REFORMY 2015 (1) Úvod k letošnímu seriálu

1. únor 2015 | 08.43 |

Zveřejněním vědecké monografie "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb" na Facebooku, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/1992-jake-reformy-a-proc-348-monografie-1-cast.html

(zde zájemce najde odkazy na plný text monografie i její zasazení do širšího kontextu)

jsme završili první díl seriálu čtyř navazujících vědeckých konferencí, který vyvrcholí veřejnou prezentací komplexního programu reforem umožňujících vyvést společnost ze současné krize.

Připomenu první díl seriálu "Jaké reformy a proč":

http://radimvalencik.pise.cz/965-jake-reformy-a-proc-1.html

Myslím, že to, co jsme si loni předsevzali, se podařilo splnit.

Tímto článkem začínám přípravu druhého ročníku seriálu čtyř navazujících teoretických konferencí. Jedním z jejich cílů (nikoli jediným) je pozitivním způsobem ovlivnit úroveň programů, se kterými půjdou politické strany do parlamentních voleb (přesněji do voleb PS) voleb na podzim roku 2017. Tomu, o co v této souvislosti jde, se bude podrobněji věnovat v některém z dalších pokračování.

Jak to vidím na začátku roku 2015 a po zkušenostech z úspěšného roku 2014, lze vymezit následující směry práce:

1. Připravit vědeckou konferenci na téma "Lidský kapitál a investice do vzdělání" (18. ročník) tak, aby na jedné straně navázala na výstupy 17. ročníku konference, především však hlavní výstup (obsažený zejména v monografii "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb") podrobit reprezentativní mezinárodní oponentuře a na tomto základě navázat mezinárodní spolupráci.

2. V návaznosti na to posílit stávající mezinárodní spolupráci a rozšířit kontakty. Jedním z konkrétních cílů je spojení úsilí s obdobně zaměřenými týmy působícími v zahraničí.

3. Připravit navazující vědeckou monografii "Perspektivy a financování odvětví produktivních služeb" (s vhodným podtitulem), která posune pohled na současné problémy a jejich řešení.

4. Sledovat vývoj z hlediska vytvoření "startovního okna" pro prezentaci výsledků v prakticky využitelné podobě. – O tom podrobně pojednám v dalším pokračování. Předběžně řečeno jde o to, že selhávání současné euroreprezentace a poměrně dramatický vývoj, který je důsledkem tohoto selhávání, povede během několika měsíců k tomu, že bude nutné podstatným způsobem přehodnotit přístupy k řešení problémů. Ty se budou nadále vyhrocovat a doznají nových podob. Jedním z efektů bude to, že se vyvstane, resp. zesílí poptávka po komplexní reflexi doby a návrhu komplexních řešení. Vývoj vedoucí k vytvoření "startovního okna" je nutné monitorovat tak, aby ho bylo možné využít. (Pokud známe logiku toho, čím je určováno současné dění, můžeme předvídat, co se stane.)

5. Podstatným způsobem rozšířit "prokomunikování" konceptu, který rozpracováváme ve vztahu k veřejnosti. Věda, která v současné přelomové době nedokáže dotáhnout výstupy až do polohy, kdy zaujme ty, kteří se problémům současnosti nevěnují profesionálně, ale cítí jako svoji občanskou zodpovědnost se v současné době zorientovat a napomoci řešení současných problémů, je mrtvá věda. (K tomu se též v některém z dalších pokračování vyjádřím podrobněji).

Uvítám ohlasy, protože předpokladem úspěšně realizace projektu je velmi podstatným způsobem závislý právě na již zmíněném "prokomunikování" postupu prací ve výše naznačených směrech nejen s dalšími odborníky, kteří v dané oblasti působí profesionálně, ale i s toučástí veřejností, které není lhostejné to, kam směřuje současný vývoj.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře

 zatím nebyl vložen žádný komentář