(71.14) Hra: Co přinesl 14.6.2013 - Superaféra II

18. červen 2013 | 08.00 |

Den 14.6.2013 přinesl záplavu faktů, vztahujících se k superaféře, postojů hlavních aktérů, komentářů a rozborů ze strany více či méně zúčastněných a pozorovatelů. To nejdůležitější, co potvrzuje existenci struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, ukazuje jejich významnou úlohu v životě společnosti, umožňuje nahlédnout do toho, jakou roli hrají jádra vyjednávání vlivu těchto struktur i jak probíhá proměna základního ideového paradigmatu se nejkoncentrovaněji projevilo v "siláckém" vystoupení P. Nečase, kterým reagoval na fakta přednesená pracovníky ÚOOZ vrchním státním zastupcem.

Připomeňme si, co uvedl vrchní státní zástupce v Olomouci I. Ištván ve svém vystoupení uvedl, cituji z on-line zpravodajství ČT 24, viz:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/231249-policie-nagyova-si-mela-objednat-sledovani-necasovy-zeny/#articleOnlineReport

"Trestní řízení se týká dvou skutků, u prvního je podstatou stíhaného jednání, že fyzická osoba zaměstnaná na Úřadu vlády bez zákonného zmocnění žádala po Vojenském zpravodajství informace, které jsou mimo zákonnou působnost Vojenského zpravodajství. Jeho pracovníci vyhověli a došlo ke sledování fyzických osob bez souhlasu ministra obrany. Informace z této činnosti byly předány oné pracovnici Úřadu vlády přesto, že zákon ukládá, aby takovéto informace byly oprávněným žadatelům předány pouze cestou příslušného ministra, tedy ministra obrany.

Pracovnice Úřadu vlády je obviněna z organizování zneužití pravomoci úřední osoby, dva pracovníci Vojenského zpravodajství jsou obviněni ze zneužití pravomoci.

V druhém případě bylo u tří bývalých poslanců ČR zjištěno, že konali ve vztahu ke konkrétnímu hlasování zákona až poté, co jim s největší pravděpodobností bylo přislíbeno, na co neměli nárok.

Jednání bývalých poslanců i zprostředkovatelů výhody, která měla vést ke vzdání se mandátu, jsou obviněni z nabízení a přijetí úplatku." (Kráceno.)

A na toto P. Nečas sdělí toto (rovněž cituji z on-line zpravodajství ČT 24):

" V tuto chvíli je do sebe mediálně spleteno několik věcí. Na jedné straně příběh pánů Janouška a Rittiga, druhým je příběh Vojenského zpravodajství, třetím pánů poslanců Fuksy, Šnajdra a Tluchoře.

Bývalí poslanci využili svého ústavního práva, tento krok je nyní kriminalizován.

Bývalí poslanci ODS zamezili pádu vlády, zachovali se loajálně vůči své straně. Naše strana jim za to dala najevo, že s nimi i nadále počítá. Je-li kriminalizován tento postup, nakročili jsme ke konci stranické politiky v ČR. Něco jiného by bylo, kdyby se jednalo o konkrétní částky, ale standardní politická dohoda, chcete-li "deal", by neměla být kriminalizována.

Výzvy k odstoupení, kterými budu nyní bohatě oblažován ze strany opozice, nevyslyším." (Kráceno.)

Po jeho vystoupení většina poslanců ODS a někteří i z TOP zatleskali. Přitom právě v tu chvíli bylo zřejmé, že P. Nečas skončil.

Mj. právě toto vystoupení a jeho odměnění potleskem vedlo k tomu, že se poslanec J. Šlégr (bývalý hokejový reprezentant) veřejně vzdal mandátu. P. Nečas a někteří ostatní poslanci vůbec nepochopili, o co jde. Považovali to za normální. Považovali za normální, to, co normální není.

