REFORMY (123) Teorie a praxe otevírání oken

2. červen 2015 | 07.00 |

Teď je příležitost začít věci měnit. Otevírají se tři okna k prokomunikování a přípravě reforem, o které jde:

1. Nejdříve v souvislosti s Řeckou krizí a selháním věřitelů. Zde lze vyvíjet účinný tlak na přenesení velmi obtížně řešitelné problematiky na mezinárodní odborné fórum, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2380-reformy-119-mezinarodni-kongres-k-recke-krizi.html

2. Poté v souvislosti s přehodnocením vývoje na Ukrajině. Zde již nelze dál zakrývat Velkou ukrajinskou lež (zoufalé křeče snažící se dotlačit vývoj až k použití jaderných zbraní mají malou šanci na úspěch), viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2390-reformy-120-prehodnoceni-postoje-k-ukrajine.html

3. A nejnověji souvislosti s kauzou "Nagyová-Nečasová" – nemožností dále obhajovat to, že "normální je to, co normální není". Ideová nadstavba skupinové konformity těch, co jsou v našich podmínkách nositelé moci pocházející ze struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad, se dostávají do neudržitelného postavení.

Využití otevírání těchto oken může, ale také nemusí být využito. Závisí na tom, zda se podaří propojit teorii s reálným hnutím.

V loňském roce náš tým působící při VŠFS dokončil první z řady ročenek ve formátu vědecké monografie nazvanou "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb".

Šlo nám o komplexní pohled na současné problémy:

- Reflexi doby, tj. jakou změnou prochází naše společnost (v historickém a globálním kontextu).

- Jaké skutečné reformy (v jejich vzájemném propojení) jsou nutné k tomu, abychom touto změnou, tímto úskalím v rozvoji civilizace prošli.

- Co nezbytným změnám brání, jak bariéry vznikly a působí, jak je překonat.

(Tj. šlo o nastínění pozitivní vize, cesty její realizace a akční problematiku prosazení změn.)

Kniha již vyšla, v pdf formátu je celá ke stažení i s komentářem týkajícím se přípravy další ročenky na:

http://radimvalencik.pise.cz/2316-reformy-99-odkaz-na-monografii.html

Jak se může každý přesvědčit na diskusním fóru "Reformy? – Reformy!", probíhají v tomto směru intenzivní práce. Jedním z nových poznatků je teorie otevírání oken pro prodiskutování a završení přípravy skutečných reforem.

V tezích pro přípravu ročenky 2015 byla tato problematika formulována (v posledním 8. bodě) takto:

"Vzhledem k tomu, že snaha zastřít působení struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad přerostla v systematické stupňování konfliktů a zvyšování jejich intenzity, je nutné věnovat značnou pozornost analýze aktuálního vývoje a jeho predikcím s cílem co nejpřesněji vymezit podmínky (včetně odhadu toho, kdy nastanou), které umožní v reakci na širší povědomí toho, že se nacházíme v historickém excesu, zahájit proces odborného a zejména veřejného prokomunikování nezbytných reforem, jejich lokálního i globálního kontextu."

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2080-reformy-20-vychozi-teze-2015.html

Návazně pak byla tato problematika rozvinuta takto (cituji celou obsáhlou pasáž):

"Otvírání startovních oken" pro prokomunikování nezbytných a perspektivních reforem

Z hlediska, co jsem psal v předcházející části o krizi základního ideového paradigmatu, na bázi kterého je generována současná moc, je konkrétní vývoj v roce 2015 obtížně predikovatelný, pokud jde posloupnost jednotlivých událostí a míru vyhrocení situace. Nepochybně však bude docházet alespoň k dílčímu přehodnocování extrémně agresivních přístupů zaměřených na vyhrocování situace s cílem překrýt podstatu toho, proč je současný systém v krizi.

Lze předpokládat, že dílčí uklidnění budou dočasná. Ti, co jsou dosazeni mechanismy současné moci, budou konfrontování s tím, že svou snahou vyvést vývoj ze slepé uličky (změnit stávající základní ideové paradigma, které se samovolně modifikuje v autodestrukční mechanismu vyhrocování konfrontací, protože již nemá k dispozici jiný způsob překrytí masívního porušování obecně přijatelných zásad) ohrožují samotný systém založený na masívním krytí porušování obecně přijatých zásad. Budeme moci sledovat nejen dramatické dění, ale i dramatické osudy těch, co plní roli určité figury a jsou změnou podmínek vystavení tlaku, v reakci na který se budou muset vyrovnávat i s existenciálními problémy.

Především však bude důležité (a k tomu se během roku 2015 několikrát nabídne příležitost) využít "startovní okno" dané relativním uklidněním situace v důsledku odmítnutí řešení konfliktů jejich vyhrocováním k "prokomunikování" toho, o co jde. Tj. prokomunikování jak toho, co v širším povědomí umožní odhalit podstatu současných problémů, podstatu toho, co se odehrává, tak i způsobu řešení současných problémů, tj. jaké reformy, jak a proč realizovat v co nejvíce srozumitelné a konkretizované podobě. Tak, aby bylo tomu, kdo přemýšlí, zřejmé, že příslušné reformy jsou reálné, že bez nich to nejde a hlavně že nejsou "proti člověku", ale "pro člověka".

V roce 2015 tak bude možné nejen identifikovat střety v oblasti dvou tendencí proměn současného základního ideového paradigma, ale i získat první zkušenosti z rozšíření možností "prokomunikování" koncepčního řešení "zdola", tj. v interakci s tou částí veřejností, která nepodléhá manipulaci založené na skupinové konformitě, která cítí reálné ohrožení a která hledá cestu ze současné krize, ze současného historického excesu. Na rozdíl od roku 2014 umožní rok 2015 mnohem bezprostřednější interakci koncepčního řešení s veřejným míněním, a to právě proto, že k tomu budou otevírána či alespoň pootevírána startovní okna "shora", střety dvou základních tendencí, ke kterým bude docházet uvnitř jader vyjednávání vlivu uplatňovaného prostřednictvím struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad.

Zde je nutné přihlédnout k tomu, že výše uvedené jádra vyjednávání vlivu se svým paradigmatem nemohou zcela izolovat od vývoje veřejného mínění. Proto, ti, co v těchto jádrech vyjednávání vlivu působí, jsou vystavení nejen tlaku struktur založených na vzájemném krytí porušování obecně přijatých zásad (kterým slouží), ale také vývoje veřejného mínění, které v důsledku výše uvedeného bude hrát podstatně větší roli než dnes.

Mj. již dnes lze téměř v učebnicové podobě sledovat úpadek vlivu figurek podstrkovaných mediální sférou, které mají být "uznávanými autoritami" a vytvářet veřejné mínění. Tento mechanismus veřejné manipulace v současné době zcela selhává.

Do izolace se budou dostávat i dřívější "laičtí" nositelé základního ideového paradigmatu. Ocitají se v zajetí skupinové konformity a místo svého původního vlivu na veřejnost budou stále více nabývat podobu sekt. Bude též možné sledovat jejich snahu uzavírat se a izolovat od běžné veřejné komunikace, což na jedné straně povede k eliminování jejich vlivu, na druhé straně přestanou plnit svou roli "převodní páky" či "hlásné trouby" z hlediska dominování základního ideového paradigmatu (resp. jeho podob upravených pro masové použití a konkretizovaných na jednotlivé kauzy). Fenomén tohoto uzavírání se skupin, které ovlivňovaly veřejné mínění, a následná ztráta jejich vlivu bude dalším faktorem, který otevře prostor pro prokomunikování nutných a perspektivních reforem.

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2089-reformy-27-shrnuti-pro-2015-7-cast.html

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář