REFORMY (298) Knihová: HC strategie/1

24. listopad 2015 | 07.00 |

V návaznosti na přípravu 18. ročníku vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání a přípravu monografie "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb" uveřejňuji na pokračování podnětný příspěvek L. Knihové. Ke konferenci, která se rychle blíží (bude 28.11.2015, zájemci jsou srdečně zváni) uveřejňuji formou odkazů nejdůležitější údaje:

REFORMY (203) Informace o konferenci LK 2015

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2637-reformy-203-informace-o-konferenci-lk-2015.html

REFORMY (99) Odkaz na monografii

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2316-reformy-99-odkaz-na-monografii.html

(První část – abstrakt, úvod, aktuálnost tématu, literatura)

HC strategie pro období turbulentních změn – I. část

Šťastný a spokojený zaměstnanec jako hybná síla rozvoje strategie lidského kapitálu

Ladislava Knihová

Abstrakt

Cílem tohoto příspěvku je poukázat na skutečnost, jak organizace může mnohonásobně zvýšit svou prosperitu, dramaticky zlepšit svou image a získat skvělé renomé díky motivovaným, aktivně zapojeným a šťastným zaměstnancům. V obecnější rovině si příspěvek klade za cíl přispět pohledem zahraničních odborníků do diskuse na téma promyšleného investování do lidského kapitálu v souladu s aktuálními trendy i budoucími potřebami naší společnosti.
V hledáčku zájmu je šťastný a spokojený zaměstnanec na motivujícím pracovišti jako hybná síla rozvoje strategie lidského kapitálu v období turbulentních změn.

Klíčová slova: strategie lidského kapitálu, zapojení zaměstnance, human resources, šťastný zaměstnanec, šťastné pracoviště, fluktuace.

JEL: J24, L26

Úvod

Stalo se již zvykem, že se snažíme do budoucnosti nahlížet prizmatem různorodých scénářů
a pečlivě zvažovat všechna pro et contra. Demografické posuny, ekonomické prognózy či politická nestabilita - to vše představuje bližší či vzdálenějšíhrozby, které jsou tím reálnější, čím věrněji si je dokážeme představit. Snad jen technologické inovace v sobě skrývají příslib okouzlení nad dalším důkazy lidského umu, i když jakkoliv reálná 3D tiskárna je stále spíše předmětem ze světa science fiction. Při vědomí omezení naší vlastní fantazie se nabízí myšlenka, zda je vůbec možné vytvořit si představu byť jen o nejbližší budoucnosti
a odpovědět na otázku, proč jsou investice do lidského kapitálu zásadní, je-li budoucnost tak nejistá.

Aktuálnost tématu v odborné literatuře

V posledních několika letech reagují mnozí autoři na problematiku týkající se získávání talentovaných zaměstnanců, budování efektivních pracovních týmů, motivace zaměstnanců či péče o jejich vzdělávání a kariérní růst. Jedná se např. o dnes již klasickou publikaci, kterou napsal Shaw Achor pod názvem The Happiness Advantage: The Seven Principles of Positive Psychology That Fuel Success and Performance at Work (2010) či dílo H. Sterwarta The Happy Manifesto (2011), který se zabývá myšlenkou vytváření šťastného pracovního prostředí a přináší 80 nápadů, jak toho dosáhnout. Podobnou problematikou se zabývá též autorka J. Clow ve své monografii The Work Revolution: Freedom and Excellence for All (2012).

Jednou z nejnovějších publikací věnovaných problematice lidského kapitálu je monografie autorské dvojice Jack J. PHILLIPS a Patricia P. PHILLIPS. High-impact human capital strategy: addressing the 12 major challenges today's organizations face (2015), která identifikuje nejnovější trendy v této oblasti a analyzuje výzvy, které stojí před pracovníky HR oddělení firem. S nejnovějšími myšlenkami na problematiku firemního vzdělávání, které je významnou součástí práce HR odborníků, se můžeme seznámit v nedávno vydané publikaci The Learning Challenge: Dealing with Technology, Innovation and Change in Learning and Development (2015), jejíž autorem je guru v oblasti vzdělávání Nigel Paine.

Lhostejnou k této problematice nezůstává ani odborně zaměřená blogosféra a reagují na ni blogeři prestižních jmen i nováčci, mezi něž patří i mladá autorka Elinor Schmitz-Jansen (9 benefits of having happy employees. Happy: Serious learning [online]. UK: Happy, 2015, 2015 [cit. 2015-11-05]. Dostupné z: http://www.happy.co.uk/9-benefits-of-having-happy-employees/), která se ve svém výzkumu zabývá otázkou, jaké výhody přinášejí šťastní zaměstnanci pro svého zaměstnavatele.

Z českých autorů je vhodné uvést i vyhledávanou autorku Soňu Hermochovou a její publikaci Teambuilding (2006) s explicitním vysvětlením zákonitostí fungování týmů.

(Pokračování)

Použitá literatura:

ACHOR, Shawn. The happiness advantage: the seven principles of positive psychology that fuel success and performance at work. 1st ed. New York: Broadway Books, c2010, ix, 236 p. ISBN 978-030-7591-548.

CLOW, Julie. The Work Revolution: Freedom and Excellence for All. Chichester: Viley, 2012. ISBN 978-1118172056.

HERMOCHOVÁ, Soňa. Teambuilding. Vyd. 1. Praha: Grada, 2006, 113 s. ISBN 80-247-1155-9.

PAINE, Nigel. The Learning Challenge: Dealing with Technology, Innovation and Change in Learning and Development. 1st edition. UK/USA: Kogan Page, 2014, 192 s. ISBN 978-0749471255.

PHILLIPS, Jack J a Patricia Pulliam PHILLIPS. High-impact human capital strategy: addressing the 12 major challenges today's organizations face. 1st edition. New York: AMACOM, American Management Association, 2015, 293 s. ISBN 978-0814436066.

STEWART, Henry. The happy manifesto: make your organization a great workplace. 1st edition. Philadelphia: Kogan Page, 2013, 145 s. ISBN 978-074-9467-524.

Elektronické zdroje:

9 benefits of having happy employees. Happy: Serious learning [online]. UK: Happy, 2015, 2015 [cit. 2015-11-05]. Dostupné z: http://www.happy.co.uk/9-benefits-of-having-happy-employees/

State of the Global Workplace: Employee Engagement Insights for Business Learders Worldwide. (IHRIM): The International Association for Human Resource Information Management [online]. 2013 [cit. 2015-10-10]. Dostupné z: http://ihrim.org/Pubonline/Wire/Dec13/GlobalWorkplaceReport_2013.pdf

The Happy Manifesto: 10 Steps to a Great Workplace. Happy: Serious learning [online]. UK: Happy, 2015, 2015 [cit. 2015-11-05]. Dostupné z: http:/www.happy.co.uk/the-happy-manifesto-10-steps-to-a-great-workplace/

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář