Jaké reformy a proč (111): Nové - ad 4. téma

27. květen 2014 | 07.27 |

V těchto šesti pokračováních (toto je čtvrté z nich) shrnuji a komentuji poznatky z rozpracování témat a dosavadní diskuse k tématům připravované konference a současně i odborné monografie s pracovním názvem Perspektiva a financování odvětví produktivních služeb. Příslušná témata byla zveřejněna ve druhém pokračování seriálu 17. ledna, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/967-jake-reformy-a-proc-2.html

4. Téma

K prosazení nové ekonomiky, tj. ekonomiky produktivních služeb, je nutný komplex vzájemně provázaných reforem v odvětvích sociálního investování a sociálního pojištění (zejména vzdělání, péče o zdraví a penzijního pojištění).

Témata:

- Problematika financování vzdělání, zejména vysokoškolského z hlediska dlouhodobé uplatnitelnosti absolventů.

- Problematika financování zdravotní péče, zejména z hlediska prodloužení zenitu a horizontu produktivního uplatnění.

- Optimalizace penzijního systému z hlediska identifikace a zpětné alokace ekonomických efektů vznikajících působením produktivních služeb (tj. řešení otázky, jak musí být penzijní systém postaven, aby se v něm do nejvíce projevily efekty produktivních služeb).

- Identifikování a katalogizace vzájemné podmíněnosti reforem v jednotlivých odvětvích sociálního investování a sociálního pojištění.

- Reformy v dalších oblastech produktivních služeb.

Co se podařilo a které nové otázky se objevily:

Seriál začal v době vzniku Sobotkovy vlády. V té době se dala předpokládat dvě omezení, v nichž se její přístup bude pohybovat:

- Neotevře se otázka financování vysokých škol, zejména v tom směru, aby vysoké školy byly přímo a finančně zainteresovány na uplatnění svých absolventů. Tj. nebude připravováno využití přenesené ceny v této oblasti.

- Bude sice snaha udělat první pilíř více zásluhový, to ovšem narazí na řadu zábran a úsilí v oblasti reformování prvního pilíře vyšumí do ztracena. Nebudou tak vytvořeny podmínky pro zprostředkované uplatnění principu přenesené ceny v oblasti produktivních služeb umožňujících uchování lidského kapitálu.

Program údržby stavu, který bude Sobotkova vláda realizovat, bude obnažovat stále více problémů současného stavu. Polovičatosti přístupu, které se začnou projevovat již v raných fázích Sobotkovy vlády, a dílčí neúspěchy povedou k hledání alternativy. Tou může být jak námi navrhovaný přístup, tak i zneužití situace k prosazení dalších kvazireforem tunelujících ekonomiku naší země.

K tomu, jak se v oblasti přístupu k řešení problémů penzijního systému projevuje polovičatost, viz:

http://radimvalencik.pise.cz/1296-jake-reformy-a-proc-95-penze-polovictost-i.html

http://radimvalencik.pise.cz/1297-jake-reformy-a-proc-96-penze-polovictost-ii.html

Za zmínku stojí přínosný materiál, který byl zveřejněn v komentáři na mém blogu. Polemizuje s možností prodloužit horizont produktivního uplatnění člověka, viz (i s mými připomínkami):

http://radimvalencik.pise.cz/1305-jake-reformy-a-proc-99-role-stari.html

Domnívám se, že jednou z příčin, proč si někteří nedokážou představit fungování ekonomiky založené na produktivních službách, je, že projektují do budoucna současnou profesní strukturu společnosti. Nechápe se například to, že nejvýznamnější kompetence budou založeny na zhodnocení životních zkušeností, což nejen umožní, ale přímo si vynutí prodlužování období produktivního uplatnění. Pokud je dnes produktivní využití dlouhodobě zhodnocovaných zkušeností spíše výjimkou, pak v ekonomice založené na produktivních službách to bude jedná z nejvýznamnějších oblastí ekonomiky. Z toho též vyplývá, že ekonomika založená na produktivních službách (obdobně jako byla minulá ekonomika založená na průmyslu) bude vytvářet mezigenerační komplementaritu (tj. nebude docházet k omezování možnosti uplatnění nastupující generace generacemi předcházejícími. Mj. každý, kdo měl to štěstí pracovat v týmu, ve kterém působil odborník s dlouhodobě zhodnocovanými zkušenostmi, ví, jaký má význam. A často jeho odchod vede k zániku celého týmu.

V dalším pokračování se budu věnovat bariérám, na které snaha o prosazení reforem výše uvedeného typu naráží, ale i tomu, co deformuje současnou společnost.

(Pokračování)

Zpět na hlavní stranu blogu

Hodnocení

1 · 2 · 3 · 4 · 5
známka: 0.00 (0x)
známkování jako ve škole: 1 = nejlepší, 5 = nejhorší

Komentáře