(71.13) Hra: Co přinesl 13.6.2013 - Superaféra I

17. červen 2013 | 06.57 |

Den 13.6.2013 už bude navždy spojován s odstartování superaféry, která otřásla nejen vládou, ale po které už bude naše vidění světa jiné. Netušil jsem, že život tak brzy, tak jednoznačně a v takové míře průkaznosti potvrdí teorii a s ní spojené "čtecí prizma", které vycházejí z předpokladuexistence a role struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, role jader vyjednávání vlivu těchto struktur, základního ideového paradigmatu a začínající proměně tohoto paradigmatu i jeho alternativách.

Z hlediska rozvoje teorie jsme nyní v obdobné situaci, jako vědci, když zjistili, že jádro atomu je dělitelné (tomu odpovídá to, že existence struktur založených na vzájemném krytí se potvrdila), začali vytvářet první koncepty toho, jak by mohlo vypadat (je dána určitá představa o tom, jak fungují jádra vyjednávání vlivu) a existují i experimentální nástroje, kterými lze ověřovat, nakolik se model shoduje s realitou (možnost "v přímém přenosu" sledovat rozsáhlou policejní akci, reakce politiků, medií, veřejnosti).

Sledovat, jak byla postupně objevována struktura atomu od tzv. Thomsonova "pudingového modelu" až k současnosti, je i pro laika velmi zajímavé a pro odborníka z libovolného oboru metodologicky velmi poučné. Teď máme velkou příležitost být u toho, pokud se týká "dešifrování" společenské reality (máme již základ v podobě "čtecího modelu", resp. "čtecího prizmatu" a můžeme teoretické předpovědi a představy porovnávat se sledováním toho, co se děje). Proto pro ty, co nejsou odborníky v oblasti fyziky elementárních částic, uvádím snadno dostupné zdroje, pomocí kterých si mohou udělat dostatečnou představu o tom, jak to tehdy proběhlo ve fyzice:

http://www.cez.cz/edee/content/microsites/nuklearni/k12.htm

http://fyzika.jreichl.com/main.article/view/710-objev-atomoveho-jadra

http://cs.wikipedia.org/wiki/Thomson%C5%AFv_model_atomu

http://cs.wikipedia.org/wiki/Bohr%C5%AFv_model_atomu

Ten, kdo si přečte sérii materiálů (publikovanou v rámci seriálu Teorie her jako bojové umění), kterou jsem začal zveřejňovat od 1.

6. každý den, viz

http://radimvalencik.pise.cz/311-70-4-3-hra-odkud-kam-jdu-a-kam-se-snazim-dojit.html

(a další pokračování) s plným vědomím toho, že se to, co píšu se buď potvrdí v dohledné době, nebo si mohu udělat ostudu (jak jsem napsal 31.5., viz

http://radimvalencik.pise.cz/318-71-1-hra-co-prinesl-1-6-2013.html

nemůže popřít, jak tentokrát teorie "zapracovala" (i když, znovu zdůrazňuji, nečekal jsem, že se potvrdí tak brzy a tak průkazně). Nedá mně to, ocituji sám sebe a připomenu závěr článku z 31.5.:

"Ještě k otázce rizik, resp. odvahy pustit se do tak otevřeného výkladu toho, co se děje, a riskovat tím ostudu, že budu "úplně mimo" a udělám si ostudu. To sice hrozí, ale hypotézu o tom, že existují společenské fenomény, které jsem pojmenoval, že spolu souvisejí tak, jak jsem popsal, a že právě v současné době začíná proměna základního ideového paradigma ve směru a možných alternativách, tak, jak jsem se k této otázce vyjádřil, považuji za velmi blízkou realitě. Natolik pravděpodobnou, že předpokládám, že důkazy o její podloženosti a nakonec i pravdivosti bude možné přinášet každý den. Jinak řešeno - váhal jsem zhruba rok, než jsem se k ucelené a průběžně aktualizované prezentaci odvážil. Před tím jsem zkoušel, nakolik se predikce přibližují realitě. Uvidíme, co přinesou nejbližší dny."

Protože budu komentovat z hlediska vztahu teorie (postupně upřesňované a kalibrované) a reality (která se bude patrně dramaticky vyvíjet) to, co se odehrává, většinou ani ne s jednodenním odstupem, ale uveřejňovat až se čtyřdenním, budu věnovat pozornost především tomu, co je zajímavé z hlediska teorie, nikoli samotného politického dění. V tomto smyslu nastolil první den super aféry zejména tyto otázky:

1. Bylo to, co se začalo odehrávat, na objednávku ještě vlivnějších a skrytějších struktur, které potřebovaly vyčistit prostor v nižších patrech či mezi konkurenty?

K tomu poznámka:

(První den aféry se objevily spekulace, že za vším stojí TOP, protože té se to nejvíc hodí.)

2. Bylo to pokus o institucionální očistu těmi, co toho už dlouhou dobu, jak se říká, "měli dost" a našli k tomu dost síly, odhodlání i kvalifikovanosti?

Na základě toho, jak to po prvním dnu vypadalo, je možné říci:

- Nebylo to na nějakou konkrétní objednávku z pozice mocnějších a konkurenčních struktur, protože rozsah toho, co bylo odstartováno, nikdo předem již není schopen odhadnout. Jsou spuštěny mechanismy a jimi vyvolané hry, které již není snadné ovlivnit, usměrnit, kontrolovat (tím zajímavější pro teorii, její ověřování a kalibraci parametrů, které uvažuje).

- Spuštění superaféry (to znamená odbourání řady bloků) mohly politické a jiné rozmíšky ovlivnit (třeba i střety na radnici, např. pro TOP neuvěřitelně drzé reakce P. Béma viz např.

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/pavel-bem.php?itemid=20183

apod. i další vlivy, hovoří se např. o tom, že šlo o trest za prodej citlivých informací z NATO). Ale to vedlo jen k tomu, že se otevíral prostot pro akci "zdola", jejíž hlavní motivace vycházela nikoli z nadřazeného jádra vyjednávání vlivu.

- Prostor, který se uvolní, bude obsazován jinými a vlivnějším strukturami založeným na vzájemném krytí – vakuum v této oblasti neexistuje. Nicméně bude docházet k výrazným proměnám jader vyjednávání vlivu a zejména základního ideového paradigmatu těchto jader (což jsem popsal v předcházejících dílech seriálu). Právě v této oblasti mohou teorie i každý, kdo si ji osvojí, podstatným způsobem přispět k omezení vlivu struktur založených na vzájemném krytí a otevření prostoru pro vzestupný vývoj.

Poznámka: Pod vzestupným vývojem mám na mysli vývoj směrem ke společnosti založené na produktivních službách, viz např.:

http://radimvalencik.pise.cz/259-58-5-hra-jak-a-proc-diskutujeme.html

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: (71.13) Hra: Co přinesl 13.6.2013 - Superaféra I prof. j. kestner 17. 06. 2013 - 18:09