REFORMY (119) Mezinárodní kongres k Řecké krizi

29. květen 2015 | 07.50 |

Po napsání následujícího článku jsem dostal od několika známých i neznámých nabídku na aktivní účast. Možná by stálo zato vyzkoušet "malé české předkolo". Někdy v klidu o prázdninách. Nejlépe v pizzerii Padova, kde je chládek, dobré pivo a pohoda. Jako nezávazný workshop, který by otestoval možnost připravit něco podobného ve velkém a na mezinárodní úrovni. Vidím to tak na začátku července, ve středu hned první týden večer.

Kdo se přidá?

Mezinárodní kongres k řešení Řecké krize

Kamarád z Řecka mně poslal informaci, že dal písemný návrh předsedovi vlády  Tsiprasovi, aby svolal mezinárodní odborný kongres na téma "Řecký zahraniční dluh" (k tomu bych dodal - "a jeho řešení".

Návrh je rozumný. Řešení po linii "Řecko (jakákoli jeho reprezentace)" – "věřitelé (většinou tuneláři, nejen Řecka, ale celé EU)" totiž řešení nemůže přinést. Ze zásadních důvodů:

- Jednak proto, že tunelování Řecka i celé EU "věřiteli" bude dál pokračovat; ti, co s ním začali, nemají zájem jej zastavit.

- Jednak proto, že "věřitelé" nemají k dispozici žádný nástroj řešení, budou se jen snažit prodlužovat to, co lze nazvat "řízený skrytý bankrot" a čekat na zázrak (třeba zopakování fašistického puče by se někomu hodilo, jenže pro ten zatím není v současném Řecku nálada).

Zákulisní jednání současné politické reprezentace (zastupující "dlužníka") s "věřiteli" má v současné době jediný cíl: Diskreditovat současnou politickou reprezentaci natolik, aby se v Řecku mohlo hrát na kartu krajní pravice (obdobně jako v období vývoje po 2. světové válce až do fašistického převratu v roce 1957). Kvalifikované, reprezentativní odborné jednání na úrovni mediálně sledovaného mezinárodního kongresu by umožnilo zastavit nebezpečný proces, jehož smyslem je vytvořit podmínky pro řešení typu "lepší hrozný konec, než hrůza bez konce".

Nemám patent na rozum, tak jen náměty na některé organizační a obsahové otázky:

1. Kdo by se kongresu zúčastnil (podle jakého klíče – stačí splnění jednoho z atributů):

- Uznávaní odborníci na ekonomii dle akademických kritérií.

- Ti, co doložitelně delší dobu vývoj v Řecku sledovali a byli schopni ho realisticky prognózovat, upozorňovali na hrozící nebezpečí a "přešlapy".

- Osoby delegované "dlužníky" i "věřiteli".

- Zástupci vybraných mezinárodních organizací (EU, BRICS, apod.)

2. Formát kongresu:

- Jednání v sekcích i v plénu.

- Výstupy – formulování doporučení.

- V kontroverzních otázkách – možnost veřejného prezentování odchylných stanovisek.

3. Tematické okruhy:

- Anamnéza vývoje Řecké krize.

- Identifikování příčin Řecké krize.

- Ztráty a výnosy v průběhu Řecké krize – kdo a jak se na nich podílel, kdo prodělal a vydělal.

- Předpoklady a nástroje obnovení růstu řecké ekonomiky.

- Předpoklady a nástroje obnovení funkcí řeckého státu a eliminování negativních jevů (korupce apod.)

- Možnosti a způsoby splácení řeckého dluhu.

- Udržení stability evropského finančního systému v průběhu řešení řecké finanční krize.

- Nastínění různých scénářů dalšího vývoje řecké krize, jejich SWOT analýza - klady a zápory, rizika a příležitosti (otázka odchodu Řecka z Eurozóny, přechod k alternativním možnostem splácení dluhu apod.).

Mezinárodní odborný kongres není "všespasitelný", ale patrně by přispěl k vyjasnění či minimálně lepšímu pochopení toho, o co jde. Možná, že by došlo i k vyostření některých otázek. V odborné sféře však většinou převládá snaha dobrat se řešení založeného na určitém konsensu. A hlavně – omezil by se prostor pro působení největších parazitů, pro největší iracionality a pro přípravu půdy k "osvědčenému" řešení.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 ˇ 2 ˇ 3 ˇ 4 ˇ 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář