Hraje se hra TITANIC? Je čas odpovědět

3. září 2015 | 13.42 |

Právě teď se nabídla jedna z příležitostí provést experimentální ověření toho, zda se hraje hra typu "Titanic". Mám na mysli následující: "čeští policisté v úterý v noci zadrželi na břeclavském nádraží asi 200 uprchlíků a označovali je čísly na rukou, pobouřila mezinárodní aktivisty a novináře", viz:

http://zpravy.idnes.cz/cisla-na-rukou-uprchliku-pobourila-aktivisty-fot-/zahranicni.aspx?c=A150902_140434_zahranicni_san

**

Podstata hry typu "Titanic" a možnost jejího ověření

O tom, jak zpráva zanikla a jak ji media rozšířila později. Nejdříve širší kontext. Před několika málo dny jsem uveřejnil sérii článků, v nichž si (společně s kolegou J. Mertlem) klademe otázku, zda se v současné době u nás i v globálním měřítku hraje hra typu "Titanic". Připomenu zjednodušenou charakteristiku této hry:

V případě, kdy vznikne situace, za které nemohou přežít všichni, řeší ti, kteří mají informace a kompetence následující dilema: Snažit se o společnou záchranu, resp.

minimalizovat ztráty, nebo maximalizovat počet těch, které zbavíme šance na přežití, abychom zvýšili šanci na vlastní přežití?

Uvedená série článků vychází z podkladových materiálů na jednu vědeckou konferenci, která se bude konat na začátku příštího roku. V připravovaném článku se zabýváme otázkou, jak experimentálně prověřit, zda se tato hra v současné době hraje a jakou má váhu. Zde jsou odkazy na celou sérii:

http://radimvalencik.pise.cz/2650-reformy-208-hraje-se-hra-titanic-i.html

http://radimvalencik.pise.cz/2652-reformy-209-hraje-se-hra-titanic-2.html

http://radimvalencik.pise.cz/2653-reformy-210-hraje-se-hra-titanic-3.html

http://radimvalencik.pise.cz/2658-reformy-211-hraje-se-hra-titanic-4.html

http://radimvalencik.pise.cz/2659-reformy-212-hraje-se-hra-titanic-5.html

http://radimvalencik.pise.cz/2679-reformy-212-hraje-se-hra-titanic-6.html

**

Trochu vzpomínek:

Pokud se skutečně hra typu "Titanic" hraje či rozehrává, pak je nutné se bránit. Použít "pštrosí strategii" by bylo jako dobrovolně se nechat zavřít v podpalubí.

Myslím, že je dnes aktuální připomenout si slavnou divadelní hru V+W+J Těžká Barbora, viz třeba (třeba scénu, kde se řeší otázka, co dělat s dělem, které se ocitlo v mírumilovném, ale zkorumpovaném městě):

http://www.fdb.cz/film/tezka-barbora/26341

A rozhodně si poslechnout písničku z této hry, dnes stejně aktuální, jako tehdy:

https://www.youtube.com/watch?v=qLnrJmjuEvo

(Nepřeskakujte tento odkaz, opravdu to stojí zato.)

**

Podstata experimentu k ověření, zda a v jaké míře se hraje či rozehrává hra typu "Titanic"

Experiment, kterým bychom mohli prověřit, zda se hraje či nehraje hra typu "Titanic" (v jaké míře se projevuje snaha ji prosadit jako hru dominantní) bezprostředně souvisí s následující otázkou:

Má současná vlna (resp. vlnobití) "uprchlíků" spontánně vzniklé disperzní logistické zázemí, anebo silně centralizované a dlouhodobě dopředu připravené?

To, co se v souvislosti s uprchlíky odehrává, ukazuje na to, že celá akce má velmi silné logistické zázemí. A vykazuje znaky toho, že se nejedná o spontánně vzniklé disperzní zázemí, ale o silně centralizované a dlouhodobě dopředu připravené. Zpravodajské služby by k tomu měly říci více. Třeba naše vojenská rozvědka, pokud by se nezabývala pí....tomostmi, anebo nebyla dosazena tak, aby tancovala, jak se píská.
**

Metodika vyhodnocení experimentu a aplikace na daný případ

Nehledě na roli zpravodajských služeb, nabízí se i jiné možnosti ověření.

Jedna z tradičních cest je hledání a vyvracení alternativních hypotéz. Myšlenka tohoto postupu je následující:

1. Pokusíme se vysvětlit příslušný jev jinak, alternativním způsobem (mj., jak o tom budu ještě hovořit, důležité je z tohoto hlediska udržovat komunikaci s lidmi jiných názorů, ktěří nás mohou inspirovat právě proto, že vidí realitu jinak).

2. Pak porovnáme alternativní vysvětlení s realitou a zjišťujeme, zda koresponduje s fakty.

3. Tím můžeme hypotézu vyvrátit (pokud alternativní vysvětlení je přesvědčivé), snížit míru její věrohodnosti (alternativní vysvětlení daný jen vysvětluje stejně přesvědčivě), zvýšit její věrohodnost (dané a též další alternativní vysvětlení jsou v rozporu s fakty).

Pokud to aplikujeme na tento případ, pak se jako příklad alternativního vysvětlení nabízí to, že převaděčství je stejně lukrativní kšeft jako třeba obchod s drogami. Není potřeba žádná centrální logistika, podobně jako je tomu např. v obchodu s drogami.

Proti takovým nelegálním aktivitám má ovšem každý stát své nástroje, mj. i použití agentů k pronikání do ilegálních struktur. Pozorujeme něco takového? Má tato činnost příslušných služeb efekty? Jakou má mediální podporu boj proti tomuto typu organizovanému zločinu, který přináší obrovské lidské tragédie?

Jinou možností je hledání a potvrzování či vyvracení spřízněných hypotéz. V tomto případě je myšlenka tohoto postupu následující:

1. Ukážeme na souvislost mezi naší hypotézou a určitým jevem, jehož vysvětlení přispívá k potvrzení naší hypotézy.

2. Prověřujeme, zda daná souvislost platí či nikoli a současně zjišťujeme, zda koincidenci lze vysvětlit i jiným způsobem.

Například proč byla vyrobena a s takovou intenzitou rozšířena údajná aféra s označováním uprchlíkům fixkami? Proč takový povyk, který evidentně slouží k zastrašení těch, co napomáhají dodržet alespoň elementární zákonnost:

"The Independent si na policejní akci všímá zejména označování migrantů fixem. Zveřejnil dokonce jeden z příspěvků na Twitteru, jehož autor připomíná holocaust, během něhož byli vězni v koncentračních táborech označováni číslem vytetovaným na předloktí.

Záležitost vzbudila kritiku a pohoršení italských Židů. Šéf jejich svazu Renzo Gattegna ve středu postup české policie odsoudil.

"Je to velmi závažná věc. Desítky uprchlíků byly označeny doslova jako dobytek jdoucí na porážku. Nevyhnutelně to tak připomíná nejtemnější období soudobých dějin,""

Viz: www.novinky.cz/zahranicni/evropa/379432-ceska-policie-taha-migranty-z-vlaku-a-znackuje-je-fixem-pisi-v-britanii.html
Ironicky si k tomu dovolím poznamenat: V pondělí jsem dostal fixem-razítkem potvrzení, že mohu jít na akci VŠFS do Žlutých lázní. Fixem či razítkem se u nás běžně označuje vstup na koncerty populární hudby, označují se novorozeňata apod. U nás to nikdy žádné asociace s tetovanými čísly v koncentrácích nevyvolávalo, ačkoli tím generace našich rodičů či prarodičů prošla a máme to v živé paměti. Tím více je třeba si vážit uprchlíků, kteří mají hořkou fašistickou minulost Evropy tak v úctě a živé paměti, že se tím cítili pobouřeni. Tato úcta se nepochybně projeví v důsledném dodržování našich zákonů, nepsaných konvencí, zvyklostí, hodnot, úcty k našemu vyznání a chápání naší historie.

Nebo jinak: Zlaté pravidlo říká, že základní alternativou jakékoli "konspirační teorie" je lidská blbost. Tato v tomto případě nepochybně významnou roli hraje. Ale koordinace, s jakou k "vyboulení" této blbosti došlo, naznačuje, že jde víc, než o blbost.

**

Co s tím?

Vývoj, který probíhá, společnost štěpí. Projevuje se zde i efekt podvědomého tušení hry typu "Titanic" a snahy zachránit se přisluhováním. Být "nahoře", mezi vyvolenými, přejímat a vytrubovat "moudra", kterými se rozehrává tato sviňská hra. "Moudra", kterými se člověk zapouzdřuje a dostává do pasti skupinové konformity. Příznaky "zešafrovatění" jsou stejné – ztráta racionality i morality, dojem, že všichni kolem (celý národ) jsou póvl, debilové. Názor jednoho z těch, co spadli do této pasti: "Doteď jsem nevěřil tomu, jak moc jsme retardovaná země. 40 let "reálného socialismu" následované čtvrtstoletím "reálného kapitalismu" dokázalo z většiny národa udělat totální zmrdy a duševní mrzáky a to zřejmě dědičně. Do Evropy už opravdu nepatříme." (Vzděláním politolog z UK, zaměstnáním novinář.)

Proti tomu je třeba postavit:

1. Apel na používání kritického myšlení (a myslet ho skutečně vážně).

2. Nevyhýbat se diskusi s těmi, kteří mají jiný názor:

- Jednak každého je škoda, resp. stojí zato pokusit se ho vymanit ze hry typu "Titanic".

- Jednak z pozice jiných názorů jsou lépe vidět alternativy, možná vysvětlení, a tudíž získáváme cenné poznatky, pokud jde o ověřování toho, v jaké míře se hra typu "Titanic" hraje či rozehrává.

3. Učit se (osvojovat si, co bylo jako opora pro pochopení společenského vývoje vytvořeno), učit se (z vlastních zkušeností, doba nabízí mimořádnou příležitost být u toho, spojit vlastní rozvoj s nalezením smyslu), učit se (od druhých porovnáváním svých názorů s těmi, které mají druzí, a být ve vlastním zájmu kritický zejména k těm vlastním).

4. Dosáhnout stoprocentní převahy "ve vzduchu", tj. v oblasti teorie, jejíž pravdivé výpovědi nelze koupit a která má za určitých historických podmínek potenciál se velmi rychle šířit a sjednocovat lidi k akci; k tomu viz příspěvek k otázce toho, o co jde, který se našemu týmu podařilo dát loni, doufám, že letos dojdeme ještě o kus dál:

http://radimvalencik.pise.cz/2316-reformy-99-odkaz-na-monografii.html

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (10x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

RE: Hraje se hra TITANIC? Je čas odpovědět jarmila velenová 03. 09. 2015 - 14:31
RE: Hraje se hra TITANIC? Je čas odpovědět ondrey 03. 09. 2015 - 15:15