Vícekrát jsem zdůraznil (a považuji to za fenomén, který je velmi podstatný), že hry spojené s vytvářením, konkurencí, prorůstáním a genezí struktur založených na vzájemném krytí vedou k tomu, že ti, co jsou do těchto her vtahování, se stále více stávají figurami v těchto hrách, dochází k zablokování jejich psychiky, podléhají skupinové konformitě (groupthink).  Proto jsem se v rámci seriálu Teorie her jako bojové umění touto problematikou mnohokrát zabýval, viz, např.:

http://radimvalencik.pise.cz/120-thbu-skupinova-konformita-20-1.html

http://radimvalencik.pise.cz/121-thbu-skupinova-konformita-20-2.html

http://radimvalencik.pise.cz/122-thbu-skupinova-konformita-20-3.html

Jak si hry vytvářejí své figurky? – Takto sice zjednodušeně, ale výstižně formulované téma považuji nadále za velmi významné. To, že se člověk mění ve figurku, není dáno jen jeho psychickými vlastnostmi. Je to dáno i "silou" hry, která si vhodné kandidáty vybírá a dotváří. K podrobnějšímu rozboru tohoto zajímavého fenoménu budeme mít ještě dost příležitostí.

P. Nečas to svým vystoupením ilustroval výše uvedené tak názorně a v čisté podobě, že to může vejít do učebnic. A také vejde a nebude to tak dlouho trvat.

P. Nečasovi vůbec nedošlo, že považuje za normální privatizaci veřejné služby typu zpravodajství (a že tím vznikly státu přímé miliardové škody a nepřímé ještě větší), a to z důvodů naprosto absurdních či perverzních (sledování sokyně jeho milenkou, přičemž touto sokyní byla jeho manželka, se kterou se rozváděl). To je rozkrádání státu v té nejperverznější podobě.

P. Nečasovi vůbec nedošlo, že v případě tří bývalých poslanců ODS šlo o korupci nejhoršího typu. Korupci, která otevřela cestu k majetkové změně spojené s předem připraveným rozkrádáním obrovského majetku. V této souvislosti považuji za potřebné připomenout stanovisko ústavního soudce J. Musila:

"Dále je notoricky známo, že právě v době, kdy měl být Senátem vrácený zákon znovu projednáván v Poslanecké sněmovně, dali tři koaliční poslanci (Petr Tluchoř, Marek Šnajdr, Ivan Fuksa) najevo, že nehodlají v poslanecké sněmovně podpořit vládu, což by za daného rozložení politických sil mohlo znamenat, že nemusí být přijat ani tento návrh zákona. Tito poslanci se dne 7. 11. 2012 vzdali poslaneckého mandátu (viz stenografický záznam) a byli téhož dne vystřídáni třemi náhradníky, kteří projevili vládě podporu. Tito tři noví poslanci hlasovali následujícího dne 8. 11. 2012 pro přijetí zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi. Kuriózní je, že jeden z těchto "náhradních" poslanců (Roman Pekárek) byl v době vzniku poslaneckého mandátu a v době hlasování o přijetí zákona již nepravomocně odsouzen trestním soudem za dříve spáchaný trestný čin úplatkářství k šestiletému vězení a krátce poté nastoupil do výkonu trestu. O některých odstoupivších poslancích byly v médiích zveřejněny informace, že po svém odchodu z Poslanecké sněmovny byli jmenováni do správních rad obchodních společností se státní účastí." (Podtrženo mnou.)

Celé viz: http://radimvalencik.pise.cz/326-71-4-hra-co-prinesl-4-6-2013.html

(Teorie se nám pěkně potvrzuje, její parametry kalibrují a vývoj se řítí dál v duchu řecké tragédie.)

Za zmínku stojí ještě následující část vystoupení P. Nečase: "V tuto chvíli je do sebe mediálně spleteno několik věcí." – Potvrzuje, že nebyl schopen reflexe toho, jaký propletenec vztahů struktury založené na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad vytvářejí, jak prorostly celý institucionální systém a jak jsou diverzifikovány.

To, že P. Nečas a jeho ODS se naprosto znemožnili a jsou mimo, bylo zřejmé již 13.6.2013. Bylo jasné, že P. Nečas již bude dělat chybu za chybou a zamotávat se stále do sítě lží a nepochopení toho, o co jde. Dost překvapivě a pro něj zbytečně do toho spadl i V. Klaus svým vyjádřením.Hlavní otázkou se tak staly postoje TOP a zejména protřelého (to myslím jako lichotku, nikoli pejorativně) M. Kalouska. Je hráčem, který hraje hru, nebo jen figurkou ve hrách?

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 3.33 (3x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře