, že budeme ostražití vůči případným ztrátám, které nám může přinést. Skupinová konformita se však vyznačuje velmi intenzivním potlačením naší přirozené ostražitosti, potlačením pochybností vyplývajících z konfrontace vlastního názoru, vlastní zkušenosti, vlastního vidění reality apod. se skupinovým.

Ad 3. Lidé nepochybně spontánně preferují činnosti, které provádějí i ostatní. Odkud se však bere ochota preferovat společně prováděné činnosti i za cenu ztráty ostražitosti vůči různým nebezpečím, která z toho mohou vyplývat?

Ad 4. Realita se někdy jeví jinak, proč však ostatní nechají umlčet hlas těch, co na nebezpečí vyplývající ze skupinové konformity upozorňují?

Ad 5. Není pravda, že je vždy naslouchán hlas těch prvních. A není ani pravda, že ti první, co přijdou s určitým názorem, jsou bráni jako autorita.

Zkrátka - žádné z vysvětlení není dostatečné. Třeba z hlediska několik tisíc let staré a velmi dobře známé epizody vrcholného aktu Trojské války:

"Když nastal den, Trójané viděli hořící řecký tábor, žádné lodě v dohledu a na pláni před městem obrovského dřevěného koně. A hned se objevily dva názory - nechat být, nebo vtáhnout do města. Odysseův plán podpořil Řek Sinón, který Trójanům namlouval důvody pro, na druhé straně věštkyně Kassandra, která tvrdila, že uvnitř koně jsou ozbrojenci (opět jí nikdo nevěřil) a věštec Láokoón, který silně varoval a pronesl slova o nedůvěře Řekům (Danaům), i když přinášejí dary - odtud rčení Danajský dar. Nikdo na věštce nedbal, navíc na Láokoóna poslali bohové dva silné jedovaté hady, kteří jeho a dva jeho syny na místě zardousili. Trójané z toho vycítili přízeň bohů a koně pracně dostali do města, i když k tomu museli pobořit bránu. Potom oslavovali konec války."

http://cs.wikipedia.org/wiki/Epeios

Všimněme si - úplná ztráta jakýchkoli pochybností a úplně opačná reakce na to, co by za normální situace mělo pochybnosti vyvolat, nikoli uklidnit.

Vysvětlení skupinové konformity prostřednictvím informační kaskády

Americký ekonom D. Hirshleifer

http://en.wikipedia.org/wiki/David_Hirshleifer

a jeho kolegové navrhují k vysvětlení hypotézu informační kaskády. Podle této hypotézy vycházíme při rozhodování ze dvou zdrojů informací:

- Vlastního názoru.

- Názoru ostatních.

"Milion návštěvníků se při posuzování filmu nemůže mýlit, i kdyby námět vypadal úplně pitomě. Hlavním problémem informačních kaskád je, že nakonec mohou slepí vést slepé. Kdyby se většina lidí nechala ve svém názoru ovlivnit ostatními, mohly by se mýlit celé miliony. V tom spočívá zmatečnost argumentu, že na náboženství musí něco být, protože se jím po tisíce let řídila většina lidí. Většina lidí se jednoduše nechala ovlivnit, protože se nechali ovlivnit i jejich předkové. S tím souvisí zajímavý rys lidské stádnosti, který dokáže vysvětlit jen Hirshleiferova teorie: naše módní výstřelky jsou totiž nejen nápadné, ale i velmi nestálé. Stačí jen náznak nové informace a všichni prchají od staré módy a začínají vyznávat novou. Díky posedlosti módou pak vypadáme jako hlupáci, kteří jako gumové míčky skáčou od jedné posedlosti ke druhé, poháněni jen rozmary informačních kaskád... Soudržnost skupiny zaručovaná konformismem je cennou zbraní ve světě, kde skupina musí vystupovat jako jeden muž, aby obstála v soutěži s jinými skupinami. Nezáleží na tom, jak nesmyslné znaky skupinu charakterizují, hlavně že se s nimi ztotožní všichni její členové."

Citovaná pasáž je tak výmluvná, že jsem si ji dovolil přebrat z

http://psychologie.doktorka.cz/muze-snad-milion-lidi/

a doplnit mým oblíbeným obrazem, který skupinovou konformitu ilustruje naprosto přesně a cynicky, že snad lépe to ani nejde (vždy jsem si přál vidět ten obraz v originále, nejvíce ze všech, ale zatím se mi to nepodařilo):


Jakkoli se zdá být Hirshleiferovo vysvětlení nejúplnější, není zcela uspokojivé. Nedává odpověď přinejmenším na následující otázky:

- Proč ztrácíme ostražitost před možnými riziky podřízení vlastního názoru skupinovému?

- Proč aktivně odmítáme ty, kteří na tato rizika upozorňují?

- Co je prvním impulsem k tomu, že ztrácíme ostražitost a že podlehneme právě tomu a ne opačnému názoru?

Úloha k zamyšlení 1(20.2):

Pokuste se na výše uvedené otázky odpovědět před zveřejněním dalšího pokračování.

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře