REFORMY (211) Hraje se hra TITANIC?/4

28. srpen 2015 | 07.00 |

Lze experimentálně ověřit, zda se hraje se hra typu "Titanic"? (4)

Jan Mertl, Radim Valenčík

Kontextuální charakter her a jakým způsobem se mýlíme

Teorie her je převážně matematická disciplína, která definuje, popisuje, třídí a analyzuje matematické modely nejrůznějších her, tj. situací, kdy výsledek toho, co se stane (v případě, že se nejedná jen o hru s jedním hráčem), nezávisí jen na tom, jak se rozhodne jeden z hráčů.

V realitě nevystupuje žádná hra v "čisté podobě" v tom smyslu, že by korespondovala dokonale s určitým matematickým modelem. Každá hra se hraje v kontextu jiných her. Hry se vzájemně překrývají, ovlivňují své parametry.

Prostřednictvím kontextuálního charakteru reálných her lze objasnit, že i zdánlivě iracionální jednání (vyplývající z nenávisti či závisti nebo naopak lásky či soucitu) může být racionálním a jakou roli v našem on-line rozhodování hrají jednotlivé složky naší psychiky. Ukazuje se, že je mnohem snazší obhájit koncept racionálně se rozhodujícího jednotlivce, než objasnit, jakým způsobem se mýlíme.

Pohled na omyl z hlediska kontextuálního charakteru her je jedním z prvních poznatků, které jsou prokazatelně prakticky využitelné v reálném životě. Z hlediska kontextuálního charakteru reálných her je užitečné vycházet z toho, že společenskou realitu budeme chápat jako konglomerát nejrůznějších her, které jsou vzájemně propojeny. Nikdy nemůžeme znát všechny hry a nikdy nemůžeme znát všechny vazby a souvislosti mezi nimi.

Lze však transponovat hry také do sociálních modelů. Je zřejmé, že tři základní sociální modely (liberální, konzervativní a univerzalistický) kopírují strategie, které lze vysledovat v analyzovaných hrách.

Univerzalistický model je založen na kooperativní strategii, kde užitky jednotlivce jsou podřízeny efektivitě systému jako celku a sociálním právům každého jednotlivce, resp. hráče.

Konzervativní model je založen na strategii produktivity, které podřizuje a z níž odvozuje legitimitu nároků a práv hráče.

Liberální model pod hlavičkou individuální svobody legitimizuje nekooperativní strategii a společnost pojímá jako hru jedinců, kde jediné co je garantováno je svoboda hrát dle pravidel, která jsou ale minimalizována co do svého rozsahu a četnosti regulací. 

V prvním přiblížení můžeme říci, že se mýlíme tím způsobem, že:

1. Buď neznáme všechny parametry určité hry (hráče, strategie, které mají k dispozici, hodnoty výplatní matice apod.).

2. Nebo neznáme některou z podstatných her, která se hraje a jejíž průběh a výsledky podstatným způsobem ovlivňují reálně dění, jehož jsme součástí.

Ukazuje se, že klíčovou roli v našem chybném vyhodnocení reality hraje především to, že neznáme některou z her. To, že neznáme, resp. špatně odhadujeme parametry některé z her je totiž dáno téměř vždy právě tím, že o určité hře nemáme tušení. Pro přesnost, úplnost a praktickou orientaci lze rozlišit omyly, kterých se dopouštíme, následujícím způsobem:

Omyl 1. řádu:

- Buď neuvažujeme významnou hru či hry, které vstupují do kontextu hry, v níž činíme rozhodnutí.

- Nebo naopak promítáme do hry, v níž činíme rozhodnutí, kontext nějaké jiné hry či jiných her, který v ní ovšem není přítomen.

Omyl 2. řádu:

- Buď u některého z hráčů neuvažujeme významnou hru či hry, které on sám uvažuje jako kontext her a činí na základě toho rozhodnutí.

- Nebo naopak promítáme do rozhodování některého hráče kontext nějaké jiné hry či jiných her, které on sám neuvažuje.

Při testování formou experimentu v přirozených podmínkách musíme respektovat skutečnost, že pokud se hra typu Titanic hraje, někteří jednotlivci si neuvědomují, že se hraje a tudíž nejsou jejími hráči. Nejsou schopni volit strategie v této hře, hrají jiné hry. Mají roli spíše figurek. To neznamená, že se jejich role ve hře typu Titanic může změnit. Mohou se z figurky ve hře stát aktivními hráči. Rozhodující zde je, zda jsou či nejsou schopni vědomě vybírat strategie, které jsou ve hře typu Titanic uplatňovány.

(Pokračování série)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář