REFORMY (5) Otvírání "startovního okna" - Ukrajina

5. únor 2015 | 07.00 |

V úvodním článku (uveřejněném 1.2.2015) k letošnímu seriálu věnovanému přípravě a prokomunikování reforem zaměřených na překonání současného historického excesu jsem jako jeden z pěti hlavních směrů práce uvedl:

"Sledovat vývoj z hlediska vytvoření "startovního okna" pro prezentaci výsledků v prakticky využitelné podobě. – O tom podrobně pojednám v dalším pokračování. Předběžně řečeno jde o to, že selhávání současné euroreprezentace a poměrně dramatický vývoj, který je důsledkem tohoto selhávání, povede během několika měsíců k tomu, že bude nutné podstatným způsobem přehodnotit přístupy k řešení problémů. Ty se budou nadále vyhrocovat a doznají nových podob. Jedním z efektů bude to, že se vyvstane, resp. zesílí poptávka po komplexní reflexi doby a návrhu komplexních řešení. Vývoj vedoucí k vytvoření "startovního okna" je nutné monitorovat tak, aby ho bylo možné využít. (Pokud známe logiku toho, čím je určováno současné dění, můžeme předvídat, co se stane."

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2028-reformy-2015-1-uvod-k-letosnimu-serialu.html

A hned další den jsem tento úkol konkretizoval:

0pt;mso-fareast-language:X-NONE; mso-bidi-font-weight:bold">"...troufnu si tvrdit, že během několika měsíců (v důsledku neudržitelnosti pokračování ve velké ukrajinské lži i v důsledku toho, co se odehrálo v Řecku a k čemu se schyluje v dalších zemích), dojde k započetí procesu přehodnocování způsobu, kterým současná euroreprezentace (selhávající v důsledku své pýchy kombinované s lidskou malostí, omezenosti kombinované se servilitou, v neposlední řadě pak diletantství pocházejícího z toho, že se jí nedostalo kvalitního vzdělání založeného na adekvátním odborném pochopení doby) přistupuje k řešení (či spíše vyvolávání a vyhrocování) současných problémů... Právě proto je nutné bedlivě (prizmatem dobré teorie) sledovat vývoj, předvídat možné alternativy a využít možnosti pro šíření osvěty, pokud jde o komplexní pochopení toho, co se odehrává, a jak problémy řešit."

Zdroj: http://radimvalencik.pise.cz/2029-reformy-2015-2-selhani-eurorepezentace-co-s-tim.html

Již 3.2.2015 byl na Novinkách.cz (které se podílejí spolu s ostatními médii na kamuflování Velké ukrajinské lži se objevil článek "Mýtus o Banderovi zamlčuje zločiny", jaký v mediích toho typu ještě nebyl. Zde je celý:

"Nedávný spor kolem autentičnosti výroku ukrajinského ultranacionalisty Stepana Bandery o nutnosti nemilosrdně vybíjet Židy, komunisty a Poláky stočil znovu pozornost k jeho osobě a jeho odpovědnosti za zločiny, jichž se jeho organizace za války dopouštěla. - Citát nedávno přisoudil prezident Miloš Zeman Banderovi, podle polského historika Władysława Filara ale patří prvnímu veliteli Ukrajinské povstalecké armády Dmytru Kljačkivskému, jenž ho použil v červnu 1943 v tajné direktivě svým jednotkám. .- Podstatné přitom je, že k výzvám likvidovat zmíněné skupiny lidí jako nepřátele národa nebylo Banderovo jméno nijak zneužito. Tento muž rozhodně není jakýmsi "čistým vlastencem", jak se snaží někteří jeho stoupenci dokazovat. Tyto výzvy jsou totiž obsaženy v dokumentech a heslech Organizace ukrajinských nacionalistů (OUN) i jejího radikálního křídla (OUN-B), které se pod Banderovým vedením odštěpilo v roce 1940. - Do obludných rozměrů dovedla později masakry jejich povstalecká armáda UPA zejména ve Volyni a v Haliči. Nad jejich zběsilostí, krutostí a sadismem se pozastavovali i němečtí vojáci. - Programem OUN bylo vytvořit etnicky čistou Ukrajinu rozšířenou o území sousedních zemí s většinovým ukrajinským obyvatelstvem, v níž by vládl autoritativní režim v čele s vůdcem, za něhož byl považován Bandera. Židy označovali za pomahače komunistů a Stalina. - "V době chaosu a zmatku je možné dovolit likvidaci nežádoucích Poláků, Moskalů (Rusů) a židovských aktivistů...," uvádí instrukce Banderova vedení ozbrojeným milicím pro období před válkou (to jest před útokem Hitlera na SSSR), v době války a následné národní revoluce. - "Židé musí být izolováni, odstraněni z funkcí, aby se předešlo sabotážím. Rusové a Poláci tím spíš," uvádí instrukce. "Pouze Ukrajinci, nikoli zahraniční nepřátelé, mohou vést různá odvětví života. Asimilace Židů je vyloučena," uvádějí pokyny. - Prologem pozdějších krutých a plošných etnických čistek zejména v letech 1942–43 se stal protižidovský pogrom ve Lvově 30. června 1941. - Propukl jen několik hodin po vyhlášení nezávislé Ukrajiny Banderovými nacionalisty a padlo mu za oběť kolem čtyř tisíc Židů. Podíleli se na nich i členové OUN. - Bandera osobně a aktivně synchronizoval vysněnou "národní revoluci" s útokem nacistického Německa proti Sovětskému svazu 22. června 1941. Jmenovitě s velením wehrmachtu a vojenskou tajnou službou abwehrem. Zformovaly se také prapory Nachtigal a Rolland z ukrajinských dobrovolníků v německých uniformách. - Když sovětská obžaloba před Norimberským tribunálem citovala v únoru 1946 z výpovědi německého plukovníka Erwina Stolze podrobnosti o přípravě útoku, zaznělo i Banderovo jméno. - "Při uskutečňování instrukcí (maršála) Keitela a (generála) Jodla jsem kontaktoval ukrajinské nacionalisty... Zejména jsem osobně předal instrukce německým agentům Melnykovi (původní šéf OUN) a Banderovi, aby hned s útokem Německa proti SSSR organizovali a vyvolávali na Ukrajině demonstrace s cílem narušit bezprostřední zadní voj sovětských armád," uvedl Stolz. - V posledních letech se však zdá, jako by čas a také snahy přepisovačů dějin ulámaly z Banderova politického erbu hroty jasně ukazující, o koho šlo. Bandera nebyl ani demokrat, ani antifašista: ztělesňoval ideologii své organizace, jež se nápadně podobala tomu, co vyznávali němečtí nacisté. - A výslovně se hlásil k "novému řádu v Evropě" pod Hitlerovým vůdcovstvím. - Nic na těchto faktech nemění ani skutečnost, že Hitler dal nakonec Banderu asi na dva roky zavřít do koncentračního tábora Sachsenhausen, než ho znovu potřeboval. - Vypadl mu totiž z role. Napomáhal sice útoku proti SSSR, ale se svými lidmi toho využil, aby 30. června 1941 ve Lvově vyhlásili nezávislost Ukrajiny. - To se "vůdci" naprosto nehodilo: Ukrajina totiž byla jeho kořist a Němci si její bohatství chtěli nechat pro sebe. Upření nezávislosti a věznění Bandery a dalších lídrů obou křídel OUN, z nichž mnozí to nepřežili, nyní často slouží jako argument, jenž má zastřít jejich oddanost nacistickému Německu a zároveň brutální etnické čistky, do nichž vyústil jejich fašizující program. Byl vymodelován mýtus ryzích vlastenců a zároveň Banderův kult. - "Dělat hrdinu z nacionalisty, který zabíjel Židy, Poláky a Rusy a kolaboroval s nacisty? To je podle mého názoru naprosto nepřijatelné," řekl Právu Moše Kantor, předseda Evropského židovského kongresu. - Jeho rodina shodou okolností pochází právě z Ukrajiny. Na pět desítek jejích členů holokaust nepřežilo."

Viz: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/360537-mytus-o-banderovi-zamlcuje-zlociny.html

Článek nepotřebuje komentáře. Je z něj rovněž zřejmé, proč se východ Ukrajiny tak zoufale a odhodlaně brání. Dodat snad lze jen informaci, že na stránkách ukrajinského velvyslanectví v ČR v reakci na výroky M. Zemana stojí následující text: "pro většinu Ukrajinců je (Bandera) symbolem boje za svobodu a nezávislost naší země". Viz:

http://czechia.mfa.gov.ua/ua/press-center/news/31273-shhodo-vislovlyuvany-prezidenta-chr-milosha-zemana

K tomu podrobněji: http://radimvalencik.pise.cz/1960-zaoralku-pozaduj-vysvetleni-od-velvyslance.html

Související zápletkou, která začala téhož dne, co zveřejnil druhý článek (o selhání euroreprezentace), byl spor o možnosti vyzbrojit Ukrajinu moderními zbraněmi, což by vedlo nejen ke stupňování konfliktu, ale patrně i k tomu, že by přerostl v masivní globální konflikt. K tomu nejdříve to nejdůležitější z článku na Novinky.cz, z nichž je patrné, jak si situace vyvíjela:

"Vzhledem k pokračujícím útokům separatistů na východě Ukrajiny je vrchní velitel sil NATO v Evropě generál Philip Breedlove pro to, aby se obléhaným ukrajinským vládním silám dodaly útočné zbraně. Řada amerických vládních představitelů se k tomuto kroku začíná také přiklánět, uvedl v neděli deník The New York Times (NYT). - Osm bývalých vysokých amerických představitelů naléhá na Spojené státy, aby poslaly na Ukrajinu zbraně a vybavení za tři miliardy dolarů... - Americký ministr zahraničních věcí John Kerry navštíví ve čtvrtek Kyjev. Podle náčelníka amerických spojených štábů Martina Dempseye je otevřený jednáním o pomoci v podobě dodávek zbraní. To podpořil i dosluhující ministr obrany Chuck Hagel. Poskytnout zbraně doporučovala americkému prezidentovi i jeho bezpečnostní poradkyně Susan Riceová, i když není jasné, zda názor nezměnila. - Mluvčí národní bezpečnostní rady Bernadette Mehanová poskytnutí zbraní obhajovala. "Ačkoli naším cílem zůstává dosažení řešení diplomatickými prostředky, vždy zvažujeme jiné možnosti, které by pomohly vytvořit prostor pro dojednání řešení krize."... - Prezident Barack Obama o případné americké zbrojní pomoci dosud nerozhodl. Avšak po sérii vojenských neúspěchů, které utrpěly ukrajinské síly po útocích separatistů v posledních týdnech, Obamova vláda začíná mít na otázku vojenské pomoci nový pohled, tvrdí NYT."

Viz: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/360420-chut-vyzbrojit-ukrajinu-utocnymi-zbranemi-ve-spojenych-statech-sili.html

"Německo nebude podporovat Ukrajinu zbraněmi. Německá kancléřka Angela Merkelová to uvedla na pondělní tiskové konferenci v Budapešti. "Tento konflikt není možné vyřešit vojenskou cestou," zdůraznila Merkelová. - Německá kancléřka potvrdila, že její země chce pomoci k příměří na základě loňské dohody z Minsku, aby se na Ukrajině vytvořila stabilní situace, která garantuje územní integritu země. Merkelová v té souvislosti zároveň podpořila politiku sankcí vůči Ruské federaci.- Maďarský premiér Viktor Orbán doplnil, že jeho země je na straně míru. "Nemůžeme podporovat nic, co by konflikt prohlubovalo. Ukrajina je sousední zemí, plyn přichází do Maďarska přes Ukrajinu a na Ukrajině žije 200 tisíc Maďarů. Z toho je jasné, že my Maďaři se můžeme postavit pouze na stranu míru," konstatoval."

Viz: http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/360491-nemecko-nedoda-zbrane-ukrajine.html

"Spojené státy ukrajinské armádě zbraně neposkytnou, nadále usilují o diplomatické řešení tamní krize. Podle agentury DPA to v úterý prohlásil mluvčí Bílého domu Josh Earnest. O možnosti vyzbrojit Ukrajinu se v poslední době ve Washingtonu spekulovalo.

Podle Earnesta není realistické předpokládat, že USA by mohly Ukrajině poskytnout pomoc v takovém rozsahu, aby se ukrajinské ozbrojené síly mohly vojensky vyrovnat Rusku. Pro podporu diplomatického řešení se vyslovila také německá kancléřka Angela Merkelová. - Z Washingtonu se dosud ozývaly hlasy, že administrativa prezidenta Baracka Obamy zvažuje skončit s dosavadním přístupem a začít Kyjevu dodávat zbraně. V této souvislosti se spekulovalo především o pokročilých obranných systémech, jako jsou radary pro sledování dělostřelecké palby či protitankové střely. - Myšlenku vyzbrojení Ukrajiny podpořil i americký generál Philip Breedlove, který je vrchním velitelem sil NATO v Evropě. - O možnosti dodávek zbraní se hovoří v souvislosti s tím, že ukrajinské síly v posledních týdnech pod tlakem proruských separatistů zaznamenaly řadu vojenských neúspěchů. USA i NATO obviňují Rusko, že rebely vyzbrojuje. Moskva tato nařčení opakovaně odmítá a žádá důkazy."

http://zahranicni.eurozpravy.cz/amerika/112579-usa-zbrane-ukrajine-nedodaji-konflikt-se-musi-resit-diplomaticky/

Zatím tedy vývoj probíhá přesně podle scénáře blízkého (tj. během několika měsíců) otevření "startovního okna" k tomu, co díl, poté, co se ukáže setrvačný trend založený na Velké ukrajinské lži neudržitelný.

Podobným směrem vede i dění v souvislosti s výsledkem voleb v Řecku, kterému se budu věnovat zítra.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 1 (2x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší