REFORMY (71) Shrnutí úvodní diskuse 6

12. duben 2015 | 08.32 |

Jak jsem slíbil, pokusím se o určité shrnutí příspěvků do úvodní diskuse k přípravě letošní ročenky "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb 2015", která proběhla k následujícím tezím:

http://radimvalencik.pise.cz/2080-reformy-20-vychozi-teze-2015.html

Úvod k celému shrnutí je v první části, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/2170-reformy-66-shrnuti-uvodni-diskuse-1.html

Nyní k dalším příspěvkům:

Arnošt Klesla

0001pt;text-align: justify;line-height:normal;background:white">"Doplnil bych že podmínkou kontraktů týkajících se lidského kapitálu je vytvoření nejen institucionálního, ale i legislativního a regulačního rámce. Může se stát, že dojde ke konjunkturálním výkyvům poptávky po určitých službách (už tady byl nával na kurzy makléřů) a v důsledku toho spekulativním cenovým špičkám. Až budoucnost jednotlivých služeb na trhu ocení vlastně jejich užitek, který dlouhodobě přináší. Nejde a priori o byrokratické podvazování od začátku, ale právní rámec musí být, pokud možno velmi volný."...

"Obrátil bych pořadí v prezentování penzijního systému. Základní jednotnou dávku, minimální bych postavil do role povinného pojištění ze zákona. Které lze i zpětně doplatit, zálohovat ze strany státu a potom odečítat, ale prostě každý musí být pojištěn na minimum. A zásluhovost ať se odehrává v tom, co kdo odvede do systému navíc, nad jednotnou minimální platbu. Záchranná sociální síť na stáří musí být pro každého i pro toho, kdo o ni nestojí. Je to základ řešení bezdomovectví, třebas obnovou chudobinců, které ale musí mít zajištěny příjmy na služby pro každého klienta."...

"Doplnit... pojištění a pobídek k individuálním investicím do zdravého životního stylu a prevence za účelem prodloužení... Zdravotní nadstandard krytý dražším pojištěním působí na úroveň veřejného zdraví kontraproduktivně, posiluje konzumní přístup k vlastnímu zdraví a spoléhání na iluzi, že si lze zdraví koupit za velké peníze. Veřejné zdraví potřebuje průběžné drobné investice do prevence a podpory zdraví, protože lidský organismus je biologický systém, kde nelze vyměnit jen porouchané kolečko v převodovce."

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2197-reformy-60-diskuse-klesla.html

K tomu: V podstatě souhlas, zvláště s akcentem na investiční pojetí zdravotního pojištění.

Otakarek Žluťasek Kešlp

Celkový dojem na Reformy 44 je velmi dobrý, ale měl bych připomínku k bodu 4 v tom smyslu, že než by nastal okamžik investice do vzdělání (školství) je nutná jeho absolutní proměna, jinak by to byly zbytečně zahozené peníze.

Bod 4.: K prosazení nové ekonomiky, tj. ekonomiky produktivních služeb, je nutný komplex vzájemně provázaných reforem v odvětvích sociálního investování a sociálního pojištění (zejména vzdělání, péče o zdraví a penzijního pojištění). Jedná se o reformy předpokládající plné využití investičních příležitostí v oblasti nabývání, uchování a uplatnění lidského kapitálu, což znamená, že jejich realizace předpokládá orientaci společnosti na podstatně vyšší míru rovnosti při využívání těchto investičních příležitostí (ve smyslu nezávislosti na výchozích majetkových či příjmových poměrech nositele investičních příležitostí uvedeného typu). Jedná se o zcela jiný typ reforem, než je to, co je za reformy jen označováno, co je dnes deformovaným institucionálním systémem prosazováno a co ve skutečnosti slouží k vyvádění gigantických prostředků z veřejných rozpočtů ve prospěch lobby. Lobby, která ovládla finanční instituce i institucionální systém společnosti, lobby v důsledku působení kterých se zrychluje proces bohatnutí bohatých a chudnutí chudých. (O jaká lobby se jedná, upřesňujeme v dalším bodu.)

Viz: http://radimvalencik.pise.cz/2139-reformy-44-darek-k-narozeninam.html

...Všude se řeší nejrůznějšími způsoby důsledky "něčeho" pomocí změn zákonů, předpisů a mnohdy nesmyslnými řešeními, aniž by se hledala příčina a vznik toho, z čeho onen řešený důsledek povstal! A to je naprosto chybné a alarmující. Když se tak děje prakticky 25 let, tak tím více platí přísloví, že "Zvyk je železná košile". Pokud se nepodaří tu "košili" zničit, tak prakticky nebude možné nic změnit. Prostě každý stavař ví, že na chatrných základech a od sedmého patra navíc, mrakodrap postavit nelze. A když se nad tím zamyslíš, zjistíš, že nějaké ty základy ještě máme, ale už jich není mnoho a chátrají stále více s našim přibývajícím věkem. Ještě trochu času na započetí oprav zbývá, ale není ho již na plýtvání!

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2211-refromy-64-diskuse-zlutasek.html

K tomu: Já bych se díval spíše dopředu. "Zničit železnou košili zvyku" = totéž jako zlomit setrvačné tendence, které vedou do slepé uličky vyhrocování konfliktů. Pokud chceme zlomit setrvačné trendy, potřebujeme jasnou, přitažlivou, pozitivní a realistickou vizi.

(Pokračování dalším příspěvkem)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář